Nav: Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Det var 83.000 færre arbeidsøkere i juni sammenlignet med måneden før, viser tall fra Nav.

Det er nå 37.200 færre helt permitterte enn i mai. De permitterte utgjør til sammen 5,1 prosent av arbeidsstyrken.
Publisert:

Saken oppdateres...

136.000 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av juni, noe som utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra Nav.

Økonomene ventet i snitt en ledighetsrate på 4,9 prosent (konsensus).

– Antallet arbeidsledige fortsetter å falle. Det skyldes i hovedsak at mange permitterte går tilbake i arbeid. I tillegg ser vi også en nedgang i antallet nye permitterte. Arbeidsledigheten er likevel fremdeles på et svært høyt nivå sammenlignet med situasjonen før krise, sier arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik, i en melding.

Insentiver

Handelsbanken peker på at ledighetsraten falt til 4,8 prosent i juni fra 6,4 prosent i mai.

– Omtrent som ventet. Forklaringen er igjen at flere av de permitterte returnerer til arbeid, skriver Handelsbanken på Twitter.

Nordea Markets ventet på forhånd en ledighetsrate på 4,8 prosent.

«Flere permitterte har kommet tilbake i arbeid, i tråd med gjenåpningen av samfunnet, mens regjeringens lønnstilskuddsordning gir bedriftene sterkere insentiver til å tilbakekalle deres permitterte arbeidere raskere», skrev Nordea i en morgenrapport.

Totalt var det registrert 272.400 helt og delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 83.000 færre enn ved utgangen av mai.

Færre permitterte

Sammenlignet med mai er 45.500 færre registrert som helt arbeidsledige, en nedgang på 25 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre helt permitterte.

Det er nå 37.200 færre helt permitterte enn i mai.

125.200 personer var registrert som delvis arbeidsledige. Antallet delvis arbeidsledige har kraftig ned den siste måneden. Det er nå 36.200 færre delvis arbeidsledige enn ved utgangen av mai. Det var 35.400 færre delvis permitterte i juni enn i mai.

53.600 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder for 90.300 av de delvis arbeidsledige. De permitterte utgjør til sammen 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert:

Her kan du lese mer om