Meglertopper: Legger ikke mye vekt på juli-dupp

Etter høy prisvekst i første halvår av 2022, tror flere meglertopper at prisutviklingen vil flate ut de kommende månedene.

Flere eksperter tror boligprisene vil falle litt gjennom høsten. Illustrasjonsfoto fra Bjørvika i Oslo.
Publisert: Publisert:

– Juli er alltid en måned med lav omsetning. Det er vanlig at prisene dupper litt ned, uten at vi legger for mye vekt på det, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Onsdag i uken som kommer slipper Eiendom Norge boligprisstatistikken for juli.

Meier sier at juli er en måned hvor det tradisjonelt sett går rolig for seg i boligmarkedet, og at de derfor tar den med en liten klype salt.

Boligprisene i Norge sank nominelt med 0,3 prosent i juni, mens de korrigert for sesongvariasjoner steg med 0,3 prosent.

Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med 8,8 prosent.

Les også

Obos-prisene i Oslo falt med 0,2 prosent i juni

Meier sier at det er blant de små boligene det er størst omsetning sommeren, mens det går veldig lite av typiske familieboliger. Når august kommer, vil man derimot se at det kommer mange nye boliger til salgs.

Hun tror det kan bli spesielt tøft i kampen om de minste boligene også til høsten.

– Det mest spesielle nå er at studentene inntar byene igjen, samtidig som det aldri har vært dårligere tilbud av studentboliger. For de yngste kan det bli spesielt vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, sier Meier.

Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Færre boliger på markedet

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, er enig i at prisutviklingen i juli er uinteressant i den store sammenhengen.

Han sier at det som normalt har vært små leiligheter i byene som handles mest i sommermånedene, og at det nå begynner å legges ut boliger for salg i august.

Les også

Venter 5,5 prosent høyere boligpriser i år

– Sommeren i år har ikke vært på nivå med somrene under coronapandemien, da det var rekordhøye omsetningsvolumer bolig- og hyttemarkedet. Men aktiviteten har likevel vært relativt bra og litt preget av at det er færre boliger til salg i år, sier han.

Nå blir det store spørsmålet hvordan utviklingen vil se ut til høsten, sier han.

– Det er enda færre boliger på markedet enn normalt, som henger sammen med at omsetningen har vært høy de siste par årene. Samtidig som det er færre kjøpere, spesielt førstegangskjøpere, legger han til.

At antallet som kjøpte sin første bolig sank i første kvartal, henger sammen med at både boligprisene og boliglånsrentene har økt, mener Geving.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, venter en flat prisutvikling i boligmarkedet til høsten.

Endret pengebruk

De fleste har allerede merket på lommeboken at ting har blitt dyrere det siste halvåret. Prisveksten i Norge var på 6,3 prosent i juni, målt mot samme måned i fjor.

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent i juni. Samtidig varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten sannsynligvis skal videre opp allerede i august.

Selv om det meste har blitt dyrere og renten skal opp, har ikke Meier inntrykk av at folk skremmes vekk fra boligmarkedet.

– Det virker på oss som at folk fortsatt er ute etter å bytte bolig og finne seg noe som er finere, sier hun.

Les også

Kraftige prisøkninger i leiemarkedet: – Veldig høyt press

Meier tror det også kan henge sammen med at pengebruken til folk har endret seg noe fra under coronapandemien.

– Mange har spart penger under pandemien, samtidig som mange har brukt mye penger på varer de siste årene. Nå ser man tendenser til at folk har vridd pengebruken over på tjenester og bolig blant annet.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund har heller ikke inntrykk av at folk tar fult ut innover seg fremtidige rentekostnader.

– Under boligkjøp handler det mest om hvor langt man kan strekke strikken prismessig. Når det er konkurranse om boligen tenker nok ikke de fleste grundig nok gjennom hva bokostnadene deres faktisk blir om et års tid, sier han.

Tror på flatere prisutvikling

Meier i Privatmegleren tror vi de neste månedene vil se en prisnedgang lik det som er vanlig på høsten.

– Vi vil nok ikke se en drastisk nedgang i prisene, selv om inflasjon og høyere rente kanskje kan tilsi det. Tilbudssiden er for lav og det bygges for lite boliger, så det vil skape press på de boligene som er tilgjengelige, sier hun.

Meier har også troen på et mer stabilt marked neste år.

– Vi tror prisveksten vil holde seg til normale nivåer, på rundt 3–4 prosent på landsbasis. I Oslo vil det nok derimot stige mer, siden tilbudssiden er spesielt dårlig og veldig mange ønsker å bo her.

Les på E24+

Dette mener eksperter vil skje i boligmarkedet når renten øker

Norges Eiendomsmeglerforbund ser også for seg en mer moderat prisutvikling utover vinteren og neste år.

Administrerende direktør Carl O. Geving sier det likevel er vanskelig å spå hvordan markedet vil utvikle seg før renteeffekten slår inn på økonomien til folk.

Han påpeker at tross de siste økningene i styringsrenten er den under nivået før pandemien, og Norges Banks prognose er at styringsrenten skal stige videre.

– Spørsmålet blir da hvordan folks vilje til å investere blir når alt fra energi, lån, drivstoff og generelle bokostnader blir dyrere. Vanligvis pleier det å gå mange uker før man merker økt rente på lånet sitt, så de biter ikke i økonomien til folk helt ennå, sier han.

NEF forventer at omsetningen av boliger vil gå litt ned på årsbasis, i kjølvannet av omsetningsrekordene som ble satt under pandemien.

– Dersom Norges Bank klarer målet sitt om å kjøle ned økonomien, vil boligmarkedet modereres i form av lavere kjøpekraft, legger han til.

Les også

Jonas (27) fikk bolighjelp av foreldrene

Les på E24+

Disse hagegrepene kan øke boligverdien

Publisert:
Gå til e24.no