SSB: Antallet arbeidsledige har sluttet å stige

Veksten i arbeidsledigheten har stoppet opp, ifølge SSB.

  • Kristin Norli
  • Eric B. Utheim
Publisert:

I februar var det 95.000 personer som sto uten jobb i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er 2.000 færre enn i januar, men omtrent samme antall som i november.

Den relativt skarpe oppgangen i antallet arbeidsledige som SSB har påvist siden i fjor sommer, har dermed stoppet opp.

LES OGSÅ: SSB: Ny oppgang i arbeidsledigheten

Fallende ledighetsrate

SSBs tall på arbeidsledige hentes fra den månedlige arbeidskraftundersøkelsen (AKU), der et representativt utvalg av befolkningen i alderen 15-74 år blir spurt om sin arbeidssituasjon.

Februar-tallet som det her vises til, er et gjennomsnitt av månedene januar, februar og mars. Alle tallene er justert for sesongvariasjoner (*forklart nederst i saken).

95.000 ledige gir en sesongjustert* arbeidsledighetsrate på 3,5 prosent, mot 3,6 prosent i januar.

Som andel av arbeidsstyrken har dermed ledigheten falt 0,1 prosentpoeng.

Svak jobbvekst

Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB.

Likevel er det noe i tallene fra SSB som bekymrer økonomene: de avslører nemlig en langt svakere vekst i sysselsettingen i første kvartal enn på samme tidspunkt i fjor.

- Sysselsettingsveksten i fjor var 0,7 prosent på dette tidspunktet av året, nå er den på 0,3 prosent. Vi ser tydelig at jobbveksten er inne i en svakere tendens nå, enn for ett år siden, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

DNB bemerker også at 3,5 prosent er høyere enn Norges Banks anslag for 2013 samlet sett (3,25 prosent).

- Nøytrale pekere mot rentemøtet

SSB kom også med fersk statistikk for detaljvareomsetningen i dag. Den viser en betydelig vekst i første kvartal, til sammen på 1,8 prosent.

- Vi har en ledighet på 3,5 prosent nå, mot 3,2 prosent på samme tid i fjor. Det vil bidra til å dempe kjøpelysten noe i tiden framover. Oppsummert så er forbruket en del sterkere enn det Norge Bank nok hadde sett for seg, mens arbeidsmarkedet er litt svakere enn de hadde forventet. I sum tror vi det utligner hverandre, og virker nøytralt inn mot neste rentemøte, sier Haugland.

- Sidelengs

Nordea Markets ventet på forhånd at AKU-tallene ville vise at ledigheten beveget seg sidelengs i første kvartal.

Nordea merker seg at AKU-ledigheten økte kraftig gjennom høsten 2012, men at de ikke tror denne vil fortsette opp.

«Med den veksten som tross alt er i norsk økonomi og flat utvikling i registrert ledighet har vi vondt for å tro at oppgangen i AKU-ledigheten fra i fjor høst var begynnelsen på en oppadgående trend.»

Fredag denne uken kommer tall på den registrerte arbeidsledigheten i april fra Nav.

LES OGSÅ: Høyere ledighet blant unge enn under finanskrisen

Større samsvar?

De to første ledighetsrapportene fra SSB i 2013 viste større avvik enn normalt mellom SSBs tall på arbeidsledighet (AKU) og ledighetstallene som rapporteres fra Nav.

Mens arbeidskraftundersøkelsen viste en skarpt stigende ledighet med 11.000 flere arbeidsledige i desember sammenlignet med september, fortalte Navs tall en helt annen historie: antallet ledige falt i samme tremånedersperiode med 1.000.

I mars viste det seg derimot at også antallet registrerte ledige som benytter seg av Navs tjenester økte relativt kraftig.

Tirsdagens tall fra SSB kan være en ny bekreftelse på at de to indikatorene på ledighet igjen er i ferd med å bevege seg i samme retning og takt.

LES OGSÅ: Ny økning i arbeidsledigheten

LES OGSÅ: Unge Høyre vil bekjempe ungdomsledighet med midlertidige ansettelser

* Sesongjusterte tall:

Tall som er korrigert for klare sesongmessige variasjoner. Tallet man blir stående igjen med gir dermed et mer korrekt bilde på hva den underliggende utviklingen er, og gjør det mulig å sammenligne måned for måned, uten at typiske sesongfenomener får utslag.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Tror arbeidsledighetenkommer til å stige

  2. Nye ledighetstall i vente

  3. Detaljhandelenopp 1,8 prosent i 2013

  4. Ny økning iarbeidsledigheten

  5. Arbeidsledigheten økte svakt