Forventer hopp i antall uføretrygdede i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland har økt med 118 prosent siden forsommeren 2014. Nå forventer flere at antallet uføretrygdede i oljefylket vil øke.

STAVANGER: I oljefylket Rogaland ligger andelen uføre godt under snittet for landet. Men det skal kanskje ikke vare så altfor mye lenger, ifølge ekspert.
 • Jan Lilleby
Publisert:

I statistikken som viser andelen som mottar uføretrygd fordelt per fylke, kommer Rogaland foreløpig godt ut. Mens snittet i landet ligger på 9,5 prosent, er andelen uføre i Rogaland på 7,7 prosent.

– Det vi vet er at hvis man har en høy andel langtidssykmeldte, så har man en høyere overgang til trygdeordninger. Hvis man står overfor store nedbemanninger i en region eller bransje, så slår det dessverre ut i sykefraværet og på lengre sikt antall uføre, Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav til E24.

Les også: Dette fylket har høyest antall på uføretrygd

Siden forsommeren 2014 har over 6.000 personer mistet jobben, og arbeidsledigheten har mer enn doblet seg i oljefylket.

– Etter at krisen har satt inn i arbeidsmarkedet i Rogaland, har det vært en vekst i sykefraværet. Det er dermed ikke urealistisk å forvente at andelen uføre i Rogaland over tid vil øke, sier han.

Foreløpig ingen markant økning

Sammenlignet med det siste året har antallet uføre i alderskategorien 18 til 67 år økt med 2,5 prosent.

KUNNSKAPSDIREKTØR: – Rogaland har ligget veldig lavt lenge på grunn av et godt arbeidsmarked, sier Yngvar Åsholt i Nav til E24.

– Vi tror ikke det kommer til å øke noe mer enn det neste året. Vi var litt spent på det, men det har ikke sett ut til at antall uføre øker proporsjonalt med arbeidsledigheten, sier Gustav Svane, rådgiver innen statistikk og analyse i Nav Rogaland, til E24.

I Norge er reglene slik at man kan gå på sykemelding i maksimalt ett år. Deretter er det over på arbeidsavklaringspenger, som man som hovedregel ikke kan få i mer enn fire år.

– Det tar tid å komme i posisjon til å motta uføretrygd. Det er en omstendelig prosess, sier Svane.

Ekspert: – Vil ta ett til to år

Ifølge trygdeforsker Astrid Grasdal ved Universitet i Bergen viser forskning en klar sammenheng mellom svikt i etterspørsel etter arbeidskraft og senere tilstrømming til uføretrygd.

TRYGDEFORSKER: – Når bedrifter legges ned eller nedbemanner finner en del, og spesielt eldre i yrkesaktiv alder, veien til uføretrygd, sier Astrid Grasdal ved UiB til E24.

– Rogaland og Stavanger, og til en viss grad også Hordaland, har nå et vanskelig arbeidsmarked og det kan slå ut i tilstrømmingen til uføretrygd om ett år eller to fra nå, sier Grasdal.

Førsteamanuensen mener den eldre garden er spesielt utsatt, der økningen i antall helt ledige er på hele 176 prosent siden juni 2014.

– Når bedrifter legges ned eller nedbemanner, finner en del, og spesielt eldre i yrkesaktiv alder, veien til uføretrygd, sier hun.

Statistikk fra Nav Rogaland viser at antallet uføretrygdede i fylket mellom 50 og 67 år foreløpig har økt med knappe to prosent.

Lokalpolitiker: – Helt logisk

– Jeg tror det er helt logisk at antall uføre øker når arbeidsmarkedet blir dårligere. Når det er dårlige arbeidsmarked og rimeligere levekostnader, så gjør det at antallet uføre går opp, sier John Peter Hernes, gruppeleder for Høyre i Stavanger kommune.

IKKE RART: – Jeg tror det er helt logisk at antall uføre øker når arbeidsmarkedet blir dårligere, sier John Peter Hernes, gruppeleder for Høyre i Stavanger.

Statistikken viser at Østfold tar den uønskede 1.-plassen i andel uføretrygdede, mens Oslo kommer ut aller best (se faktaboks) (les om Østfold som topper listen her).

Hernes mener det er vesentlig billigere å bo i andre fylker enn Oslo, og at dermed flere klarer seg på uføretrygd.

Unormalt stor økning i unge uføre

Den profilerte lokalpolitikeren i Stavanger mener et sykdomstegn er den store andelen unge uføretrygdede som har økt kraftig de siste årene.

– Det forteller like mye om arbeidsmarkedet, som om de unge, mener Hernes.

Siden oljebremsen slo inn forsommeren 2014 har det vært en markant økning blant uføre mellom 18 og 29 år i oljefylket.

– Her i Rogaland har antallet unge uføre økt med 11 prosent det siste året. Det er en unormalt stor økning i forhold til tidligere år, og vi ser den samme tendensen i hele landet, sier Svane i Nav Rogaland.

Les også

Enige om nye millioner til sørvestlandet

Les også

Høy ledighet koster Norge milliarder

Les også

SSB-forsker vil ikke si hva han mener om oljepengebruken

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Stavanger
 2. Arbeidsledighet
 3. Rogaland
 4. Nav
 5. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Dette fylket har den høyeste andelen uføretrygdede i landet

 2. Ekspert: Derfor faller arbeidsstyrken

 3. Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor

 4. Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige

 5. Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned