Regjeringen forsvarer aksjoner mot Wizz Air

Ti kommuner og fylkeskommuner vil ikke bruke Wizz Air. Slike restriksjoner kan være berettiget for å beskytte arbeidernes rettigheter, skriver Næringsdepartementet til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

BOIKOTT: Wizz Air mener kommuner og fylkeskommuner ikke har lov å nekte ansatte å bruke flyselskapet. Nå har Næringsdepartementet svart at slike aksjoner kan være berettiget for å forsvare arbeidernes rettigheter.
Publisert: Publisert:

ESA startet i februar undersøkelser om norske myndigheter har oppfordret til boikott av det ungarske flyselskapet Wizz Air. Flere kommuner og fylkeskommuner fulgte i fjor høst LOs oppfordring om ikke å kjøpe flyreiser med lavprisselskapet.

Bakgrunnen er Wizz Airs etablering av innenriksruter i Norge.

I forbindelse med oppstarten uttalte Wizz Air-sjef József Váradi i fjor at «Wizz Air er et flyselskap uten fagforeninger», noe som ble kritisert av statsminister Erna Solberg.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg.

ESA ba Næringsdepartementet svare om statseide selskaper og norske kommuner og fylkeskommuner boikotter Wizz Air og dermed bryter EØS-avtalen. Etter å ha undersøkt saken sendte departementet 19. april svar til ESA.

Les også

Wizz Air har pause for åtte norske ruter

Sier nei til Wizz Air

Der fremgår det at ti kommuner og fylkeskommuner har gjort vedtak om ikke å bruke Wizz Air, så lenge flyselskapet går mot arbeidernes rettigheter.

De ti er kommunene Oslo, Stavanger, Fredrikstad, Malvik, Molde, Sogndal og Stord, og fylkeskommunene Viken, Agder og Møre og Romsdal.

  • Agder ber ansatte og politikere å unngå jobbreiser med Wizz Air og andre flyselskaper som motarbeider arbeidernes rettigheter.
  • Fredrikstad, Stord og Viken vil ikke bruke Wizz Air så lenge selskapet ikke respekterer ILO-konvensjonene om retten til å fagorganisere seg.
  • Oslo og Molde vil ikke bruke Wizz Air eller andre selskap som nekter ansatte å organisere seg.
  • Stavanger vil undersøke om de kan ekskludere Wizz Air fra å inngå kontrakter med kommunen.

Lillehammer, Sarpsborg og Trøndelag fylkeskommune har vedtatt kun å handle fra selskaper som respekterer arbeidernes rettigheter, uten å nevne Wizz Air spesifikt.

Syv kommuner og fylkeskommuner har tatt opp saken uten å gjøre vedtak. Det gjelder blant annet Bergen, der byrådet uten å gjøre vedtak har opplyst at Bergen ikke vil kjøpe tjenester fra Wizz Air.

Trondheim kommunestyre skal behandle saken onsdag denne uken.

Les også

Wizz Air stevner Agder fylkeskommune for ulovlig boikott-vedtak

INVOLVERT: Departementene for næring og samferdsel er begge en del av de norske myndighetene som må forholde seg til europeiske konkurranseregler. Her er næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide avbildet fra en pressekonferanse i november 2020 om tiltak for norsk luftfart.

Forsvar av rettigheter

ESA har bedt departementet svare om aksjoner mot Wizz Air strider mot artikkel 31 og 36 i EØS-avtalen, som skal sikre selskaper fri adgang til å etablere og drive virksomhet i Europa.

Næringsdepartementet mener kommunene og fylkeskommunenes vedtak ikke er i strid med EØS-avtalens regler om fri etablering og fri flyt av varer og tjenester.

«Informasjonen departementet har gir ikke grunnlag for å konkludere med at kommunenes vedtak medfører restriksjoner på friheten til etablering eller levering av tjenester», skriver departementet i sitt svarbrev til ESA.

Næringsdepartementet skriver at restriksjoner mot Wizz Air kan være berettiget, av hensyn til viktige offentlige interesser. Departementet viser til at ESA selv sier at kollektiv forhandlingsrett og egne fagforeninger er fundamentale sosiale rettigheter som alle er forpliktet å følge.

«Forsvaret av arbeidernes rettigheter er blant de fundamentale rettighetene som former prinsippene for EØS-avtalen. Restriktive handlinger som beskytter disse rettighetene kan dermed være berettiget», skriver departementet.

Les også

Flyekspert varsler flybilletter til 10 kroner til sommeren

Lov å beskytte arbeidere

iTromsø har i flere dager forsøkt å få et intervju med politisk ledelse og øverste embetsfolk i Næringsdepartementet om saken, men har hittil ikke fått svar.

Regjeringens syn i brevet til ESA har samferdselsminister Knut Arild Hareide også sagt til Stortinget.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik spurte i slutten av mars regjeringen, om Viken fylkeskommunens vedtak om ikke å benytte Wizz Air, er i tråd med EØS-avtalen. Hareide svarte at «beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter er anerkjent som et tvingende allment hensyn i EØS-avtalens regler».

– Tiltak som har til formål å verne arbeidstakerne kan være rettmessige selv om de innebærer en restriksjon i EØS-avtalens forstand, sa Hareide.

ESA har foreløpig ikke besvart regjeringens brev.

Les også

Forbrukertilsynet mener Wizz Air-reklame er lovstridig

Publisert: