Britene ut av EU

Handelsbanken: Hard brexit kan bety norsk rentekutt

Neste år vil kronekursen trolig slå alle rekorder - og svekkes til ny bunn på 10,30 mot euro. Det spår Handelsbanken i sin ferske rapport om utsiktene for norsk økonomi.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

«Vekstoppgangen i norsk økonomi er over for denne gang», står det i rapporten som offentliggjøres onsdag morgen.

Svakere vekst i oljeinvesteringene kombinert med lavere vekst hos våre handelspartnere, trekker den norske veksten betydelig ned de neste to årene, tror Handelsbanken.

I tillegg kan en eventuell hard brexit, der britene går ut av EU uten avtale kanskje allerede i slutten av måneden, bety enda mørkere utsikter.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner, og myndighetene har derfor forberedt seg blant annet med overgangsavtaler for vareeksporten, mens tjenesteområdet foreløpig gjenstår.

Til tross for forberedelsene er mye fortsatt usikkert, og Handelsbanken er ikke i tvil om at en hard brexit vil gi merkbare konsekvenser for norsk økonomi.

«Ifølge våre beregninger kan veksten i norsk økonomi bremse ned med 0,3 prosentpoeng eller mer. Dette er ikke dramatisk, men likevel nok til at norsk økonomi kommer på et svakere spor og at arbeidsledigheten stiger mer enn ellers», skriver Handelsbanken.

Kan gi rentekutt

Norges Bank hevet renten til 1,5 prosent i september, og signaliserte at rentetoppen trolig er nådd. Det tror også Handelsbanken, som ikke venter renteendringer ut 2021, med mindre det blir en hard brexit.

Det vil i så fall være nok til å tvinge fram et rentekutt.

«I så fall ville rentehevingen nå i september fremstå som en åpenbart forhastet beslutning og en feil», skriver Handelsbanken.

Konsekvensene er selvfølgelig størst for britene selv, og Handelsbanken tror i likhet med IMF at hard brexit vil føre til resesjon i Storbritannia. Det vil senke aktiviteten i hele eurosonen, i tillegg til at den usikre situasjonen vil dempe investeringsviljen blant våre handelspartnere.

I tillegg kan det forverre sentimentet både hos private og bedrifter, som igjen trekker ned forbruk og investeringer. Det må imidlertid forventes at sentralbankene tar grep for å bøte på situasjonen.

Handelsbankens hovedforventning er at brexit blir utsatt, og at spørsmålet indirekte sendes tilbake til folket i et nyvalg. Men usikkerheten vedvarer og sannsynligheten for har brexit allerede i oktober er fortsatt er høy.

Handelsbankens nye prognoser for 2019–2021:

 • Fastlands-BNP vokser 2,6 prosent i år, snur ned til 1,8 prosent i 2020, 1,2 prosent i 2021
 • Oljeinvesteringer opp 14,5 prosent i år, nullvekst neste år, ned 3,7 prosent i 2021
 • Kjerneinflasjonen vil ligge rundt målet på to prosent
 • Arbeidsledighet (SSB) nær stabil på rundt 3,5 prosent
Les også

Norges Bank: Hard brexit vil svekke norsk økonomi

Svakere krone

Kronekursen, som allerede ligger på historiske bunnivåer mot euro på over 10 kroner, vil svekkes ytterligere på grunn av internasjonal turbulens.

Lavere oljepriser og svekket risikoappetitt har det siste året skremt investorer vekk fra norske kroner.

De neste kvartalene venter Handelsbanken at kronekursen vil svinge mye knyttet til årsskifteeffekter, da det er mindre handel enn normalt. Ved årsskiftet ventes det at kronen svekkes til 10,20 mot euro, før den styrker seg noe i første kvartal neste år.

«Deretter venter vi at en svakere global konjunktur og en markert nedbremsing i den økonomiske veksten her hjemme, vil føre til at kronekursen trekker mot 10,30 for så å holde seg der mot slutten av prognosehorisonten (2021).»

Det vil i så fall være det svakeste noensinne, og dermed slå den nåværende bunnrekorden på 10,17 fra finanskriseåret 2008.

Les på E24+

Det store krone-mysteriet: Derfor er Norges valuta så svak

Les også

Hard brexit kan gi svakere norsk vekst, ifølge Finansdepartementet

Les også

Brexit-kaos for norsk fisk kan true britenes «fish and chips»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Britene ut av EU
 2. Brexit
 3. Handelsbanken
 4. Norges Bank
 5. Storbritannia
 6. Eurosonen
 7. Oljeinvesteringer

Flere artikler

 1. Norges Bank: Hard brexit vil svekke norsk økonomi

 2. Hard brexit kan gi svakere norsk vekst, ifølge Finansdepartemenet

 3. Nordiske banker i brexit-beredskap: Frykter irrasjonell valutahandel

 4. Rederiforbundet mener det haster med avtale: Hard brexit vil skade skipsfarten

 5. Kronen klatrer til sitt sterkeste på tre måneder: – Har ikke vært lett å forklare den svake kronekursen