- Vi er bekymret for konkurransen i dagligvaremarkedet

Konkurransetilsynet mener importvernet fører til svekket konkurranse.

FOR DYRT: Konkurransedirektør Christine Meyer mener svak konkurranse kan medvirke til de høye prisene på norske matvarer.

Hallgeir Vågenes
Publisert:

Når nordmenn fyller handlekurven med dagligvarer blir regningen høy i forhold til i andre land.

En viktig grunn til det er at det er uforholdsmessig dyrt å importere konkurrerende produkter fra utlandet, som ville utkonkurrert dyrere norske alternativer.

I dag kom ferske inflasjonstall for Norge. Konsumprisindeksen, justert for avgiftsendringer og uten energivarer, økte med 2,6 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Og prisoppgangen på matvarer pekes på som den sterkeste driveren.

Konkurransetilsynet mener importvernet, som er laget for å beskytte varer som produseres i Norge, kan ha bidra til de forhøyede matvareprisene - fordi det fører til for svak konkurranse i det norske markedet.

- Vi har vært og bekymret for hvordan importvernet påvirker konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Konkurransedirektør Christine Meyer til E24.

Les også

- Kan bare glemme rentekutt

- Fører til få kjeder

Bekymringen går ut over at importvernet gjør at det ikke er mulig å få kjøpt billige utenlandske varer.

- Importvernet fører at det blir få leverandørbedrifter. Det fører igjen til at det blir vanskelig for nye kjeder å etablere seg i Norge, sier Meyer.

Men det er ikke nødvendigvis bare bøndene som tjener på dette.

Ifølge Meyer finnes det undersøkelser som viser at foredlingsbedrifter som for eksempel Orkla som tjener på den svake konkurransen.

Prishopp i juli

Statistisk Sentralbyrå (SSB) la i dag frem konsumprisindeksen for juli.

Den viste en vekst i matvareprisene på hele 3,1 prosent fra juni til juli år.

Konkurransedirektør Meyer kommenterer ikke svingninger i matvareprisene fra måned til måned, men sier Konkurransetilsynet følger dagligvaremarkedet nøye.

- Var har, og har hatt, flere saker knyttet til konkurransen i dagligvaremarkedet, sier hun.

Av de kjente sakene er behandlingen av Norgesgruppens samarbeidsavtale med ICA og et av samvirkegiganten Norturas oppkjøpsplaner.

Kjedemakt

Et tilbakevendende tema i debatten om norske matvarepriser er de store dagligvarekjedenes markedsmakt.

Les også

Kronen styrker seg etter uventet inflasjonshopp

I all hovedsak har fire store dagligvaregiganter kontrollen over markedet. Det offentlig oppnevnte utvalget under ledelse av Einar Steensnæs undersøkte blant annet kjedenes markedsmakt.

«Utvalgets undersøkelser bekrefter at det norske markedet har høyere priser og dårligere utvalg sammenliknet med fleste andre europeiske land, uten at dette utelukkende kan forklares med særnorske beskyttelsestiltak og et høyt lønns- og kostnadsnivå,» het det i rapporten «Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat», som ble avgitt i 2011.

Les også:

Norsk inflasjon stigerKronen styrker seg etter uventet inflasjonshopp- Kan bare glemme rentekutt