EU ber igjen om norsk osteendring

Forholdet til Norge er tett og stabilt, sier EU. Men så var det ostetollen, da.

UPOPULÆRT: Norges endrede tollsatser på visse oste- og kjøttprodukter er fortsatt upopulære i EU.
Publisert: Publisert:

Felles interesser og tett samarbeid på utenriks- og sikkerhetsfeltet, stort og pålitelig salg av norsk olje og gass til EU, godt samarbeid om klima, norsk støtte til europeisk observatørstatus i Arktisk råd: EU slår fast at forholdet til Norge er «tett og stabilt» i toårige konklusjoner som Unionens 28 EU-ministre vedtok i Brussel tirsdag.

Men det er noen knirk i de såkalte rådskonklusjonene.

EU ber Norge og de andre EFTA-landene Island og Liechtenstein nok en gang om å få fart på innføringen av nye regler og direktiver i EØS-avtalen. Og Unionen har ikke glemt Norges tolløkning på visse oster og kjøttprodukter.

Forventning

– Rådet minner om intensjonen den norske regjeringen ga uttrykk for i 2013, noe som fikk EU til å vente en oppheving av visse, skadelige avgiftstiltak, og ber Norge om å reversere disse tiltakene, skriver ministrene i sin konklusjon.

Les også

LuxLeaks-varsler sier han ikke er alene

Europaminister Vidar Helgesen (H) er ikke så overrasket over anmerkningen, men mener ikke regjeringen har lovet noe i Brussel.

– Vi ønsker å reversere, men det er et vedtak som må gjøres i Stortinget. Der har vi ikke flertall, og der ligger saken, sier han til NTB og sier seg trygg på at han ikke har skapt et feilaktig inntrykk i Brussel om at osteendring var på vei.

Etterslep

Om etterslepet av saker som venter på innlemmelse i EØS-avtalen, sier Helgesen det fortsatt er en jobb å gjøre.

Les også

Norwegian klager SAS inn for EU og Efta

– Men etterslepet er faktisk på vei ned, understreker han.

EU og Norge skal snart forhandle om nye tollfrie kvoter på landbruksprodukter, og der kommer nok ostetollen på bordet igjen. EU-ministrene slår fast i sin vurdering at de håper på «vesentlige fremskritt» i forhandlingene, som er ventet å starte på nyåret en gang.

Publisert: