Nå er rogalendingene landets mest optimistiske: – Overraskende

Oljekrisen rir fortsatt regionen, men rogalendingene har betydelig mer optimisme på vegne av egen privatøkonomi enn tidligere, viser en fersk undersøkelse.

NY OPTIMISME: Oljehovedstaden Stavanger og resten av Rogaland ble kraftig rammet av oljeprisfallet for snart tre år siden. Men nå ser rogalendingene lysere på sin egen økonomiske tilværelse.

Foto: Colourbox
Publisert:,

De er faktisk landets aller mest optimistiske folk, skal man tro den omfattende forventningsundersøkelsen som Ipsos har gjennomført for Gjensidige.

I undersøkelsen der 4.400 nordmenn har deltatt, svarer 34 prosent av rogalendingene at de venter å få bedre privatøkonomi i det neste året.

Da den samme undersøkelsen ble gjennomført i fjor, svarte bare 24 prosent det samme.

– Det er overraskende. Det er en ganske stor bevegelse, sier direktør Ole Bjørn Harang i Gjensidige.

– Vi har ingen forklaring som det er noen empiri bak på hvorfor det er slik, ut over at det virker som om at man oppfatter at omstillingen begynner å bære frukter. Den enkelte ser lys i enden av tunnelen, sier han.

Rogalendingene må riktig nok ta til takke med en delt førsteplass med folk fra Sør-Trøndelag.

I landet som helhet var det til sammenligning 29 prosent som venter at økonomien deres blir bedre det neste året.

Løsner

Oljenedturen har gitt Rogaland hard medfart. Fylket har gjennom de to siste årene blant annet hatt en arbeidsledighet langt over landsgjennomsnittet.

Ole Bjørn Harang, direktør med ansvar for salg og distribusjon i Gjensidige.

Gjensidige

I mai var 4,2 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland registrert som helt arbeidsledige hos Nav, mot 2,6 prosent i landet sett under ett.

Samtidig har det den siste tiden kommet tegn til at ting er i ferd med å løsne. Da Eiendom Norge la frem sin boligprisstatistikk i mai, steg boligprisene i Stavanger med 1 prosent. Landsgjennomsnittet var et prisfall på 1,1 prosent.

– Eiendomsprisene vet vi at delvis er psykologidrevet. På den måten viser det den samme tendensen, sier Harang.

– Hva tilsier at rogalendingene skal være landets mest optimistiske?

– En mulig faktor kan være at privatpersonene ser at de omstillingstiltakene som er forsøkt, at man har tor på det. Det har vært mye fokus på omstilling, legger han til.

Bunnen nådd

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest er ikke like overrasket over tallene.

Han viser til at den samme tendensen har kommet frem i deres Vestlandsindeks, som kommer ut én gang i kvartalet.

– Rogaland har desidert størst konjunktursvingninger. De hadde den høyeste oppturen frem til 2013, og siden den gang størst fall hva gjelder inntektsforventninger, aktivitet, arbeidsledighet og sysselsetting, sier Gudmundsson.

Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest

– Når bunnen er nådd for oljerelaterte virksomheter, og ledigheten har begynt å avta samtidig som boligprisene stiger, sier det seg selv at nedsiderisikoen er borte og usikkerheten er noe redusert.

I motsetning til Gjensidiges undersøkelse, ser Vestlandsindeksen på bedriftenes forventninger. Ifølge Gudmundsson ser man at varehandelen har fått en liten oppsving, også innenfor større varer som biler, båter og hvitevarer.

– Nå får man bekreftet bildet fra et annet ståsted. Privat etterspørsel er nesten halvparten av fastlands-BNP. At husholdningene i Rogaland ser lyst på livet igjen, er et godt tegn, mener han.

I de øvrige vestlandsfylkene tegner undersøkelsen et litt annet bilde. Hordaland ligger rett under landsgjennomsnittet på 28 prosent, mens Møre og Romsdal ligger relativt langt nede på 24 prosent.

Ventet bedring

I Norge som helhet venter 29 prosent venter å få bedre økonomi, samme andel som året før. I årene før oljeprisfallet lå denne andelen stabilt rundt 35 prosent.

Les også

Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

Harang sier han hadde ventet et bedring ettersom pilene igjen peker oppover for norsk økonomi.

– Spørsmålet er om boligprisfallet har slått litt ut her. Respondentene har svart på bakgrunn av følelsen de sitter med, ikke makrotall. De siste månedene har det vært mye snakk om at boligprisene skal ned, og det kan være det har påvirket i negativ retning.

Han understreker at målingen var gjort før denne ukens rentemøte, der Norges Bank skrudde til flere av prognosene sine i positiv retning for norsk økonomi.

Les også

Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

Les også

Oljebremsen etterlater seg flere langtidsledige

Les også

Derfor tror SSB ledigheten vil holde seg høy