«Reguleringskrøll» får skylden for boligpris-rekord

Strengere regler gjør at færre boliger er lagt ut for salg. Det presser boligprisene opp, sier sjeføkonom om rekordprisene i januar.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Publisert:

Boligprisene steg med 4,8 prosent i januar, som er den sterkeste veksten i januar i Eiendom Norges boligprisstatistikkhistorie, ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen.

Sesongjustert steg prisene med 2,1 prosent, noe sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier er «godt over» anslaget til Norges Bank.

– Dette var en veldig sterk boligprisvekst i forhold til det som er normalt for januar måned.

Les også

Boligprisene steg rekordsterke 4,8 prosent i Norge i januar

Samtidig er Haugland tydelig på at prisveksten har en god grunn, og det er innføringen av avhendingsloven, som trådte i kraft i januar. Den stiller strengere krav til boligselgere, som igjen har ført til flaskehalser, forklarer Haugland.

– Det er færre boliger ute, sier hun.

Eiendom Norges statistikk viser at det ble solgt 5416 boliger i januar, 22 prosent færre enn i samme periode i 2021.

Peker på «reguleringskrøll»

Den nye reguleringen gjør at det tar lengre tid å lage tilstandsrapporter, og boligene som lå ute i fjor, må nå ha nye, forklarer Haugland. Det betyr at det er «unaturlig lavt» antall boliger til salgs.

– Da presses prisene opp, sier hun.

Når denne flaskehalsen åpner seg, tror Haugland at man vil komme tilbake til en situasjon med mer moderat prisvekst. Hun legger til at det kan hende dette etterslepet av boliger til salgs også kan komme på markedet samtidig, som vil bidra til å dempe prisveksten.

Les også

Prisene på Obos-boliger steg kraftig i januar

– Dette er en type boligprisvekst som Norges Bank ikke vil bli bekymret for, fordi det ikke har med den underliggende etterspørselen å gjøre, men er kommet på grunn av reguleringskrøll, sier hun.

Effekten av det beskriver hun som midlertidig, og hun tror det vil gradvis dempe seg gjennom det første kvartalet i år.

– Urovekkende høy

Også sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener den unormalt høye prisveksten vi ser i januar-tallene er midlertidig. NBBL organiserer boligbyggelagene i Norge og jobber for deres felles interesser.

– Prisveksten var urovekkende høy i januar, men det er flere underliggende faktorer som tilsier at januartallene er «blaff», og at boligprisveksten gjennom året likevel vil modereres, sier Bjerknes.

Bjerknes trekker i tillegg til reguleringskrøllet frem andre faktorer som tyder på at veksten i boligprisene vil bli mer moderat.

Sjeføkonom Christian F. Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Norges Bank skal normalisere styringsrenten, og det ventes tre til fire rentehevinger i løpet av året. Bjerknes påpeker at renten er den enkeltfaktoren som isolert sett har størst påvirkning på boligprisene.

Samtidig endret mange forbruksmønster under pandemien, noe som bidro til høyere priser. Nå som restriksjonene fjernes, forventes det at folk vil bruke mer penger på reiser, tjenester, kulturliv og lignende. Det vil også kunne dempe presset i boligmarkedet, ifølge NBBL.

Les også

Skjerper kravene til boligselgere i ny forskrift

Huseiernes Landsforbund mener at det at det tar lenger tid på å lage tilstandsrapporter viser at reglene virker.

– Reglene er laget for at boliger som selges skal være grundigere dokumentert. Det er en fordel både for selgere og kjøpere og vil gjøre at det blir mindre konflikter i bolighandelen, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i en uttalelse.

Han legger til at boligsalget nå kan ta noe lenger tid for selgerne, mens kjøperne bør tenke på at det kommer flere boliger ut for salg.

Flaskehalser

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge peker på at den nye avhendingsloven, som trådte i kraft 1. januar i år, har skapt flaskehalser i boligmarkedet over hele landet og ført til færre boliger på markedet.

– Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar, sier Lauridsen i en uttalelse.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, peker også på ny regulering som grunn til den høye boligprisveksten.

Lauridsen sier det er en krevende situasjon i boligmarkedet nå.

– Historisk vet vi at det er sammenheng mellom nye reguleringer og endringer i boligmarkedet. Det er derfor vesentlig at alle aktører tar grep om de flaskehalsene vi har på tilbudssiden slik at vi ikke får en svak tilbudsside og unødvendig sterk prisvekst, sier Lauridsen.

Lenger omsetningstid er ikke nødvendigvis dårlig

Boligforsker André Kallåk Anundsen ved Oslo Met peker også på avhendingsloven som hovedårsak til den sterke prisveksten.

– Flere har vært urolige for denne konsekvensen av avhendingsloven, at det kan forlenge prosessen ved å selge en bolig. Folk undersøker boligen lenger fordi ansvaret blir større. Takstmenn bruker gjerne lengre tid med å skrive tilstandsrapporter, sier Anundsen til E24.

Boligforsker André Kallåk Anundsen ved Housing Lab, Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning, ved Oslo Met.

Han forklarer at det markedet må vende seg til den nye loven, og at det midlertidig kan bli redusert tilbud av boliger og dermed høyere priser. På sikt kan det også føre til at omsetningstiden på boliger vil øke fordi boligkjøpere vil bruke lengre tid på å undersøke boliger.

– Man kan se for seg at omsetningstiden over tid blir lengre. Men boliger selges i utgangspunktet raskt i Norge, så det er ikke sikkert at det er en dårlig ting. Det kan være bra at boligkjøpere undersøker mer, og at det skaper en bedre match mellom boligkjøper og bolig, sier han.

Venter flatere vekst

I fjerde kvartal i fjor viste boligprisindeksen at boligprisene i Norge var 25 prosent overvurdert.

Boligprisindeksen, utviklet av Housing Lab ved Oslo Met, prøver å tallfeste forskjellen i fundamentale og faktiske boligpriser – henholdsvis det boligforskere mener prisene burde vært og det de faktisk er.

– Som vi har sett tidligere, så spriker forholdet mellom faktiske og fundamentale boligpriser. Ved sist vurdering av boligprisindeksen var det klare tegn på at boligprisene var overvurdert. Det tyder på en svakere prisvekst fremover og avflating over tid, sier Anundsen.

Sjeføkonom Haugland tror at resten av året vil bringe med seg en moderat vekst i boligprisene.

– På tross av at man har litt motvind på grunn av renteøkninger, tror vi likevel at disse renteøkningene ikke kommer til å knekke boligprisene, sier hun.

I desember hevet Norges Bank styringsrenten til 0,5 prosent, og eksperter venter flere rentehevinger i løpet av 2022.

Les også

«Bobleindeks»: Boligprisene var 25 prosent overvurdert i tredje kvartal

Publisert:
Gå til e24.no