Nølende bønder går til forhandlinger

Bondeorganisasjonene innleder under sterk tvil forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale. Partene møtes tirsdag, og ambisjonen er å komme i mål i løpet av uken.

STILLE I FJØSET: Stadig flere bønder gir opp yrket.
Publisert:

– Vi velger å gå i forhandlinger for å teste ut alle muligheter. Jordbrukets forhandlere vil ikke la noe være uprøvd for å bedre rammevilkårene for norske bønder, sier forhandlingsleder Nils T. Bjørke.

Staten la før helgen fram et tilbud på 750 millioner kroner, eller rundt 8.000 kroner per årsverk. Det er hele 1,1 milliarder mindre enn det bøndene krevde. Tilbudet utløste sterke reaksjoner i organisasjonene, og det var lenge usikkert om de så noe poeng i å forhandle.

Taus

Bjørke vil ikke spekulere i om løsningen ligger midt mellom de to tallene, eller om de største problemene er knyttet til andre og mer prinsipielle spørsmål.

– Vi krever kronetillegg som alle andre, ikke et prosenttillegg. Samtidig må vi få til en nivåheving for å redusere avstanden mellom bønder og andre yrkesgrupper, sier Bjørke til NTB.

Landbruksdepartementet fikk kl. 18.30 mandag formell beskjed om at forhandlingene kunne komme i gang. Partene møtes kl. 09 tirsdag for å gå gjennom tallmaterialet og prosedyrer.

Langt inne

– Jordbrukets ja til forhandlinger satt denne gangen usedvanlig langt inne. Jeg har fått en rekke henvendelser fra medlemmer som har reagert kraftig på hva som er blitt tilbudt, sier bondelagsleder Bjørke.

Men han legger til at staten signaliserer betydelig forhandlingsvilje, og at det er den bondeorganisasjonene nå vil teste ut. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag går sammen inn i forhandlingene.

Uten en forhandlingsløsning blir rammen for jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget, og da er det regjeringens tilbud som gjelder.

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: