- Altinn har ikke kapasitetsproblemer

Næringsminister Trond Giske mener Altinn har alvorlige sikkerhetsproblemer, men mener kapasiteten ikke er årsaken til dette.

20120321. Statsråd Trond Giske kommenterte onsdag svakhetene ved Altinn systemet. Foto: Heiko Junge / Scanpix
Publisert:

- Det er ikke kapasiteten i Altinn som er problemet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske på en pressekonferanse onsdag, der han kommenterer de alvorlige problemene som har oppstått med Skatteetatens nettside Altinn.no, der nordmenn denne uken har forsøkt å komme inn for å se årets selvangivelse.

- I fjor var det trøtthet i systemet på grunn av stor pågang, i år er dette problemet løst. Altinn har bare noen få dager i året med nedetid.

Han medgir at det hjelper lite når denne nedetiden sammenfaller med tidspunktet da 2,5 millioner skal inn for å sjekke selvangivelsen.

- Det er beklagelig at det skjer på akkurat dette tidspunktet. Det svekker tilliten til systemet.

- Et alvorlig sikkerhetsbrudd

Tirsdag ble Altinn i løpet av dagen stengt, etter at det kom frem at flere tusen hadde kommet inn på selvangivelsen til Oslo-mannen Kenneth (36). De involverte partene jobber nå på spreng med å finne feilen, men har foreløpig ikke lykkes.

- Vi vet ikke hva som er problemet, men det ser ut som et alvorlig sikkerhetsbrudd, sier Giske.

Han understreker at NHD tar Kenneths situasjon, og det at hans personnummer og personlige informasjon har blitt lagt ut til tusener av nordmenn, svært alvorlig.

- Ingen skal oppleve det som Kenneth opplevde. Det er selvsagt uholdbart at Altinn ikke fungerer, men det er ekstra uholdbart at personopplysninger kommer på avveie, sier Giske.

Han mener situasjonen er spesielt alvorlig, ettersom Altinn også hadde store utfordringer i 2011.

- Vi har hatt masse møter, evalueringer og gjennomganger, og så fungerer det likevel ikke. Da blir skandalen større. Det gir skandalen en ekstra dimensjon når personlige opplysninger kommer på avveie. Det kan jo også være noen opplysninger som har kommet på avveie, som vi ikke er kjent med.

Hemmelig rapport

Etter at Altinn også hadde store problemer i 2011, bestilte NHD en gjennomgang av systemet fra Det norske veritas (DNV).

En foreløpig rapport ble oversendt departementet i løpet av høsten 2011, uten at denne ble tilgjengelig for offentligheten. Den ble heller ikke journalført i Offentlig Elektronisk Postjournal.

Begge deler har Giske måttet tåle kraftig kritikk for.

Les også: Beskylder Giske for hemmelighold av kritisk Altinn-rapport

Selv avviser ministeren imidlertid at han har forsøkt å legge lokk på rapporten.

- Det var jeg som bestilte den såkalt «hemmelige» rapporten.Grunnen til at den ikke ble lagt frem eller journalført da vi fikk den foreløpige rapporten, var at den ikke var ferdig. Den endelige rapporten er først verdig nå, sier Giske.

Les Veritas-rapporten her.

Han forsikrer at Brønnøysundregistrene fikk tilgang til DNVs foreløpige rapport, som viser en rekke svakheter ved systemet. Der har man tatt for seg kritikken, og Brønnøysund har jobbet forløpende med å rette opp feilene i systemet.

Les også: Altinn avsløres i hemmelig rapport

- Tok en kalkulert risiko

Da årets selvangivelser denne uken skulle legges ut, var departementet - til tross for Brønnøysundregistrenes arbeid med utbedring av feil - klar over at det var en risiko for at systemet kunne kollapse.

- Vi vurderte risikoen var akseptabel, sett opp mot nytten av at folk fikk tilgang til selvangivelsen, sier ekspedisjonssjef Morten Berg i næringspolitisk avdeling i NHD.

Denne risikovurderingen ble gjort av skattedirektoratet og ledelsen i Altinn, sammen med deres underleverandører.

Giske understreker at denne risikoen aldri handlet om personopplysninger på avveie, men om ventetid og systemsammenbrudd.

- Hvis vi hadde fått nyss om at man tok en kalkulert risiko vedrørende personopplysninger, hadde det ikke vært aktuelt for oss å gjøre selvangivelsene tilgjengelig før problemet var løst, sier næringsministeren.

Skal vurdere leverandørene

Nå lover Giske bedring, og stanser inntil videre utviklingen av nye tjenester via Altinn mens det jobbes med å løse de eksisterende problemene.

Så langt har Departementet ikke vurdert muligheten for å gi oppgaven til noen andre enn Brønnøysundregistrene.

- Vi er helt avhengig av at de som gjennomfører disse oppgavene leverer som de skal. Det har Brønnøysundregistrene faktisk ikke gjort, men foreløpig har det ikke vært et tema å bytte leverandør. Nå skal vi sikre at de involverte har nok kompetanse, og jobbe videre med det arbeidet vi allerede er i gang med.

Publisert: