Sanner ringte Olsen: Ville forsikre seg om Tangen var egnet

Finansministeren tok kontakt med sentralbanksjefen om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet.

Publisert: Publisert:

Finansminister Jan Tore Sanner ringte 23. mars til sentralbanksjef Øystein Olsen for å forsikre seg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser av om Nicolai Tangen var egnet som sjef for Oljefondet.

Det skriver Sanner i svaret på Frps Hans Andreas Limis skriftlige spørsmål til statsråden.

I samtalen snakket Sanner også med Olsen om spørsmål som han regnet med kunne komme opp, blant annet om skattemessige forhold knyttet til Tangen, som i brevet omtales som «kandidaten».

Den 17. mars fikk finansministeren også tilsendt en utredning som Norges Bank hadde bestilt av et advokatfirma om de skattemessige forholdene knyttet til Tangen.

Den 26. mars ble det kjent at Tangen fikk jobben som ny sjef for Oljefondet, men allerede tidlig i mars hadde styret i Norges Bank bestemt å gå videre med Tangen som eneste kandidat.

Les også

Tangens «drømmeseminar» kostet minst tre millioner dollar

Samtalen mellom Olsen og Sanner 23. mars krevde ikke noen oppfølging, ifølge Sanner.

Han påpeker at rammen for samtalen var at det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvar for ansettelsen av Oljefondets leder.

«Norges Bank må selv vurdere hvordan den vil sikre størst mulig grad av åpenhet både om ansettelsesprosessen og bankens håndtering av forhold som er tatt opp i mediene den siste tiden», skriver Sanner.

Kan komme med innspill

Finansministeren har ikke noe med ansettelsen å gjøre direkte, men skal kunne komme med innspill om kvalifikasjonskravene som legges til grunn i utlysningen av stillingen som Oljefondets leder.

Statsråden bør også orienteres om aktuelle kandidater før styret i sentralbanken tar en avgjørelse, ifølge sentralbankloven og forarbeidene til loven.

Les også

Representantskapet i Norges Bank vil ha flere svar etter Tangen-møte

Finansdepartementet hadde et møte med Norges Banks rekrutteringsfirma Russell Reynolds den 10. desember i fjor, et møte som var knyttet til kompetansekravene til Oljefondets leder.

Departementet fikk utkastet til stillingsannonsen den 3. januar, og ga da innspill om denne til Norges Bank.

Finansministeren ble orientert om aktuelle kandidater til sjefsjobben den 28. februar i år, og pekte på at hvis kandidater er helt eller delvis bosatt i utlandet, kan det få følger for skatteplikten deres.

«Departementet ba Norges Bank redegjøre for at vedkommende ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige ledelsen av NBIM, samt om de skattemessige sidene ved delvis bosted utenfor landet», skriver Finansdepartementet.

Åtte kandidater

Det var åtte kandidater på søkerlisten til sjefsjobben da søknadsfristen gikk ut 21. februar, men Norges Bank og Russell Reynolds jobbet da videre med andre aktuelle kandidater, inkludert Nicolai Tangen.

Han hadde et førstegangsintervju med ansettelsesutvalget 12. februar og et annengangsintervju 3. mars.

Den 5. mars fikk hovedstyret i Norges Bank presentert to finalekandidater, og styret bestemte seg å gå videre med Tangen som den foretrukne kandidaten.

«Fram til hovedstyrets beslutning 24. mars ble det gjort en rekke avklaringer for å sikre at Tangen kunne tilbys jobben som ny CEO. Dette omfattet blant annet forhold knyttet til AKO Capital, AKO trust og AKO Foundation samt skattemessige forhold», skrev Norges Bank denne uken.

Les også

Øystein Olsen bør muligens lese hele Offentlighetsloven på nytt

Publisert: