DNB Markets ser rentetopp på 2,75 prosent før jul: – Real kalddusj

Det går mot resesjon både i Europa og USA, mens Norge klarer seg takket være energiinntekter. Men vi står overfor et omslag og allerede neste år kan det bli rentekutt, skriver DNB Markets.

OMSLAG: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets
Publisert:

– Bratte og hyppige rentehevinger, myntet på å kjøle ned økonomien og dermed stagge varigheten av den uvanlig høye prisveksten, vil utgjøre en real kalddusj for husholdningene.

Det skriver DNB Markets i sin ferske rapport om de økonomiske utsiktene.

Meglerhuset tror den kraftige inflasjonenkraftige inflasjonenPrisvekst langt over målet på to prosent fører til at Norges Bank må ty til nok en heving på 0,5 prosentpoeng i september. Renten ligger nå på 1,75 prosent, det høyeste siden 2011.

Det blir i så fall tredje gang på rad at banken hever renten med dobbelt så mye som normalt.

Deretter regner DNB Markets med at renten heves med et kvart prosentpoeng både i november og desember.

Rentekutt i slutten av neste år

– Renten tror vi når 2,75 prosent i desember, og med høy inflasjon, som også rammer kjøpekraften, blir det en tøff vinter for husholdningene, skriver DNB.

Det er om lag ett prosentpoeng høyere enn det Norges Bank anser å være et nøytralt nivå, det vil si et nivå der renten hverken bidrar til høyere eller lavere inflasjon.

Les på E24+

Ekspertenes sparegrep: – Betyr ikke bare havregrøt og vann

Norges Bank varslet i juni en rentetopp på rundt tre prosent, men ikke før sommeren neste år.

– Vi tror Norges Bank vil legge vekt på å unngå en for sterk oppbremsing, og dermed ikke heve renten videre, skriver DNB-økonomene.

I årene som kommer venter meglerhuset at veksten i økonomien vil ligge under normalen, samtidig som arbeidsledigheten øker igjen, og inflasjonen avtar.

– Norges Bank senker derfor trolig renten gradvis i slutten av neste år ned mot 2,0 prosent.

– Boligprisene faller litt

– Når renten kommer opp, er det naturlig å legge til grunn at etterspørselen vil bli svakere. Samtidig er tilbudssiden relativt begrenset, særlig i Osloområdet, noe som vil bidra til å holde prisene oppe til tross for høyere rente.

Mens boligprisene steg med 9,1 prosent i fjor, tror DNB at veksten demper seg til 5,2 prosent i år.

Selv om boligprisene har holdt seg godt oppe i starten av året, var det et fall på 0,2 prosent (sesongjustert) i juli.

– Fallet kan se ut til å være starten på noen kvartaler med svakere prisvekst, før boligprisene igjen vil vokse, heter det i DNBs rapport.

– Totalt sett ser vi for oss en periode hvor boligprisene faller litt, før de begynner å stige igjen i andre halvår 2023.

Reallønnsfall

DNB Markets tror årets lønnsvekst ender på rundt 4 prosent, litt over rammen fra frontfagsoppgjøret på 3,7 prosent. Samtidig anslås inflasjonen til 5,3 prosent i år. Dermed vil reallønnen falle med om lag 1,3 prosent.

Neste år tror DNB at det vil bli krav om kraftigere lønnsvekst, muligens også en buffer for å kompensere for de lave inflasjonsanslagene som har ligget til grunn for oppgjørene i flere år.

Det betyr at lønnsveksten neste år kan ende på 4,8 prosent, nær en prosent høyere enn inflasjonen, skriver DNB.

Slipper unna resesjon

– Norsk økonomi slipper med sin energirikdom trolig unna med en vekstbrems.

Selv om det ikke går mot resesjon i Norge, altså økonomisk tilbakefall (teknisk sett to kvartaler på rad med fall i BNP), venter DNB en «en markert nedgang i veksten» i fastlandsøkonomien fra 3,2 prosent i år til 0,8 prosent i 2023.

– Etter kraftig innhenting i andre kvartal, tror vi veksten stopper opp frem mot årsskiftet og at fastlands-BNP faller i første kvartal 2023.

Oljeinvesteringene ventes å stige med litt over 3 prosent i 2023, men deretter øke med 12 prosent før de igjen dempes til 3 prosent i 2025.

DNB Markets legger ikke til grunn at det blir rasjonering på kraftforbruket, men at det kan bli eksportbegrensninger.

Les på E24+

Leif Eriksrød: Ikke la deg lure av makrotall som skaper svingninger på børsen

– Et omslag står for døren

– Kombinasjonen av høyere rente- og levekostnader vil trolig dempe husholdningenes forbruk betraktelig i året som kommer, skriver DNB Markets videre.

DNB-økonomene venter en høst og vinter med nye rekorder for energiprisene, og spare- og rasjoneringstiltak i Europa på grunn av krigen i Ukraina.

– Vi venter resesjon, først i store deler av energikriserammede Europa, og deretter i USA, tror DNB-økonomene, og understreker at bremsen vil bli særlig kraftig i Europa.

Allerede i fjerde kvartal i år ventes det at både eurosonen og Storbritannia går inn i et økonomisk tilbakeslag.

– Vi tror derimot det drøyer til andre kvartal 2023 før USA også går inn i resesjon, som dessuten ventes å være relativt mild.

Årsaken til det er at landet ikke preges i like stor grad av energikrise, og at forholdene i arbeidsmarkedet og lavere inflasjon taler for at det private forbruket kan holde seg opp lenger.

Mens det anslås at prisveksten i eurosonen stiger videre til nær 11 prosent i første kvartal 2023, tror DNB at inflasjonstoppen i USA ligger bak oss på drøye 9 prosent.

– Våre anslag tilsier at inflasjonen i vestlige land vil avta i årene som kommer. Men det drøyer til 2024–2025 før man igjen er tilbake til nivåer som sentralbankene er komfortable med.

Venter kronesvekkelse

– Den norske kronen vil bli støttet av en kraftig oppgang i prisen på gass fram mot vinteren, skriver DNB, men tilføyer at olje- og gassalderen i norsk økonomi, og dermed også perioden med særnorsk høy aktivitetsvekst, er på hell.

Derfor ventes det en svekkelse fra dagens nivå på 9,65 mot euro til 10,20 på ett års sikt.

– I det helt korte bildet har kronen fortsatt medvind fra de høye petroleumsprisene, og vi tror kronen kan styrke seg videre, frem til Norges Bank etter hvert justerer kronesalgene betydelig opp.

Denne endringen kan komme allerede i september, tror DNBs økonomer.

Meglerhuset venter for øvrig at oljeprisen, som nå ligger på rundt 101,7 dollar per fat stiger til 110 dollar i fjerde kvartal. Deretter spås det en nedgang fra 105 dollar i år og neste år til 95 dollar i 2024 og 90 dollar i 2025.

Publisert:
Gå til e24.no