Norges Banks nettverk varsler svakere vekst: For enkelte er fallet dramatisk

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk opplever svakere aktivitet i andre kvartal. Fire av ti venter at normaliseringen etter coronakrisen kommer tidligst neste år.

NORGES BANKS regionale nettverk gir onsdag løypemelding om utviklingen i økonomien i forkant av neste ukes rentemøte.
  • Camilla Knudsen
Publisert:

Flertallet av bedriftene i Norges Banks regionale nettverk oppgir at aktiviteten i andre kvartal vil bli lavere enn i første kvartal. For enkelte er fallet dramatisk.

Foreløpig er det reiselivsnæringen og deler av varehandelen som har blitt hardest rammet. I tillegg bidrar fallet i oljeprisen til å trekke aktiviteten ytterligere ned hos oljeleverandørene.

«Tre av ti bedrifter tror aktivitetsnivået i løpet av høsten vil være tilbake på nivået de hadde før virusutbruddet», skriver sentralbanken.

Fire av ti tror normaliseringen tidligst kommer neste år, mens de resterende bedriftene er enten lite berørt, eller tror situasjonen normaliserer seg før sommeren.

Viktig for neste ukes rentemøte

«Det er eksportindustrien, oljeleverandørene, byggenæringen og deler av tjenestenæringen som tror nedturen vil vare lengst.»

En fjerdedel av bedriftene planlegger lavere sysselsetting frem mot sommeren.

Norges Banks regionale nettverk gir viktig innsikt i situasjonen for norske bedrifter i forkant av rentemøtene.

Onsdagens signaler fra nettverket kan være avgjørende for rentemøtet neste torsdag.

Norges Bank kuttet renten i to omganger fra 1,50 prosent til 0,25 prosent i løpet av mars, for å bøte på konsekvensene av coronakrisen og oljeprisfallet.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Tror det tar lengre tid

DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal sier at nettverksundersøkelsen i stor grad bekrefter bildet av svekkelsen i økonomien.

– Hovedtrekkene er egentlig som ventet, for vi vet at bedriftene blir rammet på ulike måter, sier han til E24.

Han tror imidlertid at normaliseringen etter coronakrisen vil ta lengre tid enn bedriftene her har gitt uttrykk for, selv om det kan være store variasjoner.

– Mens 70 prosent av bedriftene tror vi er tilbake på normalt nivå neste år, tror vi effektene er mer langvarige.

Venter uendret rente

DNB Markets tror ikke Norges Bank rører renten på neste ukes rentemøte, men regner med at det kommer noen oppdaterte beregninger og kanskje en ny rentebane (utsikter for fremtidige renter).

– Vi har jo fått noen tall som viser store utslag i norsk økonomi, men så er det veldig usikkert hvordan utviklingen blir fremover. Med gradvis lettelser i smittetiltakene, er det rimelig å vente seg at aktiviteten tar seg noe opp, spesielt i tjenestenæringer, sier Aamdal.

Undersøkelsen er gjort i perioden 21.–22. april 2020 med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk.

Samtlige regioner og private næringer er representert, og 81 bedrifter er intervjuet.

Regionalt nettverk – ringerunde i april 2020
Les også

Les også: SSB tror norsk lavkonjunktur vil vare i flere år: – Det er bråstopp

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Regionalt nettverk
  2. Norges Bank
  3. Rentemøte Norges Bank
  4. DNB Markets

Flere artikler

  1. Norske bedrifter venter lav aktivitetsvekst det neste halvåret

  2. Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

  3. Norges Bank kutter renten til null for første gang

  4. Norske bedrifter legger coronakrisen bak seg

  5. Norges Bank: Bedriftene ser svakere vekst etter virusutbruddet