Slik vil Huseierne få deg til å stemme blått

Ap-toppene har ansvaret for renteøkningen på boliglån, som kunne vært unngått «hvis finansministeren hadde svart før» på et brev, mener foreningen.

- TIL Å GRINE AV: Peter Batta er leder i Huseiernes landsforbund, som står bak kampanjen «Boligpolitikken er til å grine av». Batta sier til E24 at det ikke er sikkert at AP-toppene Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg hadde blitt mål for kampanjen, dersom Johnsen hadde svart på et brev litt tidligere.
Publisert:

«Boligpolitikken er til å grine av», er slagordet i kampanjen som Huseiernes landsforbund er ute med i innspurten til årets stortingsvalg.

Ved hjelp av et bilde av en ung mann som gråter fordi han ikke har råd til å kjøpe egen bolig, forsøker foreningen å påvirke folk til å stemme for et regjeringsskifte.

Men en stakkars ung mann er ikke de eneste som er avbildet i Huseiernes kampanje.

Også finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg får den tvilsomme æren av å være med i foreningens kampanje.

For mens unge mennesker gråter, har Johnsen og Stoltenberg gjort lite for å trøste, ifølge Huseierne. Tvert imot:

«Finansministeren presset bankene til å heve boligrenten!», slås det fast ved siden av et bilde av Johnsen og Stoltenberg som snakker sammen i stortingssalen, med den innfelte snakkeboblen med teksten «Vi lar bankene ta skylda...»

(Saken fortsetter under bildet)

SKYLDFØLELSE: Huseiernes landsforbund mener regjeringen presset bankene til å heve renten i vår.

Det de to politikerne «lar bankene ta skylda for», er ifølge Peter Batta i Huseiernes landsforbund den renteøkningen som flere banker gjorde tidligere i år.

Batta mener nemlig at dette egentlig skyldes politikken som er ført fra Finansdepartementet.

- Johnsen har sagt at bankene må ta ansvaret for å ha satt opp renten, mens bankene sier at det er på grunn av de økte kravene til egenkapital at de måtte skru opp rentene, at de ikke hadde noe valg, sier Batta til E24.

(Se rammen til høyre for mer om egenkapitalkravene som stilles til bankene, og renteøkningen som ble gjennomført i vår.)

- Skulle svart før

Selv om Batta ikke kan vise til noe som bekrefter at dette har vært planlagt fra Arbeiderparti-toppenes side, har Huseierne formulert kampanjen på denne måten.

Batta svarer ikke på spørsmål om Huseierne føler de har dekning for innholdet i kampanjen slik den fremstår.

Men han sier til E24 at «hvis finansministeren hadde svart før» på et brev som Huseierne sendte til Johnsen i starten av juli, hadde han mest sannsynlig ikke endt opp i Huseiernes «skylda for renteøkningen-kampanje».

I sitt brev til finansministeren i juli krevde Huseierne blant annet en klargjøring av hvilke kapitalkrav som egentlig er stilt til bankene, og at finansministeren skulle gripe inn overfor banker og kreve lavere renter.

(Les mer om brevet lenger ned i saken)

LES OGSÅ: - Bankene følger DNB med dyrere boliglån

LES OGSÅ: Venter enda høyere utlånsmarginer

To egenkapitalkrav

Huseierne tar også for seg et annet egenkapitalkrav i kampanjen som nå ruller rundt i Oslo.

Dette er det omstridte og omdiskuterte egenkapitalkravet til boliglånskunder - som regjeringen for 1,5 år siden hevet fra 10 prosent til 15 prosent.

Huseierne vil reversere endringen.

Batta forklarer at de henvender seg til to ulike grupper i de to oppslagene.

- At renteøkningen skyldes regjeringens krav, er et budskap til voksne som har lån og eiendom. At egenkapitalkravet til lånekunder er for høyt, er en beskjed til unge, sier Batta.

- Tror du noen kan bli forvirret, at de kan få inntrykk av kampanjen at det ene har med det andre å gjøre?

- Den sammenhengen har vi ikke sett så mye på, sier Batta.

LES OGSÅ: - Egenkapitalkravet har skapt et klasseskille på boligmarkedet

(Saken fortsetter under bildet)

TRAPPEMØTE: En ny boligpolitikk ble presentert av Huseiernes Landsforbund og Peter Batta (nr tre fra høyre) mandag. Venstre, Høyre, KrF og Frp, forplikter seg til å følge opp. (Fra høyre:) Ola Elvestuen, Venstre, Michael Tetzschner, Høyre, Peter Batta, Hans Olav Syversen, Krf, Christian Tybring-Gjedde, FrP og Christian Dreyer fra Eiendomsmeglerforetakenes forening Eff.

Vil reversere 15 prosent-regelen

Mandag la Huseierne - i samarbeid med Venstre, Høyre, Frp og Krf - frem et forslag om en «helt ny boligpolitkk» på stortingstrappen.

For det er liten tvil om hvem du bør gi din stemme til ved årets valg, ifølge Huseiernes landsforbund.

Huseierne har også de fire partiene med seg på å umiddelbart gjøre noe med egenkapitalkravet på boliglån, dersom det blir borgerlig flertall.

- Forutsatt at det blir et borgerlig flertall, skal egenkapitalkravet til norske boliglånskunder bli skrudd tilbake ned på 10 prosent, fra dagens 15 prosent, var den enstemmige beskjeden på stortingstrappen mandag.

LES OGSÅ: Boligeksperter: - Økt klasseskille er prisen å betale for å unngå å bli som Irland

- Selvstendige aktører

Når det gjelder renteøkningen som finansminsteren, skal ha presset bankene til å gjennomføre, står Huseierne litt mer alene.

E24 spør Høyres Michael Tetzschner om det etter et eventuelt regjeringsskifte vil bli sånn at den nye regjeringen kommer til å diktere boliglånsrenten for bankene, eller la være å kreve at bankene bygger opp buffer.

- Vi støtter Huseierne i kravet om å redusere egenkapitalkravet til bankkunder, svarer Tetzschner.

- Hva med skylden for renteøkningen, er dere enige i at Johnsen og Stoltenberg har latt bankene ta skylden?

- Huseierne må få bruke ytringsfriheten sin, sier Tetzschner.

- Stiller dere dere bak den kampanjen?

- Nei, vi er selvstendige aktører.

E24 har kontaktet finansdepartementet i forbindelse med denne saken, men har ikke fått noe svar fra finansminister Sigbjørn Johnsen og hans rådgivere.

Økte renter

Gjennom våren i år har en rekke banker hevet utlånsrentene for å møte nye, internasjonale krav til kapitaldekning.

I mars la finansdepartementet frem reglenes norske utforming i enstortingsmelding.

Meldingen slo fast at norske banker måtte belage seg på en gradvis opptrapping av egenkapitalen frem mot 2016, og at for de største systemviktige bankene ville kravet til egenkapital være på 12 prosent tre år frem i tid.

Status per mars var ifølge finansministeren at alle norske banker var godt innenfor de kravene som stilles til egenkapital per 1. juli 2013 (9 prosent ren kjernekapital), men faktisk også allerede var dekket for neste opptrapping (10 prosent) som kommer neste år.

Finansministeren slo i samme anledning også fast at det ikke var noe i veien for at bankene kunne innfri de høyere kravene i 2015 og 2016 med den samme inntjeningen de hadde i 2012.

Likevel skrudde flere banker opp lånerentene, både i forkant av og etterkant av de nye reglene ble lagt frem.

LES OGSÅ: Gjedrem avlivet DNBs renteargument

Økt fortjeneste

Tre måneder senere, i juli, ble det klart gjennom Norges Banks utlånsundersøkelse at norske banker fra april til juli i år økte sin fortjeneste på utlån til husholdningene langt mer enn ventet.

Årsaken til det var at forskjellen i den renten bankene betaler for å låne penger, og den renten de gir lånekundene sine (boliglånsrentene), økte stort.

LES OGSÅ: Venter enda høyere utlånsmarginer

Publisert:
Gå til e24.no