Nytt utvalg skal vurdere lønnsdannelsen

Regjeringen lytter til LO og NHO, som ber om en oppdatert vurdering av den norske lønnsdannelsen og utfordringer for økonomien.

LYTTER: Regjeringen, her representert ved finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) lytter til NHO og LO. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Håkon Mosvold Larsen
  • NTB
Publisert: Publisert:

– De har henvendt seg til regjeringen med den forespørselen, og den kommer vi til å imøtekomme. Vi kommer til å sette ned et slikt utvalg i nær fremtid, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB søndag.

Hun vil foreløpig ikke si noe mer om utvalgets mandat, men utredningen vil etter alt å dømme bygge videre på Holden III-utvalgets rapport fra desember 2013.

Årsaken til at to av de viktigste aktørene i norsk arbeidsliv ser behov for en oppdatert gjennomgang, er blant annet nye utfordringer på arbeidsmarkedet knyttet til flyktningtilstrømningen.

Les også

Jensen: – Krevende tider for norsk økonomi

– Mye har skjedd

Holden III-utvalget konkluderte med at lønnsoppgjør i Norge bør gjennomføres på samme måte som før, nemlig gjennom den etablerte frontfagsmodellen.

Samtidig pekte utvalget på at lavere oljeaktivitet, oljeprisfall, svikt i verdensøkonomien og høy arbeidsinnvandring var faktorer som kunne endre bildet for norsk økonomi og lønnsdannelse.

I dag er mye av dette blitt en realitet, noe som fikk LO og NHO til å ta opp problemstillingen i et brev til statsminister Erna Solberg (H) 18. desember i fjor.

– Mye har skjedd i norsk økonomi på de to årene som har gått. På denne bakgrunn vil LO og NHO be regjeringen medvirke til en forenklet oppdatering av utvalgsarbeidet, skriver de.

Organisasjonene ber ikke om en ny vurdering av hovedkonklusjonene, men om en «gjennomgang av forløpet for norsk økonomi holdt opp mot utvalgets mest sentrale beregningsforutsetninger».

– Der analysen ender ut i avvik med vesentlig betydning for konklusjonene, bør dette påpekes og mulige implikasjoner for lønnsdannelsen eventuelt skisseres, heter det.

Les også

Lønnstakerne fikk mindre av «kaken» i fjor

Krevende

Norsk arbeids- og næringsliv står overfor en krevende fremtid, understreker LO og NHO i brevet.

– På toppen av nedgangen for oljeøkonomien har vi fått en ny stor inkluderingsutfordring gjennom den internasjonale flyktningkrisen, skriver de.

Europa mottok i fjor 1,25 millioner asylsøkere, over 31.000 av dem kom til Norge.

Samtidig har oljeprisen det siste halvannet året falt fra 115 til omkring 35 dollar fatet.

Holden III-utvalget pekte på at arbeidsledigheten vil kunne øke markert ved oljeprisfall eller svakere vekst i verdensøkonomien.

– Det vil kunne kreve vesentlige tilpasninger både i den økonomiske politikken og i lønnsdannelsen, skrev utvalget.

Det pekte også på nye utfordringer for lønnsdannelsen ved høy arbeidsinnvandring, som på den ene siden bidrar til å dempe presset på lønninger i flere sektorer.

– Samtidig er det viktig å motvirke lavlønnskonkurranse og at arbeidsinnvandrere får dårlige arbeidsvilkår, påpekte utvalget.

Les også

Slik tynger oljenedturen årets lønnsoppgjør

Les også

Jensen: – Krevende tider for norsk økonomi

Les også

Lønnstakerne fikk mindre av «kaken» i fjor

Les også

– Livredd kutt-konkurranse

Publisert:

Flere artikler

  1. Ny lønnsrapport levert til Siv Jensen

  2. Derfor møtte de sentralbanksjefen og økonomer: – Deler av norsk næringsliv rammes hardt

  3. Jensen: – Krevende tider for norsk økonomi

  4. Handelsbanken: – Åpenbar resesjonsfare for norsk økonomi

  5. Siv Jensen inviterer ungdommen til Uber-prat