Yellens uløste 22-billionersspørsmål

Saken som kan bli viktigere for markedene enn spørsmålet om når USA øker renten.

HVA GJØR HUN? En megler følger med på sentralbanksjef Janet Yellens pressekonferanse i september.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Den amerikanske sentralbanken eier statsobligasjoner for 2.600 milliarder dollar, hvilket tilsvarer nesten 22.000 milliarder norske kroner.

Spørsmålet om hva sentralbanken skal gjøre når disse obligasjonslånene etter hvert begynner å forfalle kan bli viktigere for markedene enn gjettingen om og når den amerikanske sentralbanken gjennomfører sin første renteøkning siden 2006.

Ifølge Bloomberg forfaller obligasjoner som sentralbanken eier for 215 milliarder dollar neste år og hele 800 milliarder dollar i 2017.

Les også

Derfor satte ikke USA opp renten

Reinvesterer

Så langt har beskjeden fra sentralbanksjef Janet Yellen vært at sentralbanken kommer til å reinvestere pengene den mottar i tilbakebetaling til lån – i hvert fall inntil styringsrentene er økt.

Men nå utsettes tidspunktet for den første renteøkningen i USA siden 2006. Ved inngangen til året regnet de aller fleste med at den skulle ha kommet i juni. Så trodde de fleste på september, og deretter på desember.

Les også

Slik kan amerikansk renteheving ramme 303.000 nordmenn

Selv om sentralbanksjef Yellen fortsatt åpner for renteøkning i år, regner markedet, målt med handelen i fremtidige renteavtaler, med at renteøkningen kommer først i mars neste år.

– Det er et voldsomt fokus på tidspunktet for den første renteøkningen. Men spørsmålet om når de trapper ned reinvesteringene og hvor høyt sentralbanken kan sette opp renten er kanskje viktigere, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Den store obligasjonsbeholdningen er et resultat av den amerikanske sentralbankens kamp for å få den amerikanske økonomien ut av resesjonen etter finanskrisen høste 2008.

– Kan få rekyl

Langt på vei lyktes sentralbanken og de enorme obligasjonskjøpene førte til investeringer i aksjemarkeder, selskapsobligasjoner og fremvoksende markeder.

Den nesten kontinuerlige oppgangen på New York-børsen fra mars 2009 og frem til sist vinter blir ofte forklart med den amerikanske sentralbanken pengetilførsel gjennom de omtalte obligasjonskjøpene.

– Dette treffer i større grad en del andre markeder. Dette er penger man ønsket at investorene skulle bruke på mere risikable investeringer. I det øyeblikket en del av disse pengene forsvinner, så kan vi få en rekyl i disse markedene, sier Østnor.

I USA er de ikke bare opptatt av om sentralbanken skal reinvestere pengene de får i nedbetaling av obligasjonslånene de eier. De er også opptatt av hvordan pengene skal reinvesteres.

– En fremgangsmåte bedrer markedets likviditet på kort sikt, mens en annen ikke gjør det, sier rentestrateg Aaron Kohli i Bank of Montreal til Bloomberg.

Hans bank er en av de 22 bankene som den amerikanske sentralbanken primært handler med.

Les også

Historie skapt mandag kveld: Første nullrente for den amerikanske stat

Les også

Yellen varsler renteheving i løpet av året

Les også

– Aksjemarkedene er ikke forberedt

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Nå kommer rentehevingen!

  2. «Alle» venter renteheving fra den amerikanske sentralbanken

  3. Den amerikanske sentralbanken er splittet i synet om renteøkning

  4. Slik kan amerikansk renteheving ramme 303.000 nordmenn

  5. Hva skjer når sentralbankene skal kvitte seg med 14 oljefond?