- Vi må ikke gjøre det enda vanskeligere for bedriftene

- Vi må ikke gjøre det enda vanskeligere for bedriftene, sier Vibeke Madsen, sjef for Virke.

ANBEFALER MODERASJON: Vibeke Madsen ber Handel og Kontor om å gå inn i lønnsforhandlingene med moderate krav.
Publisert:

Tirsdag innleder Hovedorganisasjonen Virke lønnsforhandlingene med Handel og kontor (HK), LOs tredje største forbund med over 65.000 medlemmer.

Resultatet bør bli så moderat som mulig. Oppnås ikke dette, vil det ødelegge posisjonen ytterligere for norske bedrifter, advarer Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

- Norge har gått fra våre handelspartnere. Utfordringen for Virke blir å sikre at ikke forskjellen blir enda større, sier Madsen på Virkes presentasjon av en ny konjunkturrapport mandag.

- Vi må ikke ødelegge posisjonen vi har i dag. Vi kan ikke gjøre det enda vanskeligere for virksomhetene å drive. Vi er veldig klare i vår melding til motparten at her må det dreie seg om moderasjon, legger hun til.

- Må tilpasse seg

Virke organiserer mer enn 15.000 bedrifter, med 200.000 ansatte innenfor handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning og frivillighet.

Når forhandlingene med Handel og Kontor starter, forventer Madsen at debatt om kvelds- og helgetillegg vil bli et sentralt tema.

- Forbrukerne ønsker tilgjengelighet, og det krever økt fleksibilitet hos arbeidstakerne, sier Madsen.

Dette vil Handel og Kontor kreve seg godt betalt for, frykter hun. Det kan skape utfordringer for bedriftene, advarer Madsen.

- Det vi må se på, er i hvilken grad det er ubekvemt for mange å jobbe på ettermiddagen og kvelden. Dersom tilleggene øker betydelig, er det jo ikke lønnsomt å ha oppe, sier hun til E24.

Derfor ber hun motparten tenke nøye igjennom eventuelle krav om betydelig økte ubekvemstillegg, og hvilke følger dette kan få for organisasjonens egne medlemmer.

- Det må ikke være sånn, at det å ha åpent på lørdagen - når man skal ut og handle tv, eller når vi om kveldene skal handle mat - gir et kostnadsnivå som gjør det umulig å drive lønnsomt. Det er en helt klar melding vi har til våre motparter når vi starter opp i morgen.

Forsiktig optimisme i år

Til tross for uroen i Europa, har norske bedrifter et nøytralt syn på utviklingen i 2012. Det viser Virkes konjunkturundersøkelse, som ble lagt frem mandag.

Bedriftene ser derfor i liten grad for seg store endringer i omsetning eller sysselsetting.

19 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen sier at de planlegger å ansette flere i løpet av det neste halvåret, mens 9 prosent varsler kutt i staben.

Lite oppsving

Den forsiktige optimismen reflekteres også i Virkes prognoser for 2012. Her anslås det en vekst i detaljhandelen på 4 prosent i år.

Det er en oppgang sammenlignet med 2011, der detaljhandelen er anslått til 2,8 prosent.

- Det går litt bedre enn i fjor, men det er ikke noe som tar av selv om renten er svært lav, sier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke til E24.

Særlig byggevarer/jernvarer trekker opp, med en anslått vekst på 7 prosent i 2012. Møbel og interiør anslås å få en vekst på 5 prosent, mens kategoriene dagligvarer, sport, og elektro/radio/tv ligger an til en vekst på 4 prosent i løpet av året.

- For noen er det en mulighet for at det går bedre enn vi anslår, men risikoen går i begge retninger, sier Haartveit.

STERKERE VEKST: Det ligger an til noe sterkere vekst i detaljhandelen i 2012, ifølge Virkes nye prognoser.
Publisert: