Amerikansk økonomi: - Yellen har valgt side

Og sentralbanksjefens side er i ferd med å vinne renteslaget.

HAR VALGT SIDE: Det har oppstått to leire i vurderingen av amerikansk økonomi. Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen har klart gitt uttrykk for at hun befinner seg i én av dem, mener seniorøkonom.

Jim Bourg
  • John Thomas Aarø
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

Amerikansk økonomi har vist flere sunnhetstegn den siste tiden, med blant annet en frisk sysselsetting kombinert med sprek prisvekst.

Fredag meldte også amerikanske myndigheter at underskuddet på statsbudsjettet ser ut til å bli 70 milliarder dollaer lavere enn det en til nå hadde ventet.

Det hvite hus melder at det totale underskuddet vil ligge på om lag 583 milliarder dollar.

Dette betyr isolert sett en større sannsynlighet for at Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), kan komme til å heve renten raskere enn ventet.

Men det har oppstått to leire i vurderingen av USAs økonomiske utvikling:

  • De som mener at det nå virkelig strammer seg til i arbeidsmarkedet i USA, og at inflasjonen dermed er på full fart oppover
  • De som mener at det fortsatt er mye ledig kapasitet i arbeidsmarkedet. Dette bidrar til lav lønnsvekst og dermed lavt underliggende prispress, som betyr små akselerasjonstendenser i inflasjonen

- Yellen har helt klart valgt side i denne debatten, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Han forteller at Yellen flere ganger har påpekt at det er mange forhold som tilsier slakk i arbeidsmarkedet og at lønnsveksten er lav, noe som betyr lavt prispress.

Hun har tidligere referert til gode inflasjonstall som «støy».

- Har overvekt

Onsdag offentliggjorde Federal Reserve referatet fra sitt siste rentemøte i juni, og det viser at sentralbanksjefens syn har overvekt i komiteen.

For øyeblikket synes vurderingen å være at det er god kapasitet i økonomien, spesielt i arbeidsmarkedet.

Selv om arbeidsledigheten nå er på sitt laveste på seks år, er det fortsatt 6,2 prosent av arbeidsstyrken som står i ledighetskø. Likedan påpeker rentekomiteen at mange sysselsatte jobber ufrivillig deltid.

SENTRALBANKSJEF: Janet Yellen.

Alex Wong

Financial Times gjør et poeng av at referatet fra møtet viser at rentebeslutningene i fremtiden kan få en annen karakter enn tidligere. Inntil renten ble satt rekordlavt vinteren 2008/2009, var det vanlig at sentralbanken indikerte et spesifikt nivå på den neste sannsynlige renteendringen. Men med en rente ned mot null har sentralbanken de siste årene gitt renten i et spenn på 0 til 0,25 prosent.

Denne måten å uttrykke renten på, med et spenn på 0,25 prosentpoeng, vil sannsynligvis bli videreført.

Avslutter i oktober

Møtereferatet fra sentralbanken viser at den nå resolutt styrer mot en endelig avvikling av den økonomiske stimulansepakken i oktober.

På det meste kjøpte sentralbanken obligasjoner for 85 milliarder dollar i måneden i et forsøk på å holde aktiviteten oppe i amerikansk økonomi. Etter hvert som den økonomiske aktiviteten har tatt seg opp, har nivået på støtten gradvis blitt redusert.

Les også

IMF venter økonomisk løft i 2015

Nå sier rentekomiteen at den økonomiske støtten avsluttes i oktober, så fremt det ikke skjer uventede rystelser i økonomien.

- Kan bli svakere vekst

Seniorøkonom Hov stiller seg bak Yellens analyse av amerikansk økonomi.

Han mener lønnsveksten, når vi også inkluderer arbeidsgiveres øvrige ytelser overfor de ansatte, ikke viser tegn til oppgang. I tillegg er lønnsveksten på et klart lavere nivå enn hva som trengs for å få inflasjonen til å stige godt over inflasjonsmålet.

Les også

Kraftig jobbvekst i USA

- Det vi ser nå er svak lønnsvekst kombinert med at inflasjonen har steget, hvilket innebærer en nedgang i reallønnsveksten. Dette er noe som kan bidra til svakere vekst i amerikansk økonomi fremover, forklarer han.

SENIORØKONOM: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

John Thomas Aarø

Tviler på hastverk

Hov i Handelsbanken tror veksten i USA vil fortsette, og at arbeidsmarkedet vil bedre seg ytterligere fremover.

- Jeg tror imidlertid ikke Fed har hastverk med å sette opp rentene før vi ser tegn til at også lønnsveksten kommer skikkelig i gang. Dette er en viktig forutsetning, sier han.

Han tror at Fed ønsker å se at inflasjonen har tatt seg opp skikkelig før sentralbanken tar rentegrep.

- For å sikre tillit til inflasjonsmålet tror jeg de er innstilt på å la inflasjonen overstige 2 prosent, ettersom inflasjonen har ligget under målet så lenge, og spesielt dersom Fed fortsatt mener det er ledig kapasitet i arbeidsmarkedet, sier han.

Milliardlettelser

Den amerikanske sentralbanken har kjøpt obligasjoner i markedet for å holde prisen på lange renter lav.

Bare i fjor pumpet Fed 1.000 milliarder dollar inn i markedet gjennom månedlige tilbakekjøp av amerikanske eiendoms- og statsobligasjoner for 85 milliarder dollar.

For øvrig har Fed nedskalert kjøpene med 10 milliarder dollar i måneden siden desember i fjor. I juni kuttet sentralbanken støttekjøpene med ytterligere 10 milliarder dollar til 35 milliarder dollar.

Onsdagens referat viste at de siste 15 milliardene vil kuttes i oktober, dersom økonomien utvikler seg i den retningen sentralbanken venter.

Les også:

Yellen varsler fokus på ledighetenUSAs boligsalg stiger kraftigKraftig fall i USAs økonomiske vekst

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. - Mange har sett seg blinde på gode jobbtall

  2. Vil fjerne ordet «tålmodig» før renten settes opp

  3. Tror det kan ta år før renten er tilbake til «normalen»

  4. Annonsørinnhold

  5. Yellen stopper seddelpressen

  6. FED trenger flere bevis om arbeidsmarkedet