Regionalt nettverk: Produksjonen øker – men ikke for oljeleverandørene

Er det nå overveiende sannsynlighet for rentekutt innen juni? Ekspertene er uenige.

OPPGANG OG FALL: Mens de øvrige næringene har hatt vekst, har oljeleverandørene har hatt markert nedgang i produksjonen de siste tre månedene.

Foto: Norsk Hydro/NTB scanpix
  • Johan Nordstrøm
  • Karl A. Wig
Publisert:

Den samlede produksjonen i norske bedrifter har økt de siste månedene. Veksten har tiltatt litt siden i sommer, men har vært noe svakere enn bedriftene ventet i august. Økt offentlig etterspørsel og fortsatt god konkurransekraft bidrar til veksten.

Det er et par av hovedfunnene i den nyeste utgaven av Regionalt nettverk, som ble publisert tirsdag formiddag.

Regionalt nettverk er Norges Banks kvartalsvise måling av stemningen i norsk næringsliv, og skjer i form av en undersøkelse gjort blant over 300 bedrifter. Bedriftene er nøye valgt ut for å gi et representativt bilde av ståa i landet.

– Dette er den siste informasjonen Norges Bank ventet på før rentebeslutningen, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Hun legger til:

– Vi tror det nå er overveiende sannsynlighet for rentekutt innen juni, kanskje 60 prosent, sier Due-Andresen.

Svakere utvikling enn Norges Bank trodde

– Rapporten viser at utviklingen gjennom høsten har vært noe svakere enn sentralbanken har lagt til grunn, mens forventningene fremover er omtrent som ventet. Men det ser ut til å bli både lavere prisvekst og lønnsvekst enn hva Norges Bank hadde ventet seg, sier Due-Andresen.

Kari Due-Andresen

John Thomas Aarø

Norges Bank har anslått 3,5 prosent lønnsvekst til neste år, men nettverket forventer kun 2,5 prosent. Også partene i arbeidslivet tror på magrere lønnsoppgjør enn Norges Bank legger til grunn, viser den nylige Forventningsundersøkelsen.

– Vi syntes alltid Norges Banks anslag virket noe høyt, og nå blir de nødt til å ta ned sine forventninger. Da trekkes også inflasjonsforventningene ned, og det vil nedjustere rentebanen. Da øker sannsynligheten for et rentekutt.

I sin nåværende rentebane legger Norges Bank inn 40 prosent sjanse for rentekutt innen juni 2017.

Tror ikke på rentekutt

– I sum er dette på den positive siden, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets om Norges Bank-rapporten.

Mens Due-Andresen i Handelsbanken mener Norges Bank har fått flere argumenter for å gjøre et nytt rentekutt før neste sommer, mener han sannsynligheten er svekket. Syed viser til at Norges Bank selv har estimert 0,4-0,5 prosents BNP-vekst de neste kvartalene, mens regionalt nettverk anslår 0,7 prosents BNP-vekst.

Shakeb Syed

Håkon Mosvold Larsen

– Det er et sterkt argument for at Norges Bank ikke vil gjøre flere rentekutt, noe jeg også tror blir utfallet, sier Syed, og legger til at høstens kraftige boligprisvekst ser ut til å svekke rentekutt-argumenter ytterligere.

Syed presiserer at Norges Bank uansett vil bake sannsynlighet for rentekutt inn i sin rentebane i desember, men tror denne sannsynligheten vil legge seg et sted mellom 0 og 40 prosent.

Forventer lavere rentebane

I en fersk utsendelse klokken 10.40 tirsdag kommenter valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets rapporten fra det regionale nettverket.

– Rapporten fra det regionale nettverket underbygger inntrykket fra andre nøkkeltall om at oppsvinget i norsk økonomi har mistet noe fart, skriver Østnor.

Han forventer at Norges Bank senker rentebanen.

Magne Østnor

– Vi tror derfor Norges Bank holder renten i ro på møtet neste uke, men at rentebanen kan revideres noe ned.

Rentebanen til Norges Bank indikerer hvordan sentralbanken vurderer nivået på styringsrenten de neste tre årene.

Kronekursen styrket seg noe etter rapporten, og pengemarkedsrentene har steget noe på litt lengre løpetider.

Disse opplever sterkest vekst

Som i august er det tjenesteytende næringer, bygg og anlegg og tradisjonell industri som rapporterer om den sterkeste veksten.

Det rapporteres moderat vekst i produksjonen innen tradisjonell industri. Veksten har avtatt noe fra august, men er høyere enn i mai. Bedriftene rapporterer fortsatt om økende etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen og maritime næringer som ikke er oljerelaterte.

Innen bygg og anlegg melder bedriftene om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, men veksten har avtatt noe fra august. Det er særlig boligbygging og offentlige investeringer som bidrar til veksten, men det er store regionale forskjeller.

De tjenesteytende næringene rapporterer også om moderat vekst de siste tre månedene. Veksten har tiltatt fra forrige runde. Etterspørselen fra husholdningene er fortsatt sterkere enn fra næringslivet. Tjenesteyterne ser for seg fortsatt moderat vekst det neste halve året.

Ser mørk oljehøst

Oljenæringen merker lite til lysere tider. De siste tre månedene melder de om en «markant nedgang» i produksjonen, fremkommer det av rapporten. Flere melder om lavt aktivitetsnivå som har vært dårligere enn ventet.

Norges Bank påpeker for øvrig at flere av kontaktene de har hatt blant oljeleverandører, ikke lengre jobber i oljeindustrien.

Det neste halvåret venter oljeleverandørene imidlertid at nedgangen i aktiviteten vil fortsette å avta.

Kyrre Aamdal

– Det er i tråd med bildet vi har hatt en stund. Bremsen i oljesektoren vil gradvis avta, og det bekreftes nå av oljeaktørene selv. Samtidig har vi fått en ny telling som tilsier et noe høyere investeringsfall til neste år enn først anslått, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

– Oljenedturen er ikke over, men det faller mindre. Det er også bildet vi har hatt for norsk økonomi som helhet. Det har gått bedre enn de fleste hadde fryktet. Og veksten i øvrig næringsliv er helt grei, sier Olsen.

Tirsdag formiddag kom også ferske spådommer fra DNB Markets om oljeinvesteringene.

De viktigste nøkkeltallene nå

– Regionalt nettverk og konsumprisindeksen kommer til å bli de to viktigste nøkkeltallene før neste rentemøte 15. desember, sa seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, til E24 mandag.

Konsumprisindeksen for november, vil bli lagt frem fredag av SSB.

Les også

Sjeføkonom: – Spent på om Norges Bank vil si at rentebunnen er nådd

Les også

– Bekrefter at norsk økonomi har snudd

Les også

Fulle ordrebøker på Toten og permitteringsvarsel på Tau

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Regionalt nettverk

Flere artikler

  1. Sjeføkonom spår raskere renteløft fra Norges Bank

  2. Norges Bank-nettverk: Venter økt produksjonsvekst

  3. – En veldig sterk rapport

  4. Annonsørinnhold

  5. Venter boligbrems og oljevekst

  6. Full rentesplid etter Norges Bank-rapport: – Jo, vi er spente