«Oljeskatt» på oppdrett

Intern strid i LO om lakseskatten

LO-forbundene Handel og Kontor og Fagforbundet støtter grunnrenteskatt på oppdrett, og er dermed på kollisjonskurs med andre forbund.

INTERN STRID: Leder Trine Lise Sundnes (t.v.) i Handel og kontor og forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet ønsker velkommen en grunnrenteskatt på oppdrett, mens flere andre forbund er motstandere av en slik skatt.
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Det er intern dragkamp om lakseskatt mellom de ulike etasjene i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo, hvor LO holder hus.

Et utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe gikk nylig inn for en grunnrenteskatt på oppdrettsbransjen. LOs representant tilhørte mindretallet i utvalget som avviste en slik skatt, sammen med arbeidsgiverne i NHO og kommunenes organisasjon KS.

Les også

Splittet utvalg om ekstraskatt på laks: – Oppsiktsvekkende at LO står på den linjen

To LO-forbund har stilt seg bak Fossli og mindretallet som avviser grunnrenteskatten: Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). De er bekymret for at økt skattlegging kan sette arbeidsplasser, næringsutvikling og lokalsamfunn i fare, ifølge et innlegg på nettstedet IntraFish i november.

Nå går LO-forbundene Handel og Kontor og Fagforbundet ut og støtter flertallet i utvalget som ønsker en grunnrenteskatt.

– Nå har vi fått utvalgsrapporten til gjennomsyn, og vårt forbund og også Fagforbundet mener det er gode grunner til å støtte opp under flertallets syn. Det vil vi være ganske tydelig på, og den debatten må vi ta innad i LO også, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og kontor til E24.

Les også

Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

Frykter tapte arbeidsplasser

Forbundsleder i NNN, Anne Berit Aker Hansen, støtter mindretallet i utvalget som er kritisk til innretningen av grunnrenteskatten.

– Grunnen til det er først og fremst frykten for at arbeidsplasser skal flyttes ut. Industrien er ikke så stedbunden som mange vil ha det til, sier hun til E24.

NNN er redd for at en slik innretning på skatten går ut over mulighetene for fremtidige investeringer.

– Det er stort behov for investeringer i ny teknologi, og vi ser nå at dette også kan gjøres i andre land.

Les også

Ap til laksemilliardærene: Mer vekst krever at dere gir mer tilbake til fellesskapet

NNN, som representerer foredlingsindustrien, har levert sitt innspill til LO.

Aker Hansen avventer nå den interne behandlingen i LO, og vil derfor ikke kommentere en eventuell strid.

– Saken er ikke ferdig behandlet i LO, men vi har tradisjon for å finne gode felles løsninger, sier hun.

Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet, vil ikke si annet til E24 enn at saken nå er i prosess i LO.

Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, er kritisk til innretningen av grunnrenteskatten.

– Tar debatten i åpent lende

Det er LOs sekretariat som skal vedta hva LO skal mene om denne saken. Fagforbundet og Handel og Kontor ønsker at LO skal levere en høringsuttalelse som går inn for grunnrenteskatt, selv om forbundene har vidt forskjellige syn.

– Vi vet allerede i dag at Fellesforbundet og NNN har et annet syn enn oss. Men nettopp derfor må vi jo ta den debatten også. Jeg mener det er et sunt prinsipp at når vi har to så vidtgående syn som her kommer til syne, at vi faktisk tar den debatten i åpent lende, sier Sundnes.

Les også

Norsk Industri om «ekstraskatt» på laks: – Vårt svar er at AS Norge drives altfor dyrt

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet sier det er et grunnleggende prinsipp at skatte- og avgiftssystemet skal ha en omfordelende effekt, og at ingen næringer bør være skjermet, heller ikke oppdrettsbransjen.

– De bruker altså fellesskapets ressurser i produksjonen, både ved å disponere arealene og ved å bruke infrastrukturen for å få varene frem. Og da mener vi det er viktig og riktig at de bidrar til fellesskapet og tar sitt samfunnsansvar ved å betale denne grunnrenteskatten, sier Nord til E24.

– De vil også være skjermet i nedgangstider. Det er en beskatning vi mener er både riktig og viktig, men som også bør være til å leve godt med, når du ser hvilke store, store overskudd den næringen har hatt de senere årene, legger hun til.

Les også

Statsministeren kritisk til lakseskattutvalget

Tror ikke selskapene flytter

Grethe Fossli var LOs representant i Havbruksskatteutvalget, og i november sa hun til E24 at for store skattekrav kan føre til at selskaper flytter virksomhet og investeringer ut av Norge.

– På ett område skal jeg gi mindretallet rett, at det er vanskeligere å flytte ut fossekraft og olje- og gassindustrien enn merder. Men det man totalt underkommuniserer da, er at de norske fjordarmene er eksepsjonelt godt egnet til det havbruk vi har, sier Sundnes.

– Det er ingen automatikk i, som man kan få inntrykk av, at hvis vi øker litt på skattetrykket på ekstraordinære inntekter her, så hopper produsentene og flytter merdene til andre land i Europa eller verden, legger hun til.

Les også

Sammenblandingen mellom laksenæring og forskning: – Det er cowboy-tilstander

Også YS ønsker grunnrenteskatt

LOs utvalgsmedlem er også i utakt med andre deler av fagbevegelsen. Hovedorganisasjonen YS har uttrykt støtte til en «oljeskatt» på oppdrett.

– Naturressurser er vårt felles eie, som olje fra sokkelen og vannkraft fra fossefallene, og skal komme alle til gode. Vi mener at det er riktig å gjøre dette også på oppdrett som har vist seg å gi samme «superprofitt», sa YS-leder Erik Kollerud til E24 i november.

YS organiserer totalt 219.000 medlemmer i 13 ulike forbund, inkludert Finansforbundet, Negotia, Safe, Parat og Delta.

Les også

YS uenige med LO om grunnrente: Støtter «ekstraskatt» på oppdrett

Kritiske høringsuttalelser

Det er tre uker igjen til høringsfristen, men en rekke kommuner og næringsorganisasjoner har allerede uttalt seg kritisk til forslaget fra flertallet i Havbruksskatteutvalget (se faktaboks nederst i artikkelen).

Blant dem er Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som sier at særskatt på sjømatproduksjon i Norge åpenbart vil gjøre det mer attraktivt å investere i havbruk i andre land. Sjømat er Trøndelags største eksportnæring, og utbyttene fra oppdrett bidrar til å sikre kapital til næringslivet ellers.

«Mye av «oppdrettskapitalen» og utbyttene denne genererer blir investert i næringsutvikling på norskekysten. Dette er årsaken til at vi ser sterk økonomisk vekst og så stor optimisme i kystregionene i Trøndelag», skriver foreningen i en høringsuttalelse.

Les også

Salmar-sjef Witzøe tror fornuft vil stanse lakseskatt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. «Oljeskatt» på oppdrett
 2. Laks
 3. Oppdrettsnæring
 4. skatt
 5. LO
 6. Fellesforbundet
 7. Fagforbundet

Flere artikler

 1. LO tok ikke stilling til lakseskatt

 2. Selskaper kritisk til lakseskatt: – Kan ikke snu opp ned på brede forlik

 3. Betalt innhold

  Intern strid i LO om lakseskatten

 4. Striden om lakseskatt: Forskningsmillioner ble ikke utlyst – for å nå flere

 5. Regjeringen vil innføre produksjonsavgift på laks