En mrd. til tog, bomstasjoner, politi og klima – håper regjeringen holder igjen pengebruken

Tirsdag legges regjeringens forslag til revidert statsbudsjett frem, men mye av det som legges frem er allerede lekket. Kuttene er ukjente. 

STRAMMER TIL: Oljepengebruken i årets statsbudsjett vil holdes moderat, varsler finansminister Siv Jensen (Frp). Her overleveringen av IMFs uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.
 • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
 • NTB
Publisert: Publisert:

Lekkasjer for drøyt en milliard kroner fra regjeringens revidert statsbudsjett, som legges frem tirsdag, er allerede kjent.

– Regjeringen ønsker å komme inn med noen godsaker, særlig fordi det er kommunevalg til høsten, sier professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Torvik.

– Det blir spennende å se om det er nok til at man øker pengebruker utover det som er nøytralt.

Les også: Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Han beskriver lekkasjene på en knapp milliard som en relativt beskjeden sum, med tanke på at oljepengebruken i Norge er godt over 200 milliarder kroner i året.

– Men regjeringen vi har hatt i noen år nå har markert seg med mer og mer og mer oljepengebruk. Ut fra konjunkturhensyn, og at renten er på vei opp, så er det mindre behov for økt pengebruk, sier Torvik.

Les også

IMF er bekymret for høy gjeld og overprisede boliger i Norge

Varsler kutt

I IMFs ferske vurdering av norsk økonomi anbefaler de at statsbudsjettet burde ha en innstrammende effekt på 0,25 til 0,5 prosent.

På forhånd har finansminister Siv Jensen (Frp) varslet et strammere statsbudsjett, og at det med stor sannsynlighet vil komme flere kutt. Disse har regjeringen foreløpig holdt tett om.

Torvik understreker at det er avgjørende at revidert statsbudsjett holder en nøytral budsjettimpuls, som vil si at pengebruken hverken bidrar bremser eller gasser på.

– En utfordring vi har er fire partier i regjering, der alle har markeringsbehov. Forskning internasjonalt viser at koalisjonsregjeringer med mange partier gir høyere offentlig pengebruk, sier han.

Les også

100 millioner ekstra til klimafondet Nysnø

I fjor ble pengebruken litt lavere enn det regjeringen så for seg. Det mener Torvik gjør at pengebruken kan komme til å øke i revidert statsbudsjett.

– Måler man over en toårsperiode vil det likevel bli konjunkturmessing nøytralt. Man kan ikke holde det mot regjeringen at det ble brukt mindre enn planlagt, så da er det greit nok med et mer ekspansivt budsjett.

Frykter for omstilling

Etter oljenedturen i 2014 har regjeringen bruk flere milliarder på å få opp aktiviteten i norsk økonomi. Aktiviteten i norsk økonomi har derimot tatt seg kraftig opp, noe Torvik taler for lavere oljepengebruk.

– Det er viktig at finanspolitikken er konsistent over tid, som vil si at myndighetene skal blåse mer liv i økonomien når det går dårlig og ikke ellers. Hvis man nå skal finne nye argumenter for å bruke mer penger, som at Norge har masse penger på bok, så må man begynne å si at nå er det nok.

Les også

Regjeringen vil bla opp for CO₂-brønn i Nordsjøen

Torvik mener også for høy oljepengebruk vil forsinke en nødvendig omstilling av norsk økonomi, spesielt med tanke på at rentene er på vei opp.

– Mer oljepengebruk vil vises i et enda høyere rentenivå, og med alt annet likt, vil dette styrke valutaen, sier han, og peker på at dette vil svekke norske eksportbedrifters konkurransekraft.

Her er budsjettlekkasjene:

 • 250 millioner kroner for å forebygge forsinkelser og stans på togstrekningen mellom Asker og Lillestrøm.
 • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
 • 105 millioner til lokale idrettsanlegg fra kompensasjon av merverdiavgift.

 • 100 millioner kroner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 av disse er tiltenkt nye voldsalarmer.
 • 66 millioner kroner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.


 • Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.


 • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.
 • Rundt 16 millioner kroner i 2019 på 100 nye studieplasser og 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.

 • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).

 • 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.
 • 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltageravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø skal være prøvekommuner.

 • Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.


 • 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.

Her er lekkasjene hvor det er ukjent kostnad:

 • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

 • Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.Kilder: NTB, Regjeringen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Siv Jensen

Flere artikler

 1. Dette er økonomenes forventninger til statsbudsjettet

 2. Trosser tidligere praksis – regjeringen bruker enda mer penger

 3. Regjeringen setter bremsen på: Reduserer oljepengebruken

 4. – Overraskende høy oljepengebruk

 5. Budsjettet: Ungt opprør mot egen regjering