Tror Oslo-konferansen kan bli et vendepunkt

Oslo-konferansen kan bli starten på veien ut av den internasjonale ledighetskrisen, tror finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Publisert: Publisert:

– Samarbeid, samarbeid og samarbeid, er finansminister Sigbjørn Johnsens (Ap) gjentatte budskap under den store Oslo-konferansen om arbeid og økonomisk vekst mandag.

Han mener et trepartssamarbeid etter norsk modell bør settes ut i livet i global målestokk.

Tett internasjonalt samarbeid mellom organisasjonene til arbeidstakere, næringslivet og myndigheter er selve nøkkelen til å komme ut av den internasjonale ledighetskrisen, mener han.

Signalene fra delegatene på konferansen tyder på at Europa er klar for nettopp det.

Ingen vekst uten arbeid

– Sånn sett tror jeg denne konferansen kan bli et vendepunkt. Vi har allerede et møte om en måned hvor Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) står klare til å følge opp det som er blitt sagt her, sier Johnsen til NTB.

Oslo-konferansen er den første av sitt slag hvor flere lands myndigheter møter arbeidslivets organisasjoner. Hos delegatene ble det gitt uttrykk for en erkjennelse av at økonomisk vekst er umulig uten at sysselsettingen vokser parallelt.

Ønsket om samarbeid kom blant annet til uttrykk gjennom det tydeligvis nyvunne vennskapet mellom sjefene i ILO og IMF, Dominique Strauss-Kahn og Juan Somavia. De lovte å plassere "jobbskaping i hjertet av makroøkonomisk tenkning".

Ikke bare olje

Johnsen er uenig dem som mener det er Norges oljerikdom som ene og alene har satt oss i stand til å bygge og ivareta det robuste og omfattende velferdssystemet som har bidratt til å lede oss relativt helskinnet gjennom krisen. Det er først og fremst langsiktig forvaltning av arbeidskraften som har vært den viktigste faktoren, mener finansministeren.

Han viser blant annet til at uten kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet i 1970-årene hadde ikke velferdssystemet klart å nyttegjøre seg oljeinntektene som da begynte å strømme inn.

– Alle land er forskjellige, selvsagt, og må lage sin egen politikk. Til sjuende og sist er det arbeidskraften som er et lands viktigste ressurs, sier Johnsen.

Les flere nyheter på E24.

Publisert: