Oslo-byråd må svare om byggesak-lovbrudd: – Nok er nok

Flere partier krever svar fra Oslos byråd for byutvikling etter E24s saker om ulovlig lang saksbehandlingstid i flere tusen byggesaker.

MÅ SVARE: Oslo for byutvikling Arild Hermstad (MDG), her avbildet ved siden av byrådsleder Raymond Johansen.
Publisert:

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) avkreves nå skriftlige svar om saken fra Høyre, samtidig som Frp varsler at saken blir tema i bystyrets spørretime på onsdag.

– Når du må vente 150 dager bare på å få tildelt saksbehandler, så har ting gått ad undas, sier Camilla Wilhelmsen, som er leder for Frps bystyregruppe.

– Nå må byråden på banen. Nok er nok, sier Wilhelmsen.

Også Venstre er kritisk, og kaller situasjonen «helt uakseptabel».

– Lang og uforutsigbar saksbehandling har vært et problem i Plan- og bygningsetaten over lang tid. Nå ser det ut som at ting er i ferd med å bli verre, heller enn bedre. Jeg forventer at byråden rydder opp, sier nestleder Haakon Riekeles i Oslo Venstre.

Har du tips? Ta kontakt med vår journalist her!

2.400 brudd på lovens tidskrav

E24 skrev i helgen at Plan- og bygningsetaten årlig bryter lovens krav til saksbehandlingstid i flere hundre byggesaker.

Siden 2016 har totalt 2.464 byggesøknader tatt ulovlig lang tid å behandle, ifølge etatens interne opptelling, noe utbyggere mener har rammet Oslos boligtilførsel og presset prisene.

Andelen saker som bryter lovens tidsfrist økte fra 10 til 25 prosent i fjor, ifølge tallene E24 har fått innsyn i.

– Dette er oppsiktsvekkende opplysninger, mener Hermann Kopp, talsmann for byutviklingssaker i Oslo Høyre.

Han fremhever at sittende byråd «gjentatte ganger» har lovet at etaten skal få opp farten, og kaller det «helt uforståelig» at den ulovlig lange tidsbruken har økt i omfang.

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad er enig i at saksbehandlingstiden er for lang, men sier også at situasjonen er i ferd med å bedre seg.

– Det stemmer ikke at dette blir verre, tvert imot. Tross korona og hjemmekontor har Plan- og bygningsetaten produsert flere byggesaker enn de har mottatt og har redusert byggesaksporteføljen med mer enn 200 saker, sier han i en kommentar til E24.

– Men, det er ingen tvil om at saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten er altfor lang, og derfor har etaten satt inn tiltak.

André Falchenberg er blant de mange utbyggerne som må smøre seg med tålmodighet etter å ha levert inn byggesøknad. Selv fikk han først saksbehandler etter 150 dager.

Les også

Oslo-etat brukte ulovlig lang tid i 2.400 byggesaker

Etatsdirektør tar selvkritikk

Eksempelet er ikke ekstraordinært, ifølge en e-post fra etaten. Der står det at gjennomsnittlig ventetid før byggesaker tildeles en saksbehandler har vært enda lengre.

«Det er ikke greit i det hele tatt», sa etatens direktør Siri Gauthun Kielland til E24 i helgen.

Hun sier etaten nå har tatt flere grep for å øke effektiviteten, og at ventetiden for å få saksbehandler allerede er kraftig på vei ned.

Frps gruppeleder sier hun er glad for etatens løfter om bedre tider, men at hun ikke kan slå seg helt til ro: Hun påpeker at tallene E24 har fått viser omfattende brudd på lovens tidsfrister for byggesaker i år etter år.

– Jeg var ikke klar over at det sto dårlig til i behandlingen av byggesøknader. Dette er rett og slett for dårlig. Og det er til syvende og sist et politisk ansvar at etaten jobber effektivt, sier Wilhelmsen.

Les også

Arkitekt og tidligere byggesaksleder nekter straffskyld for grov korrupsjon

Må svare på flere spørsmål

Hun påpeker at Boligvekstutvalget la frem anbefalinger om å effektivisere de offentlige prosessene rundt boligbygging i Oslo allerede i 2016.

– Det er vanskelig å se hvorfor de ikke har gjort noe før, mener Wilhelmsen.

Hun varsler følgende spørsmål til byutviklingsbyråden, som hun påpeker har det overordnede ansvaret for etaten:

«Hvilke tiltak vil byråden sette inn for å sørge for at plan- og bygningsetaten klarer å behandle byggesaker etter lovens frist?»

Oslo Høyre krever også svar på hva byrådet konkret gjør «for å overholde fristene loven setter». Partiet ber også om å få opplyst hvor mye Oslo kommune tapte i saksbehandlingsgebyrer for byggesaker i fjor.

Ordknapp om ressurser

Gebyrene skal nemlig reduseres eller bortfalle helt i byggesaker hvor saksbehandlingstiden bryter lovens frist – noe etaten opplyser til E24 skjedde i over dobbelt så mange saker i fjor som i 2019.

Ifølge etatsdirektør Kielland skyldes dette blant annet hjemmekontor-situasjonen som pandemien utløste, og at de gikk inn i fjoråret med «en skyhøy bunke av byggesaker».

Hun er ordknapp på spørsmål om hvorvidt problemet også dels er politisk, slik opposisjonspartiene mener:

– Uten å be deg som etatsdirektør gå inn i selve politikken: Har dere nok ressurser, eller trenger dere mer fra politisk hold?

– Vi jobber alltid for å løse oppgavene etter de rammene vi får. Det er det vi må forholde oss til som etat, sier Kielland til E24.

– Du vil ikke be om økte budsjetter?

– Her må vi være ryddige, og det er i så fall ikke noe jeg ber om gjennom E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om