SSB venter fire rentehevinger i år

SSB mener økonomien er på vei tilbake til normalen, men advarer om «ekstraordinær» usikkerhet etter Russlands invasjon av Ukraina.

SSB-forsker Thomas von Brasch presenterer ferske prognoser for den norske økonomien. Bildet er fra en tidligere anledning.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Det viser SSBs ferske prognoser for norsk økonomi.

Statistikkbyrået regner nå med at Norges Bank vil øke renten fire ganger i år, og en gang til neste år.

Det vil gi en styringsrente på 1,75 prosent i 2023.

– Fremover vil blant annet økte oljeinvesteringer, økt konsum og økt eksport bidra til å trekke veksten i norsk økonomi opp, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer torsdag i neste uke, og det er ventet at styringsrenten blir satt opp til 0,75 prosent. Internasjonalt har også rentene begynt å stige.

Brasch fremholder at gjenåpningen av samfunnet «tilsier isolert sett en videre markert oppgang i den økonomiske aktiviteten».

Les også

USA hever renten og varsler kraftig videre renteoppgang

Ser «ekstraordinær» usikkerhet

Russlands angrepskrig mot Ukraina skaper imidlertid usikkerhet.

SSB venter at det vil legge en demper på europeisk økonomi, som også vil merkes i norsk økonomi.

Les også

Prissjokket på råvarer: – Alle kommer til å måtte betale

– Usikkerheten om den økonomiske utviklingen i Norge er nå helt ekstraordinær, sier Brasch.

– Vi antar at flaskehalsene internasjonalt er midlertidige, men det er selvfølgelig svært usikkert hvordan krigen i Ukraina utspiller seg videre, og hvor store følger det vil få, sier han.

SSB peker på situasjonen med «høye energipriser og flaskehalser i produksjonen av varer og tjenester», som byrået mener «forverres av sanksjonene mot Russland».

Etter at Russland invaderte Ukraina har allerede høye råvarepriser steget enda mer.

Priser på alt fra hvete til olje, gass og metaller har gått kraftig opp, noe som kan medføre en lengre periode med høy inflasjon, altså generell prisvekst på varer og tjenester.

Les også

Prissjokk øker risiko for fem rentehevinger i år

– Landbrukspolitikken i Norge bidrar til at internasjonale matvarepriser ikke får fullt gjennomslag i de prisene konsumentene står overfor, men om situasjonen skulle vedvare må vi nok uansett regne med fortsatt oppgang i matprisene, sier Brasch.

Her hjemme har blant annet strøm- og drivstoffpriser vært på rekordnivåer.

Oljeprisen har nylig vært på nivåer sist sett i 2008, mens gassprisen er mange ganger høyere enn normalt. Det rammer forbrukere hardt, mens pengene strømmer inn i eksportland som Norge.

Venter økt inflasjon i år

SSB anslår at veksten i konsumprisene vil bli på 3,3 prosent i år. Det er opp fra anslaget i desember på 2,6 prosent.

SSB påpeker at krigen i Ukraina har medført enda høyere energipriser, og mener det «vil gi kraftige inflasjonsimpulser også i år».

Samtidig venter statistikkbyrået at lønnsveksten i år blir på 3,6 prosent. Det er litt høyere enn den antatte konsumprisveksten.

SSB antar imidlertid at konsumprisveksten etter hvert vil falle. Med en anslått lønnsvekst på 3,8 prosent neste år er prognosen reallønnsvekst på rundt to prosent.

– Det ser ut til at reallønnsveksten forblir midlertidig lav i år, sier Brasch.

– I årene fremover venter vi derimot at reallønnsveksten øker. Lavere energipriser trekker inflasjonen ned og bedrer lønnsomheten for virksomhetene i frontfaget, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. SSB
  2. Økonomi

Flere artikler

  1. Venter sterkeste vekst i reallønnen siden før oljekrisen

  2. SSB venter dobbel renteheving i Norge i juni

  3. Kraftig oppjustert prisvekst til lønnsforhandlingene

  4. Derfor skal renten opp

  5. OECD ser mørkere på verdensøkonomien: Kutter vekstprognosene