Mener ledighetstallene er kunstig lave

Tre av ti nye uføretilfeller er resultat av en oppsigelse, viser en studie fra Frischsenteret.

Publisert:

Forskerne konkluderer med at det høye antallet nye uføre betyr at Norge pynter på ledighetstallene, skriver Aftenposten.

Professor Knut Røed mener at mange som er uføre, egentlig kunne ha jobbet.

– Studien viser hvor stor gråsonen er mellom uførhet og arbeidsledighet. Den dokumenterer at det er mange som blir uføre som ikke hadde blitt det dersom de ikke hadde mistet jobben, sier Røed til avisen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) mener tallene tyder på at det har vært for lett "å havne på trygd".

– Tankegangen har vært preget av "enten eller"; enten står man helt utenfor arbeidslivet eller så er man i full jobb. Denne studien er med på å illustrere at det skillet ikke er så klart som vi har trodd, sier statsråden.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: