DNB vil ikke love utbyttebrems

- Det er ingen grunn til å bli urolig for DNBs soliditet, sier konsernsjef Rune Bjerke til E24.

- DNB ER SOLID: DNB-sjef Rune Bjerke er opptatt av at banken har bestått EUs stresstest, og understreker at banken er solid.
Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen oppfordret norske banker til å bremse utbyttebetalingene for å styrke kapitalen, da han tirsdag la frem den halvårlige rapporten Finansiell Stabilitet.

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB, Norges største bank, vil imidlertid ikke forplikte seg til å følge denne anbefalingen.

- Først når vi er ferdig med året, og ser hvor mye vi har tjent, kan vi vurdere dette spørsmålet. Da må vi se hvor mye vi har tjent, og hvor normalt eller unormalt det er der ute, sier han til E24.

Kommentaren faller etter at han sammen med en rekke andre aktører innen finansnæringen har deltatt på et orienteringsmøte hos finansminister Sigbjørn Johnsen.

Bjerke presiserer at DNB har en politikk som innebærer å holde tilbake rundt 50 prosent av overskuddet i normalår. Om denne andelen skal økes, mener Bjerke imidlertid det er prematurt å kommentere.

- Dette spørsmålet er det ennå alt for tidlig å si noe om. Det må vi ta stilling til når årsresultatet er levert. Deretter vil styret gjøre en beslutning.

Les også: - Bankene bør holde igjen utbytte

I Finansiell Stabilitet-rapporten la Norges Bank frem resultatet av to stresstester.

I den strengeste av disse to, der bankene ble vurdert opp mot en situasjon som var noe verre enn den som oppsto i 2008, strøk tre banker, ifølge rapporten.

AksjeLongname: DNBTicker: DNBMarked: OSEOrganiasonsnummber: 981276957TSID:Trade time: 2011-11-30 11:53:38Last: 55.05Close: 56.0Periode: 1year

Bjerke sier han ikke vet hvorvidt DNB var én av disse:

- Dette kjenner jeg ikke noe til. Jeg var ikke klar over at Norges Bank hadde gjennomført disse testene.

I det ekstreme scenarioet så Norges Bank på effekten av 10 prosent fall i Europas bruttonasjonalprodukt i 2012, et fall i oljeprisen til 45 dollar, og en nedgang i boligprisene på 25 prosent.

- Hvis du legger inn ekstreme betingelser, slik det har vært gjort i denne testen, kan noen og enhver bli stresset, sier Bjerke.

Les også: Johnsen: - Norge er klare til å hjelpe EU

«DNB strøk i stresstest»

Ifølge kilder Finansavisen har snakket med er nettopp DNB én av bankene som har kommet til kort i sentralbankens tester.

Bjerke mener likevel det er liten grunn til å bli nervøs på DNBs vegne.

- Det er ingen grunn til å bli urolig av dette oppslaget. De som er opptatt av soliditeten i DNB og i norske banker bør forholde seg til EUs stresstest, som er en offisiell test der vi passerte i god tid før tidsfristen, sier han.

- Frykt fører til overreaksjon

På onsdagens møte hos Johnsen har finanstoppene blant annet orientert om hvordan uroen påvirker den norske finansnæringen.

Bjerke beskriver stemningen som usedvanlig nervøs.

- Frykten fører til overreaksjon. Det er så mye uro og frykt i markedene i dag at når det skjer en begivenhet, nær sagt hvilken som helst begivenhet, eller at noen kommer med ytringer fra ulikt hold, får det en sterkere effekt enn det gjør i en normalsituasjon.

Les også: S&P nedgraderer 15 bankgiganter

Onsdag har ratingbyrået Standard & Poor's nedgradert 15 større banker.

- En stadig negativ utvikling i ratingen til finansinstitusjoner virker ikke positivt, sier Bjerke.

De siste dagene har prisene på femårig kredittforsikring, såkalte CDSer, økt kraftig, påpeker konsernsjefen.

- I løpet av én uke har mange CDSer økt med mellom 30 og 70 basispunkter. Det er et uttrykk for at det har vært noen begivenheter som markedet har reagert ganske kraftig på.

Høyere frykt sender risikopremiene opp, og øker kostnadene ved å «gjøre en normal jobb», utdyper Bjerke.

- Dette understreker viktigheten av å beherske en banks balansekunst med å stå i midten, og være troverdig, forutsigbar og konsistent.

Les også: Moody's: Norske banker kan rammes av krisen

Publisert: