Politiet vurderer millionkrav mot pass-selskap: – De skal betale noe når de ikke leverer

Politidirektoratet vurderer å rette et millionkrav mot Thales, for ikke å ha levert pass i henhold til avtalen med Norge: – Dette er ikke godt nok, sier Bjørn Vandvik.

PASS: Bjørn Vandvik er avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
Publisert:

Han er avdelingsdirektør i Politidirektoratet, med ansvar for å håndtere passkrisen. Ventetiden for å få nytt pass, er over syv uker og stigende mot sommerferien.

Den franske Thales-gruppen har avtaler om å levere pass og nasjonale id-kort til Norge og land som Sverige, Finland, Storbritannia, Frankrike, Belgia og USA.

– Etterslepet i Norge er i dag omkring 90.000 pass, anslår Vandvik overfor VG.

Dette er passøknader som ligger i kø og venter på å bli produsert.

Han opplyser at avtalen er at Thales skal levere pass til Norge tilsvarende etterspørselen, altså bygge produksjonskapasitet for å møte behovet til enhver tid.

– Når etterspørselen går veldig i været, skal de rimelig raskt klare å kalibrere seg, slik at produksjonen av passbøker ikke blir en flaskehals.

MORGEN: Passkøen er lang før politihuset åpner i Oslo.

– Mener dere avtalen er misligholdt fra Thales side?

– Den er i alle fall ikke oppfylt i henhold til intensjonen. Hadde de levert passbøker i henhold til etterspørselen, ville vi ikke vært der vi er nå.

– Tar ansvar

På spørsmål om direktoratet vil vurdere juridisk skritt mot Thales, svarer Vandvik:

– Vi må se på det og hva vi kan lære av dette. Nå leverer de ikke i henhold til avtalen, men det skyldes jo leveringsproblemer, som er en global utfordring. Leverandøren skal betale noe når de ikke leverer i henhold til avtalen, så det bygger seg opp til et beløp etter hvert.

– Hvis det er snakk om bøter eller et økonomisk krav, så vil det uansett være i millionklassen?

– Jada, jeg har ikke helt summen. Nå er det veldig mange pass de utsteder, så dette er god butikk for dem også. Men det skal vi komme tilbake til. Jeg opplever at Thales tar ansvar.

Åpningstidene er utvidet og bemanningen styrket, men politiet får ikke nok passbøker til å møte etterspørselen.

– Beklagelig og leit

Vandvik opplyser at direktoratet senere vil vurdere hvordan Thales har oppfylt avtalen. Han understreker at politiet i dag først og fremst er opptatt av å få gitt flest mulig pass.

– Uansett hvem som leverer tjenesten, er ikke dette godt nok. Det må vi være ærlige på. Det er veldig beklagelig og leit, for det er mange som er sure, frustrerte og fortvilte.

Thales rapporterte i slutten av mars at selskapet hadde problemer med å få bestanddeler til passbøkene fra sine underleverandører.

– Hovedutfordringen er at Thales ikke klarer å levere nok passbøker, på grunn av manglende komponenter eller forsinkelser i leveringskjeden, forklarer Vandvik.

– Tiltakene ikke nok

Han sier at politiet var forberedt på at etterspørselen etter pass og id-kort ville gå rett til værs, da grensene ble åpnet i januar, og har truffet på prognosene.

Siden mars er bemanningen på passkontorene økt og åpningstidene utvidet.

– De tiltakene vi har gjort, har egentlig ikke hjulpet godt nok, for det er ikke tilstrekkelig antall passbøker. Tilgangen er blitt en flaskehals, sier avdelingsdirektøren.

Thales sliter med å få tak i bestanddeler til passene.

Produksjonen av pass skjer i to faser: Først produseres selve passboken i Finland. Så legges biometriske data in i Norge, hvor passboken personaliseres.

– Passboken er et sikkerhets- og verdidokument hvor alle elementer er like viktige, sier seniorrådgiver i id-seksjonen i Politidirektoratet Tore Rosseland til VG.

Leverandørkjeden sliter

Den tykke polykarbonatsiden med passbildet inneholder en mikrobrikke – chip – og en antenne, slik at passet kan leses av en mobiltelefon.

Sidene i passet består av et sikkerhetspapir som inneholder silke og bomull. Det er lagt inn en sikkerhetstråd for å beskytte mot forfalskninger.

Omslag og innsider, visuell oppbygging og sammenhefting – alle kontrollelementene skal følge internasjonal standard og være så like som mulig fra pass til pass.

– Mangler ett element, får man ikke produsert passboken, sier Rosseland.

Han sier det er vanskelig å peke på et element der tilgangen svikter – det er hele kjeden av leverandører og underleverandører i passproduksjonen som sliter.

VG har siden mandag tre ganger per sms og e-post forsøkt å komme i kontakt med Thales, for et intervju om passkrisen som har rammet Norge.

En forespørsel om kommentarer til Vandviks uttalelser om at avtalen ikke er overholdt, ble oversendt selskapets pressekontakt for Nord- og Sentral-Europa tirsdag klokken 13.

Thales talsperson har ikke besvart henvendelsene, og har heller ikke besvart anropene da VG forsøkte å ringe tirsdag ettermiddag.

Publisert:

Her kan du lese mer om