Nye møter før budsjettavtalen legges fram

Det så stygt ut før helgen, men nå er de fire borgerlige partiene så godt som i havn med en budsjettavtale. Mellom 5 og 6 milliarder kroner flyttes på.

FORHANDLINGER: Hans Andreas Limi (Frp) og Hans Olav Syversen (KrF) under budsjettforhandlinger på Stortinget mandag morgen. Det så tungt ut for forhandlingene før helgen, men nå ser det ut som et lys har åpnet seg i enden av tunnelen.

Torstein Bøe
  • NTB
Publisert: Publisert:

Fredag ettermiddag framsto tonen som anspent i budsjettforhandlingene som allerede da var langt på overtid. Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) var inne i samtalene i helgen, og søndag kveld hadde partene klart å enes om et opplegg.

– Det ser ut til at vi blir enige om en avtale i løpet av dagen, sa Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik etter mandagens første forhandlingsmøte.

Les også

Statsbudsjettet 2016: Dette er lekkasjene

Regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre møttes på nytt i statsrådssalen på Stortinget klokken 11 og gikk fra hverandre en snau time senere. Mer enn formaliteter gjenstår, men partene har tro på at en avtale kan bli presentert i ettermiddag. Enda et forhandlingsmøte er avtalt, men tidspunktet for dette er ennå ikke klart. Og før avtalen kan legges fram, skal den forankres i partigruppene.

Les også

Innspurt i budsjettforhandlingene

Den selvpålagte fristen for enighet er nå skjøvet til klokken 18 mandag. Det skal være tilstrekkelig for finanskomiteen til å avgi innstilling lørdag, noe som i så fall sørger for at finansdebatten på Stortinget finner sted 3. desember.

Endringer

Etter det NTB erfarer, innebærer budsjettavtalen at det flyttes på nærmere 6 milliarder kroner i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Omprioriteringene innen det enkelte budsjettkapittel ligger mandag formiddag an til å overstige 14 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv melder at avtalen legger opp til økt utbytte fra statlige selskaper for å dekke inn økte utgifter til flyktningkrisen.

Les også

SV snur om boligskatt

Fremskrittspartiet ser ut til å få gjennomslag for å holde diesel- og bensinavgiften uendret, men det ligger an til endringer i engangsavgiften som gjør at forurensende biler blir dyrere å kjøpe. Samtidig forplikter partene seg til nye vurderinger av bilavgiftene når rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger senere i år.

Frp skal også ha fått gjennomslag for å redusere avkortingen i pensjonen til gifte og samboende pensjonister, en reform som har en helårseffekt på snaut 3 milliarder kroner.

Bistand

Å tilbakeføre penger som regjeringen omdisponerte innen bistandsbudsjettet for å finansiere hjemlige tiltak mot flyktningkrisen, har vært KrFs hovedprioritering i forhandlingene.

Les også

Senterpartiet vil ha skattekutt for «folk flest»

De opprinnelige 4,3 milliarder kronene som ble omdisponert, er etter det NRK får opplyst nedjustert med rundt 2,5 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner.

NRK melder at ordningen med gratis kjernetid i barnehager utvides til også å omfatte treåringer. I tillegg utvides ordningen med tidlig innsats i småskolen slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra 1. til 4. klasse.

Les også

Tekna-presidenten om statsbudsjettet: – Mye er bra, men det blir litt for puslete

Et av Venstres hovedmål har vært et sterkere grønt skifte i budsjettet, altså gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. I tråd med dette så det søndag ut til at elavgiften økes med 1,50 øre per kilowattimer, ifølge TV 2.

Motivert av det samme, blir det dyrere å fly så vel innenriks som utenriks. Ifølge TV 2 blir flyseteavgiften økt til 80 kroner. Distriktsrutene skjermes imidlertid mot denne avgiftsøkningen.

Skatt

Regjeringens forslag til ny skattemodell, såkalt trinnskatt endres også, ifølge NRK. Blant annet ligger det an til at første trinnet i modellen faller bort, noe som gagner lavtlønte husholdninger.

Finansminister Siv Jensen (Frp) synes heller ikke nå å få gjennomslag for ønsket om å overføre kemnerfunksjonen fra kommunene til staten. Forslaget ble lagt i skuffen under forhandlingene om revidert statsbudsjett og ser ut til å lide samme skjebne nå.

Les også

Siv Jensen øker bruttoskatten på lønn

Les også

Oslo-politikere skjuler aksjer for flere millioner

Les også

Dette synes folk om statsbudsjettet: – Det brukes for mye penger

Publisert:

Flere artikler

  1. Budsjettkameratene endelig enige

  2. Mot budsjettenighet med kraftige avgiftskutt

  3. Enige om statsbudsjettet – nå blir det dyrere bensin

  4. Annonsørinnhold

  5. Budsjettforhandlingene på oppløpssiden

  6. Grønn strid forsinker budsjettforhandlingene