SPÅR ØKT PRESS I 2011: - Boligmangelen blir enda verre

Se økonomenes spådommer om boligprisveksten i 2011.

BOLIGMANGEL: Boligbyggingen i Norge vil være for treg til å kunne dekke boligbehovet i 2011, advarer sjeføkonom Jan Andreassen.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Jeg klør meg i hodet, og kan ikke forstå hvorfor ikke flere politikere velger økt boligbygging som fanesak. Folk på utkikk etter bolig i Norge presses fra alle kanter, og det vil bare bli verre i 2011, sier sjeføkonom Jan Andreassen i Terra-Gruppen til E24.

På oppfordring fra E24 ser den utradisjonelle økonomen - som var alene om å treffe blink med sine renteanslag for 2010 - i krystallkulen.

Der ser han en boligmangel som er i ferd med å bli stadig verre.

- Mange misforstår situasjonen i boligmarkedet, og peker på den lave renten, kombinert med en nærmest spekulativ fråde, som forklaringen på den bratte prisoppgangen på boliger.

Den viktigste forklaringen er imidlertid langt enklere, mener Andreassen: Det bygges for få boliger i forhold til befolkningsveksten. Og når etterspørselen overgår tilbudet, stiger som kjent prisene.

Et «nytt Tønsberg»

- Befolkningen vokser nå raskere enn høyvekstscenarioet til Statistisk sentralbyrå (SSB), og vi er på god vei til å bli over 8 millioner her i landet i år 2060.

Med dagens befolkningsvekst dannes det rundt 30.000 nye husholdninger hvert år, anslår sjeføkonomen.

Dermed bør det bygges boliger tilsvarende et «nytt Tønsberg» i året, for å dekke behovet.

Slik er situasjonen derimot ikke, for boligmassen i Norge vokser med sneglefart.

- Jeg frykter vi har mistet et halvt års normal boligproduksjon i løpet av de siste to årene, på grunn av prisfallet i kjølvannet av finanskrisen. Nå har myndighetene i tillegg lansert en rekke grep som gjør situasjonen enda verre, sier Andreassen.

Demper veksten

Terra-Gruppens sjeføkonom undrer seg spesielt over tiltak som gjør det dyrere å bygge, som krav om plass til handicapdo i nye boliger og generelt strengere byggeforskrifter.

Lavere tilgang på kreditt for potensielle boligkjøpere bidrar også til å holde prisene nede.

I sum gjør dette det vanskeligere for boligutviklerne å finne lønnsomme prosjekter.

RASK BEFOLKNINGSVEKST: Den norske befolkningen vokser raskere enn det SSB antar i sitt høyvekstscenario.

Dermed blir de sittende på gjerdet i påvente av bedre avkastningsmuligheter.

Resultatet blir enda dårligere tilgang på boliger, en situasjon der boligbehovet stiger med rask fart.

Trussel mot næringslivet

Resultatet kan bli en kraftig prisoppgang lenger frem, i takt med at boligbehovet blir stadig mer prekært.

Det utgjør en betydelig trussel for næringslivets konkurranseevne, mener han.

- Rimelige boliger gjør det mulig å holde lønnsnivået lavere. Når boligene blir for dyre, har ikke næringer med lav lønnsomhet mulighet til å bli værende i nabolaget, ettersom eiendom blir for dyrt for både bedriften og dens arbeidere.

Utflyttingen innebærer en rekke ulemper, ettersom underinvestering i bolig ikke kommer alene: Den går hånd i hånd med for lave investeringer i infrastruktur som jernbane og vei.

- Bør subsidiere

I 2011 bør politikerne ta denne problemstillingen på alvor, oppfordrer sjeføkonomen.

- Skal vi få skikkelig fart på boligbyggingen, uten at prisene stiger for mye, må vi subsidiere boligbyggerne slik vi gjorde på 70-tallet.

Da hadde Norge mye sterkere subsidiering, og dette ga oss mange billige og gode boliger.

- Hvis vi ikke subsidierer boligbygging og legger til rette for gode kommunikasjoner fra bykjernene ut i periferien vil vi før eller siden få unødig stor boligmangel i Norge.

For neste år legger han til grunn en boligprisvekst på 6,8 prosent, litt under de fleste andre prognosegivere.

- På lang sikt er jeg imidlertid redd for at boligmangel vil gi oss en usunn prisoppgang, avslutter Andreassen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Rekorddyrt å leie leilighet

  2. - Sovebyene  

  3. - Bygg en ny hovedstad på Eidsvoll

  4. Fortsatt prisoppgang

  5. - Prisrekord neste år, bråstopp i 2012