BNP STØRRE I NORGE ENN I SVERIGE: - Norge stjal den svenske modellen

Norge har stjålet den svenske suksessoppskriften for å skape et rikt land. - Nå må Sverige sparkes ut av Norden, spøker professor Kalle Moene.

SPÅR ETIKK-TREND: Økonomiprofessor Kalle Moene.
Publisert:

Norges økonomiske suksess de siste 20 årene skyldes at vi har kopiert den modellen Sverige brukte tidligere, mener eksperter.

- Et viktig element i modellen som gjorde Sverige rikt var et nært samarbeid mellom staten og de store organisasjonene i arbeidslivet. Under privatiserings- og markedsbølgen på 1980-tallet ble dette svekket i Sverige. I Norge er derimot samarbeidet forsterket, sier Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.

Rundt 1970 var "den svenske modellen" berømt i økonomifaget. Sverige kombinerte svært høy rikdom med høye skatter og en generøs velferdsstat. Inntekstfordelingen var langt jevnere enn i andre rike land.

- Det var langt mer samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere enn i land som Storbritannia og USA. Dette ble oppfattet som en fordel for å kontrollere lønnsveksten og det kunne bidra til rasjonalisering og effektivisering i bedriftene, sier Lie.

Norge kommer

I 1970 var Norge et relativt fattig land i vesteuropeisk målestokk, mens Sverige var rikt. BNP i Norge var bare en tredjedel av svenskenes, ifølge OECD-tall (se figur).

Siden 1990 er Norges BNP nesten firedoblet, målt ved løpende priser. Svensk BNP er derimot bare fordoblet i samme periode, målt i norske kroner. Dermed vil Norges BNP antagelig være høyere enn Sveriges i første kvartal i år, for første gang noensinne.

Les også: Norge har størst økonomi i Norden – for aller første gang

Oljen

Siden 1990 har oljerelatert industri og næringsliv spilt en stadig viktigere rolle i norsk økonomi.

- Veksten i Norge i denne perioden er åpenbart drevet av oljeøkonomien. Denne delen av økonomien har svært høy lønnsevne. Dermed er mye lavproduktiv industri, som mesteparten av tekstilindustrien, presset ut, sier Lie.

Men også uten oljen har den økonomiske veksten i Norge vært langt bedre enn i Sverige.

- Selv uten oljen er Norge om lag like rikt som USA, og langt rikere enn Sverige, sier forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå til E24.

Nordisk modell

Økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo leder Esop-senteret, og forsker blant annet på "Den nordiske modellen".

- Vi har allerede sparket Island ut av Norden-klubben. Nå må vi snart sparke ut Sverige også, spøker Moene.

Han sier at norsk BNP ville ha tatt kraftig innpå svensk BNP, også uten oljesektoren. Han antyder likevel at oljen kan ha betydd enda mer enn SSB beregninger.

- I tillegg til verdien av oljeproduksjonen, har oljesektoren gitt økt økonomisk vekst på andre områder også. Vi har tatt svært godt vare på naturressursene, sier Moene, som presiserer at han ikke har sett beregningene selv.

Han peker også på et eksempel på at svenskene kan ha gått for langt i samarbeidsmodellen på 1970-tallet. De såkalte Lönetagarfonden ble etablert for å øke fagforeningenes innflytelse i bedriftene.

- Disse fondene fikk penger fra overskuddet, som kompensasjon for lavere lønnsvekst. Disse skulle brukes til at fagforeningene kjøpte seg opp i bedriftene. Hensikten var å samle Sverige, sier Moene.

Konsekvensen ble imidlertid motsatt.

- Forslaget fikk samlet den borgerlige opposisjonen, sier Moene.

Til forsiden

Publisert: