AKER-BRÅKET: Krohn Devold kastes fra Aker-granskingen

På mandagens styremøte ble det utnevnt en ny leder av styrebehandlingen av Aker-bråket.

Publisert:

Opprinnelig var det styremedlem Kristin Krohn Devold som fikk oppdraget med å iverksette Akers gjennomgang etter at styreleder Øyvind Eriksen og styremedlem Kjell Inge Røkke erklærte seg inhabile.

Gjennomgangen av Aker Solutions-konsernets transaksjoner med Aker ASA

OSE

AKER

ble bestilt av Nærings- og Handelsdepartementet fredag. Allerede samme dag ba Krohn Devold Aker Solutions

OSE

AKSO

om å iverksette gjennomgangen.

Nå er det imidlertid Berit Kjøll som har blitt tildelt rollen som ny leder av styrebehandlingen i Aker Holding.

Var uavhengig

Styret i Aker Holding er sammensatt slik at Eriksen og Røkke betraktes som Akers representanter, det svenske styremedlemmet representerer Wallenberg og Berit Kjøll staten, mens Krohn Devold er blitt sett på som uavhengig.

Med Kjølls inntreden får dermed staten økt innflytelse på gjennomgangen.

- Vi har ett mål med dette arbeidet, nemlig å sikre at alle aksjonærenes interesser i Aker Solutions ASA ivaretas. En forutsetning for dette er at alle parter er trygge på at transaksjonene er gjennomført på en forretningsmessig og korrekt måte, og i henhold til intensjonen med aksjonæravtalen. Når dette arbeidet er avsluttet skal det ikke kunne stilles spørsmålstegn ved transaksjonen, sier Berit Kjøll til E24.

- Løses internt

Wallenberg-familiens representant i styret, Dan-Åke Enstedt, ønsker ikke å si noe om hvorfor styrelederrollen gikk til Kjøll.

- Vi forsøker å løse disse sakene internt, så det synes jeg Berit Kjøll skal uttale seg om, sier Enstedt.

Krohn Devold skriver i en SMS til E24 at hun ikke kjenner til at det har blitt valgt en ny leder for Aker-granskingen.

- Jeg ble enstemmig erklært habil i styremøtet basert på en ekstern juridisk utredning. Berit Kjøll var fungerende møteleder, skriver Krohn Devold.

Lønnet granskeren

Lederbyttet finner sted etter at den tidligere forsvarsministeren har høstet kraftig kritikk for at hun mottar betydelige styrehonorarer fra Aker-systemet hun er satt til å granske.

Styrehonorarene hun mottar fra Røkkes Aker ASA utgjør nå 300.000 kroner i året, mens honoraret fra de to datterselskapene er på minst 220.000 kroner tilsammen.

Wallenbergs Enstedt innrømmer at Krohn Devolds habilitet var et tema på styremøtet, men vil ikke røpe om dette er årsaken til at hun ikke fortsetter som konstituert styreleder.

Uavhengig utvalg

Kritikken har resultert i at nærings- og handelsminister Sylvia Brustad ombestemte seg søndag. Nå krever ministeren at også et uavhengig utvalg skal granske de omstridte transaksjonene, og Brustad etterlyser både juridisk og finansiell rådgivning for å kunne foreta en gjennomgripende granskning.

"Resultatet av gjennomgangen skal eventuelt dokumenteres i form av en skriftlig rapport/brev," heter det i utlysningen på doffin.no, der alle offentlige oppdrag over 500.000 kroner skal meldes.

Både statens og Aker-sfærens gjennomgang vil bli foretatt av juridisk og finansiell ekspertise. De to utredningene kommer på toppen av den betydelige analysen eller "opinion of fairness" som allerede er foretatt av DnB NOR Markets der staten også har en betydelig eierandel.

Les også:

Omstridt transaksjon

Bråket rundt Aker-systemet oppsto da det torsdag i forrige uke ble det kjent av Røkke-eide Aker ASA solgte sine aksjeposter i fem datterselskaper til Aker Solutions. Der er staten tung medeier etter at staten kjøpte seg inn i daværende Aker Kværner i 2007.

Salget har blitt svært omstridt ettersom mange mener selskapene ble solgt til overpris, og at Røkke i stor grad har "handlet med seg selv" i konglomeratet av Aker-selskaper.

Dette har han kunnet gjøre fordi staten som eier ikke var informert om transaksjonene før alt var over, og fordi selskapene Røkke kvittet seg med har et kapitalbehov på 5 milliarder kroner.

I kjølvannet av transaksjonen har Aker Solutions-aksjen falt kraftig.

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om