Rapport: De minst effektive veiprosjektene er store og ligger på Østlandet

De største prosjektene er minst effektive og ligger på Østlandet, viser en fersk rapport. Likevel styrer norske politikere mot færre og større veisatsinger.

MINDRE KONKURRANSE: Forskerne forklarer sammenhengen med lavere konkurranse i markedet for større veiprosjekter, og at det er lettere å inkludere dyre elementer når kostnadsrammen er høy.

Foto: Jan Petter Lynau VG
 • Mari Hansen Ingleson
Publisert:

Samtidig som vi bruker stadig flere skattekroner på veier, synker effektiviteten i bygg- og anleggsbransjen.

Effektiviteten har sunket med 1,3 prosent årlig i perioden 2001-2016, samtidig som produktivitetsveksten var på 1,1 prosent årlig i resten av Fastlands-Norge.

Vi får stadig mindre vei for pengene, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og Frischsenteret.

Les på E24+

Derfor blir jernbanekostnadene høyere og høyere

Norske politikere og bransjen foretrekker store prosjekter, og tar til orde for at entreprenørene tar en rolle i både prosjektering og utføring.

Hva vi får for pengene

Kenneth Løvold Rødseth er forsker ved Transportøkonomisk institutt og har ledet gruppen som har arbeidet med rapporten.

De har sett på 137 veiprosjekter som har blitt ferdige i perioden 2001–2016.

– Vi har studert hvor mye vei, bro og tunnel av en gitt kvalitet vi får for pengene i ulike veiprosjekter. Vi har målt hvor mye midler de ulike prosjektene bruker og sammenlignet det med de beste i bransjen, sier Rødseth.

MÅLER EFFEKTIVITET: Diagrammet viser at det er de store prosjektene på Østlandet som har den laveste effektiviteten. Høyden på stolpene viser til hvor effektive de ulike prosjektene er, mens bredden måler hvor store prosjektene er. Prosjektene er sortert etter hvor de er lokalisert.

Foto: Consept NTNU

Rapporten viser en sammenheng mellom store prosjekter og lav effektivitet. Rødseth forteller at prosjektene på Østlandet kommer dårligst ut. De er mindre effektive selv om man tar hensyn til at regionen har flest store prosjekter.

Mindre konkurranse

I samme periode har Vegvesenets portefølje fått færre, men større prosjekter.

I rapporten peker forskerne på mulige forklaringer på hvorfor de store prosjektene blir dyrere:

 • Det kan være lettere å inkludere dyrere elementer i planene når kostnadsrammene er høyere.
 • Det kan være færre entreprenører som har mulighet til å ta på seg de store prosjektene, noe som går utover konkurransen og kan gi høyere pris.

– Vi skulle gjerne forsket mer på dette, da det kan være forhold som påvirker som vi ikke har tatt høyde for, sier Rødseth.

Foretrekker størrelse

Selv om rapporten viser en stordriftsulempe ved større veiprosjekter, mener bransjen tvert imot at dette gir fordeler.

Les også

Vegvesenet bruker klimavennlig asfalt for å nå klimamål

– Vår erfaring er at en inndeling i store prosjekter gir økt effektivitet, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet i Statens vegvesen.

Hun mener at dette blant annet er fordi det gir mer forutsigbar finansiering over lengre strekninger, og det gir dem mulighet til å bygge mer stabile og robuste prosjektorganisasjoner.

Sandvin forklarer at veiprosjektene er delt inn i flere kontrakter, og mener det ikke nødvendigvis er noe likhetstegn mellom størrelse og effektivitet.

– Vår erfaring er at hvordan vi deler inn kontraktene på et enkelt prosjekt er mer avgjørende for effektiviteten enn størrelsen på prosjektet, sier Sandvin.

Vil bygge billigere

Regjeringens nye prestisjeselskap, Nye Veier AS, er opprettet for å løse den høye regningen for norske veier. Nye Veier ferdigstilte ingen strekninger i perioden forskerne har studert, og er derfor ikke inkludert i rapporten.

Nye Veier har til nå fått 148 milliarder kroner for å bygge 530 kilometer vei mer effektivt. Til nå har de ferdigstilt 50 kilometer vei.

Nye Veier skal få ned veikostnadene ved hjelp av raskere planlegging, større og mer sammenhengene prosjekter, og tidligere involvering av entreprenørene

Foto: Nye Veier

Nye Veier skal bygge billigere veier med raskere planlegging, større og mer sammenhengende prosjekter, og tidligere involvering av entreprenørene.

Selv om dette kan ligne på de store og mindre effektive prosjektene rapporten peker på, understreker Rødseth at det er mulig Nye Veier klarer å løse veibygging på en annen måte enn de tradisjonelle veiprosjektene.

Les på E24+

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

I likhet med Vegvesenet foretrekker også Nye Veier større prosjekter.

– Vi ser nytten i å arbeide med store helhetlige strekninger, for slik å ta ut stordriftsfordeler og se strekninger i sammenheng. Det mener vi gir gode resultater for samfunnet, sier Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier.

Samferdselsdepartementet har ikke ønsket å kommentere rapporten eller hvordan veiprosjekter blir organisert, og viser til Vegdirektoratet.

Her kan du lese mer om

 1. Statens vegvesen
 2. Bil
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Slik ble tre minutters vei 354 millioner kroner dyrere enn planlagt

 2. Betalt innhold

  – Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden

 3. Venter «negative subsidier» om få år: Britisk havvind blir stadig billigere

 4. Annonsørinnhold

 5. Kappløpet mot klimaendringene

 6. Statens vegvesen avlyser Rogfast-kontrakt