Regjeringen setter av 900 mill. til kultursektoren

Regjeringen setter av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober, opplyser kulturminister Abid Raja.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja orienterer om regjeringens videre planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
 • NTB-Caroline Ulvin Johansson og Kristian Skårdalsmo
Publisert:

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på et pressemøte.

Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

Forlenges ut september

Raja opplyser også at ordningene for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer.

– Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier kulturministeren.

Ifølge Raja er målet å skape økt aktivitet i kulturlivet slik at flere kan komme tilbake i arbeid, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Hensikten er å gå fra inaktivitet til aktivitet, og fra 1. januar vil det kun være stimuleringsordningen som gjelder.

– Gledelig

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst på grunn av råd eller pålegg fra helsemyndighetene i forbindelse med koronautbruddet. Mandag inviteres kultursektoren til departementet for å bidra til å få på plass den nye ordningen fra 1. oktober.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier nyheten er gledelig og sårt tiltrengt.

− Kulturnæringen får umiddelbar støtte og tiltak som stimulerer til aktivitet, bærekraftig omstilling og utvikling – det ruster næringen for fremtiden. Vi er glade for at kulturministeren har invitert inn næringen til utformingen av disse stimuleringsordningene, sier han.

Ifølge SVs Freddy André Øvstegård er det fremdeles milevis igjen å gå selv om Raja «går et skritt i riktig retning».

– Kultursektoren, utenom film og dataspill, har en verdiskapning på om lag 13 milliarder i året. I år faller sannsynligvis seks av disse milliardene bort. Da blir 900 millioner nå for lite, sier han.

Trappes ned

Fra 1. oktober vil arrangører få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter fram til 31. desember i år. Her etterlyser Horneland Kristensen i Virke mer langsiktighet fra regjeringen.

Regjeringen har fra før opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter og deltakeravgifter innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Det ble i første omgang satt av 300 millioner kroner til kultursektoren, og denne ordningen ble senere videreført med til sammen 1,25 milliarder kroner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Abid Raja
 3. Kultur
 4. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Utvider kompensasjonsordningen for kultursektoren

 2. 700 millioner til kompensasjon og stimulering i kulturlivet

 3. Regjeringen vil øke krisestøtten til kulturlivet med 200 millioner kroner

 4. Betalt innhold

  Lite koronasnusk blant frivillige. – De har vært ansvarlige

 5. Kulturdepartementet dobler koronastøtte