Professor: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsen

Juseksperter stusser over en «misforståelse» om at Oljefondet er uavhengig av Finansdepartementet. De mener finansminister Jan Tore Sanner kan stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen på målstreken.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen og finansminister Jan Tore Sanner.
Publisert:

Norges Bank kan ikke instrueres i sin virksomhet, heter det i sentralbankloven.

Statsminister Erna Solberg er blant dem som har understreket Norges Banks uavhengighet i spørsmålet om tilliten til Oljefondet.

Gøril Bjerkan.

– Det er en misforståelse. Når noe blir gjentatt mange nok ganger, blir det en sannhet, sier siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (PhD) Gøril Bjerkan til Aftenposten/E24. Hun var tidligere stipendiat ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) frem til hun disputerte i 2019.

Forvaltningen av Oljefondet er nemlig ikke en del av den tradisjonelle sentralbankvirksomheten, som er definert i sentralbankloven. Tvert imot skilles det mellom styringen av pengepolitikken og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt Oljefondet.

– Departementet kan instruere Norges Bank

Bjerkan får støtte av professor Hans Petter Graver ved UiO.

– At forvaltningen av Oljefondet ikke er definert under sentralbankloven, har ikke kommet godt nok frem i debatten. Ansettelsen av Nicolai Tangen er ikke definert som en del av sentralbankoppgavene, sier han til Aftenposten/E24.

– Etter mitt syn vil Finansdepartementet kunne instruere Norges Bank dersom de støtter representantskapets syn om at enhver risiko må elimineres, legger han til.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo (UiO).

SV mener Sanner bør gripe inn

Det var under mandagens høring i Stortinget at hovedstyret i Norges Bank, ved sentralbanksjef Øystein Olsen, fikk krass kritikk fra representantskapets leder, Julie Brodtkorb. Hun mener Norges Bank har brutt regler, lover og retningslinjer i ansettelsen av Tangen.

Sosialistisk Venstreparti var blant partiene som gikk hardt ut og erklærte sin mistillit overfor Tangen.

– Stortinget må be finansministeren om å gripe inn i denne ansettelsen, sa SVs Kari Elisabeth Kaski til Aftenposten/E24 etter høringen i Stortinget.

Også Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, mener finansministeren må på banen.

Aftenposten/E24 har tirsdag ettermiddag sendt over en rekke spørsmål til Finansdepartementet. De er foreløpig ikke blitt besvart.

Les også

SV har ikke tillit til Nicolai Tangen som oljefondssjef

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– Hovedstyret kan ikke bryte loven

I sentralbankloven § 2–13 heter det at ansettelsen av ny sjef av Oljefondet er hovedstyrets ansvar. Ifølge Bjerkan kan imidlertid departementet gripe inn dersom de mener lover er brutt.

– Til syvende og sist er det bare en domstol som kan ta stilling til om hvorvidt Norges Bank har gjort noe som er i strid med gjeldende rett. Men dersom departementet og ministeren mener at Norges Bank har opptrådt i strid med gjeldende rett, og det får konsekvenser for utfallet av ansettelsen, så mener jeg at hovedstyret bør innrette seg etter Finansdepartementets rettsoppfatning, sier Bjerkan.

– Hovedstyret kan ikke bryte loven, og siden departementet er øverst i forvaltningshierarkiet, er det deres lovoppfatning som skal legges til grunn, legger hun til.

Representantskapets leder, Julie Brodtkorb, mener hovedstyret i Norges Bank har brutt sentralbankloven ved ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder for Oljefondet.

Bjerkan mener det ikke er usannsynlig at Sanner griper inn i ansettelsen.

– Sanner kan stille seg bak representantskapets oppfatning om at all risiko ikke er eliminert. Da kan han si at ansettelsen av Tangen er i strid med gjeldende rett fordi det har skjedd lovbrudd.

– Og han har etter alt å dømme nok å henge lovstriden på dersom han ønsker å gripe inn i prosessen, legger hun til.

– Ikke hjemlet på samme måte som pengepolitikken

En NOU (Norges offentlige utredninger) om ny sentralbanklov fra 2017, ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, slo også fast at forvaltningen av Oljefondet ikke er «en myndighetsoppgave hjemlet på samme måte som pengepolitikken».

– I forvaltningen av fondet instrueres Norges Bank i praksis gjennom Finansdepartementets mandat og løpende endringer i dette, skriver ekspertutvalget i rapporten.

Gjedrem har ikke ønsket å kommentere saken overfor Aftenposten/E24.

Aftenposten/E24 har vært i kontakt med juridisk direktør Marius Ryel i Norges Bank om hvorvidt departementet kan overprøve bankens ansettelse av oljefondssjef.

Han bad om at spørsmålet sendes til kommunikasjonsavdelingen for svar. De har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Publisert: