Tror på norsk opphenting etter historisk fall

Det er brede forventninger om at økonomien vil hente seg inn i tredje kvartal, etter at coronapandemien sendte Norge inn i sin første resesjon siden finanskrisen. Men fasiten kommer fem dager etter skjema.

Publisert: Publisert:

Tirsdag legger SSB frem sine ferskeste tall for den økonomiske veksten i Norge.

På forhånd er konsensus at Norges fastlands-BNP vil vokse med 5,2 prosent fra andre til tredje kvartal. Det er også på linje med Norges Banks anslag i sentralbankens siste pengepolitiske rapport.

Også Handelsbanken venter en oppgang på 5,2 prosent. Det samme gjør DNB Markets, som samtidig legger til grunn en månedsvekst på 0,5 prosent i september.

«Tallene er usikre og ved denne anledningen vil det også kunne komme større revisjoner av tallene tilbake til 2018,» bemerker meglerhuset i en morgenrapport.

Årsaken til det er at SSB nå går fra å bruke 2017 som beregningsgrunnlag, til å bruke 2018.

Utsatt

Bytte av basisår er også grunnen til at tirsdagens BNP-tall kommer fem dager etter skjema, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Tallene skulle egentlig bli publisert på torsdag i forrige uke.

– Det som skjer når vi legger frem et endelig år, er at vi bytter utgangspunkt for kvartalstallene. Frem til august har det vært 2017, og nå bytter vi til 2018. Når vi gjør en sånn endring, må vi også gjøre det for hele kvartalsforløpet og månedsforløpet. Det tar tid, sier Sletten til E24.

Les også

Eldrebølgen kan gi ekstraregning på 618 milliarder: – Lemper ansvaret over på min generasjon

Når SSB lager endelige regnskapstall, kommer de nemlig drøye halvannet år etter at regnskapsåret er slutt.

– Og det endelige regnskapet skal jo henge sammen på kryss og tvers av alle dimensjoner. Det som ikke hang sammen denne gangen var utviklingen i produktavgifter i faste priser, sier Sletten.

Siden disse tallene også er utgangspunktet for kvartals- og månedstallene i årene etter, må SSB gjøre beregningene på nytt – selv om revisjonene ikke nødvendigvis har stor betydning.

Les også

Norges Bank holder renten uendret på null prosent

– Har skjedd før

– Hvor vanlig er det at det kommer slike utsettelser?

– Det har skjedd før, og det kommer sikkert til å skje igjen. Den største usikkerheten er når vi har hovedrevisjon. Det har vi ikke nå, sier Sletten.

I tillegg til de endelige tallene, gjør SSB også større revideringer som går lengre tilbake i tid. Disse hovedrevisjonene kommer med noen års mellomrom, og forrige gang var i august i fjor.

Den gang ble revisjonen av inntekts- og kapitalregnskapet utsatt, sier Sletten. Disse tallene ble publisert i desember samme år.

Les også

Norges Bank: Stor coronausikkerhet - gjeld og boligpriser bekymrer mest

Historisk nedgang

Før tirsdagens tall, som altså tar med seg BNP-utviklingen for tredje kvartal og for september, har SSB meldt om et fall på 6,3 prosent for andre kvartal.

Dette var det største fallet noensinne i statistikkbyråets målinger, som strekker seg tilbake til 1978. Nedgangen, som kom som følge av coronapandemien, var dermed større enn under finanskrisen i 2008.

Denne utviklingen sendte Norge offisielt i resesjon, som defineres av to kvartaler på rad med BNP-fall.

Publisert:
Gå til e24.no