5.500 færre arbeidssøkere hos Nav i juli

Nedgangen i arbeidssøkere fortsatte siste måned. Antallet permitterte er nå halvert sammenlignet med mars.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Ifølge Nav var 149.300 registrert som helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak i juli.

Det tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken og er 5.500 færre enn måneden før, justert for sesongvariasjon.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte peker i en pressemelding på lettelsene i smitteverntiltak som årsak til nedgangen.

Antallet personer registrert som helt arbeidsledige var på 86.800 ved utgangen av juli, tilsvarende en andel på 3,1 prosent.

Samtidig var bruttoledigheten, som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, på 99.800 personer. Det tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Holte sier at antallet permitterte har falt kraftig de siste månedene og er nå rundt halvparten av hva det var i mars.

Av de helt ledige var 17.600 permitterte i juli, mens 22.200 av de delvis ledige var permitterte.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nav

Flere artikler

  1. Nav: Kraftig nedgang i antallet arbeidssøkere i juni

  2. Arbeidsledigheten faller mer enn ventet til 2,7 prosent i august

  3. Nye tall skaper optimisme. Nå er antallet ledige stillinger høyere enn før pandemien.

  4. Nordea: Ledighetsfallet nok et tegn på renteheving i september

  5. Sysselsettingen tilbake på nivået før krisen, men fortsatt er ledigheten høyere