EU-kommisjonen avviser Italias budsjettforslag

EUs finanskommissær ber om at Italia om å levere nytt forslag.

BER OM REVIDERING: Finanskommissær Pierre Moscovici er ikke imponert av Italias budsjettforslag

Foto: Alessandro Bianchi Reuters
Publisert:

Rentene på italienske statsobligasjoner stiger i takt med at investorene trekker seg ut av rentepapirene tirsdag.

Det skjer etter at det ble kjent at EU-kommisjonen nå avviser budsjettforslaget Italia sendte inn for 2019 sist mandag. Ifølge kommisjonen selv er dette første gangen de ber et medlemsland om å revidere en budsjettplan.

«I budsjettforslaget innsendt av Italia for 2019 har EU-kommisjonen identifisert et særlig alvorlig brudd på de fiskale anbefalingene», skriver kommisjonen.

– Kommisjonens mening som ble vedtatt i dag bør ikke komme som en overraskelse for noen, sier Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle forhold, skatt og toll, i en uttalelse.

Visepresident for euroen og ansvarlig for finansiell stabilitet i kommisjonen, Valdis Dombrovskis, påpeker at eurosonen er bygget på sterk tillit og prinsippet om at regelverket gjelder for alle.

– Italias gjeld er en av de høyeste i Europa og italienske skattebetalere bruker om lag det samme beløpet på renter som utdanning. Gitt dette ser vi ingen andre alternativer enn å be den italienske regjeringen om å revidere budsjettforslaget for 2019, og vi ser frem til en åpen og konstruktiv dialog i ukene fremover, sier Dombrovskis.

I juli i år anbefalte kommisjonen at Italia skulle legge opp til en strukturell forbedring på 0,6 prosent av bruttonasjonalprodukt, mens budsjettforslaget fra Italia legger opp til et underskudd på 0,8 prosent av BNP, ifølge kommisjonen.

Kommisjonen peker på at Italia selv var med på å stemme frem prinsippene som skal ligge til grunn for medlemslandenes budsjetter så sent som i juli.

Italia hadde ved utgangen av 2017 en gjeldsgrad på 131,2 prosent målt mot økonomiens størrelse (BNP), noe som er det nest høyeste i EU.