NHO-topp ut mot Norges Bank: – Vi trenger ikke flere renteøkninger

MOLDE (VG) Stein Lier-Hansen er en av de sentrale lønnsoppgjørsgeneralene i Norge. Nå går han til kraftig angrep på Norges Bank, fordi han mener de helt unødvendig bidrar til at du og bedriftene får høyere rente fremover.

JAZZ-GASS: Stein Lier-Hansen er i Molde denne uken, blant annen for å delta på en jazz-gass rundebordskonferanse om industri og miljø, med blant andre statsminister Erna Solberg.

Foto: Frode Hansen VG
  • Bjørn Haugan
Publisert:,

Styringsrenten i Norge har steget fra 0,5 til 1,25 prosent i september og skal videre opp, ifølge Norges Bank:

Lier-Hansen er sterkt kritisk til at Norges Bank har signalisert at renten trolig skal opp to ganger til frem til neste sommer.

– Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank opptrer som kjerringen mot strømmen i verden. Det henger ikke på greip at renten i Norge skal økes to ganger til det neste året. Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina gir så stor usikkerhet, at de fleste andre land har avblåst planene om å øke renten. Vi mener utviklingen i norsk økonomi ikke er så sterk at de må øke rentene ut ifra særnorske forhold, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Vi trenger ikke flere renteøkninger

Årsaken til hans harme er at da Norges Bank økte styringsrenten til 1,25 prosent i juni, signaliserte sentralbanksjefen at rentebanen skal videre opp, trolig to ganger det neste året.

– Det er sannsynlighetsovervekt for at renten blir satt opp en gang til i september, og så en økning til frem mot neste sommer, sier Olsen.

Han vektla at oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere enn tidligere anslått, samtidig som han også pekte på at det ligger an til svakere vekst og lavere rente internasjonalt.

Les også

Industritopp ut mot Norges Bank-analyse av brexit og handelskrig: – Rosenrøde forutsetninger

– Vi har siden Olsen i juni varslet at det ligger an til to nye renteøkninger, gått gjennom det økonomiske bildet nasjonalt og internasjonalt. Vi konkluderer med at Norges Bank i for liten grad vektlegger den svake veksten internasjonalt, som Brexit og handelskrigen mellom Kina og USA bidrar til, sier Lier-Hansen.

– Vår vurdering er at det internasjonale rentebildet går mot ingen renteøkning eller sågar rentefall. Dette er en trend vi mener de i altfor liten grad tar hensyn til i Norges Bank. Vi trenger ikke flere renteøkninger i Norge.

Boligmarkedet

Lier-Hansen viser blant annet til at Den amerikanske sentralbanken først la rentehevinger på hyllen, før de kom med signaler om at det faktisk kan bli rentekutt.

– Også sentralbanken i eurosonen har revidert sine rentebaner.

– Det går godt i norsk økonomi?

– Ja, men vi mener Norges Bank i for stor grad vektlegger lokal utvikling i boligmarkedet.

Lier-Hansens Norsk Industri leder an i lønnsforhandlingene i Norge, hvor hovedmotparten er Fellesforbundet i LO.

De representerer de såkalte frontfagene, konkurranseutsatte industri, som er avhengig av å selge varene sine til utlandet. Lønningene i Norge skal ikke økes mer enn det disse bedriftene tåler.

– Grunn til å slå alarm

Lier-Hansen sier det de mener er unødvendige signaler om at det blir rentehevinger i Norge fremover, bidrar til å svekke norsk næringsliv.

Les på E24+

En ny resesjon kan bli vanskeligere å takle

– Det er ingen tvil om at signalene til Norges Bank bidrar til en sterkere krone, som er uheldig for våre bedrifter. Hvis Norge blir oppfattet som kjerringen mot strømmen, hvor alle andre enten dropper renteøkninger eller setter renten ned, vil det øke presset på kronen ytterligere. Vi mener det er å gamble med norske arbeidsplasser og uheldig for norsk økonomi.

Han viser til at Norges Bank selv bekreftet i juni at de bidrar til at kronen styrkes.

– Kronekursen har vært ganske jevn i det siste, men Norges Banks modell tilsier en langt sterkere kronekurs og at rentedifferansen skal øke. Det er det faktisk grunn til å slå alarm om. Både det norske folk og våre bedrifter blir skadelidende av en feilslått vurdering fra Norges Bank, sier Lier-Hansen.

Ekspert-uenighet

Flere økonomer har gitt analyser som støtter Lier-Hansens vurdering. Eika-sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen er enig med Lier-Hansen.

– Det går godt i norsk økonomi, men ikke mer enn det vi tåler. Enhver overoppheting i utvalgte næringer er av forbigående art. Allerede neste år vil trolig både bolig- og oljeinvesteringer falle tilbake. Holdes statsbudsjettet til høsten nøytralt er det ikke behov for noen særnorsk renteoppgang overhodet, sier han til VG.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken mener de internasjonale problemene vil stanse norske renteøkninger.

Men sjeføkonom Erik Bruce i Norde Markets sier til VG at han er enig med Norges Bank.

– Jeg er helt uenig med Lier-Hansen. Norges Bank skriver at de har tatt hensyn til at det står svakt til ute, men fordi det går så godt i norsk økonomi, så er det sannsynlig at renten må opp. Og det er altså slik at kronekursen fortsatt er svak, at prisene går sammen med oljeinvesteringene.

Norges Bank: Er drøftet flere steder

Kommunikasjonssjef Andreas Andersen i Norges Bank sier de mener de har gitt analyser som tar opp i seg Lier-Hansens vurderinger.

– Temaet som Norsk Industri peker på, og den usikkerheten som er knyttet til Norges Banks anslag, er drøftet flere steder i siste Pengepolitisk rapport (2/2019), og vi viser derfor til dette.

Han viser til at det i Hovedstyrets vurdering i rapporten blant annet står følgende:

«I drøftingen av risikobildet var hovedstyret særlig opptatt av utviklingen internasjonalt. Skulle handelskonfliktene trappes opp ytterligere, kan veksten hos handelspartnerne og oljeprisen bli lavere enn anslått. Det kan dempe veksten her hjemme. (..) Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres».

Les også

DNB om videre rentehevinger: – Kroneutviklingen forblir en joker

Og:

«Dersom handelskonflikten trappes ytterligere opp kan veksten hos våre handelspartnere bli lavere enn anslått. Dersom Storbritannia forlater EU uten en utmeldingsavtale eller usikkerheten om forholdet til EU vedvarer, kan veksten bli lavere enn vi har lagt til grunn. På den annen side kan den økonomiske veksten bli sterkere enn vi anslår, blant annet dersom USA og Kina blir enige om en handelsavtale eller de politiske prosessene i Europa raskt avklares».

Boligrenten øker

Nordmenn flest er ikke så bekymret over renten, fordi den fortsatt er lav. Men de nye varslede stegene vil øke boligrenten til 3,4 prosent:

Ved utgangen av 2022 vil styringsrenten trolig ligge på rundt 1,75 prosent, ifølge Norges Banks prognose.

Det betyr at boliglånsrenten øker fra 2,6 prosent i første kvartal i år til 3,4 prosent i 2022.

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Rente
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

  2. Økonomer: Dette kan stanse Olsens rente-ekspress

  3. Finansgigant spår flere år med lave renter i Norge

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Bank setter opp styringsrenten

  6. Storbanken: Norges Bank danser alene