SSB om norsk økonomi: Mot litt lysere tider

Statistikkbyrået ser forsiktig oppgang for norsk økonomi, som følge av at fallet i oljeinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Men første renteøkning kommer ikke før i 2019, tror SSB.

NYE PROGNOSER: Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem nye prognoser for norsk økonomi. Her SSB-forsker Torbjørn Eika.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Etter at veksten i norsk økonomi nærmest stanset helt opp i oljenedturen begynte pilene igjen å peke forsiktig oppover gjennom fjoråret.

- Konjunkturnedgangen har nå vart i to og et halvt år. Veksten i BNP Fastlands-Norge har tatt seg noe opp gjennom 2016, etter en nær nullvekst gjennom 2015, og vi venter at veksten tar seg ytterligere noe opp fremover, skriver SSB-økonomene i den siste utgaven av rapporten om konjunkturtendensene.

Der er prognosen at veksten i fastlandsøkonomien vil ta seg opp fra 1,8 prosent i år fra 0,8 prosent i fjor, for deretter å stige til 2,4 prosent i 2018.

Ser første renteheving i 2019

Som svar på nedturen senket Norges Bank renten, samtidig som offentlig pengebruk ble økt. Det har fungert, mener SSB.

Les også

Obos melder om boligpris-stampe etter nye Siv-regler

Statistikkbyrået viser til at nedgangen er blitt møtt av ekspansiv finanspolitikk og reduserte renter, samtidig som fallet i oljepris og lavere renter bidro til at kronen kom ned på et historisk svakt nivå.

– Dette har stimulert lønnsomheten i konkurranseutsatt sektor og norsk eksport er blitt høyere og importen lavere enn det de ellers hadde vært. Lavere rente bidrar også til å øke husholdningenes inntekter og til å stimulere til økt konsum, investeringer og boligpriser.

Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til rekordlave 0,5 prosent i mars i fjor har den blitt liggende. Det vil den også gjøre frem til ut i 2019, anslår SSB.

– Fordi konjunkturoppgangen etter hvert får fotfeste, rentene ute øker noe, og det blir et lite press i retning av svakere krone, tror vi styringsrentene blir satt opp med 0,25 prosent én gang i 2019 og én gang i 2020, lyder prognosen.

Det offentliges pengebruk har bidratt direkte til sysselsettingen og dermed til husholdningenes inntekter, samt at det har bidratt at etterspørselen rettet mot privat sektor har økt.

Men 2017 blir det siste året med ekspansiv finanspolitikk, anslår økonomene.

– For 2018 forutsetter vi en om lag konjunkturnøytral innretning av finanspolitikken, og en svakt kontraktiv innretning i 2019 og 2020, forventer SSB, som regner med at oljepengebruken vil ligge nær 3 prosent i hele perioden fram til 2020. Det er dermed på linje med den nylige endringen i handlingsregelen for bruk av oljepenger.

Les også

7 grunner til boligbrems i 2017

Tror på økt eksport

For de norske eksportmarkedene har SSB tror på at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen, og at den internasjonale etterspørselen øker noe. Men i motsatt retning trekker betydelig privat og offentlig gjeld i mange land, som legger en demper på oppsvinget.

Den tradisjonelle vareeksporten falt imidlertid med over åtte prosent i fjor.

– Vi regner ikke med at denne utviklingen sier mye om de underliggende tendensene i eksporten. Økt vekst i norske eksportmarkeder sammen med tidsforsinkete effekter av konkurranseevneforbedringen med utgangspunkt i kronesvekkelsen, ventes derfor å bidra til at eksporten vokser fremover, anslår statistikkbyrået.

Spår lønnsvekst

For nordmenns lønninger ble 2016 et magert år, med den laveste lønnsveksten siden 2. verdenskrig og et fall i gjennomsnittlig reallønn på 1,8 prosent.

Men utsiktene er litt lysere, følge rapporten.

Les også

Norges Bank-nettverk: Venter økt produksjonsvekst

– Den forventede konjunkturoppgangen med litt lavere ledighet og klart lavere prisvekst, ventes å resultere i høyere nominell lønnsvekst og til at reallønnsveksten blir positiv fra i år og i årene fremover.

Boligmarkedet tror SSB er på vei mot toppen etter perioden med høy prisvekst. Statistikkbyrået regner med at boligprisene vil fortsette å øke noe i år, men mindre enn i fjor som følge av det kommer stadig flere boliger på markedet.

– Utsikten til litt høyere renter kan også virke dempende på etterspørselen. Sammen med litt tilstramming i kredittgivning viser våre beregninger at nominelle boligpriser kan gå litt ned gjennom de neste årene, skriver SSB.

Les også

Oljeprisen med nytt bunnivå i år

Les også

– En veldig billig pris å betale

Les også

SSB: Biodrivstoff-satsing øker klimautslippene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Norge

Flere artikler

  1. Venter to år med boligprisfall

  2. SSB venter høyere rente, sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi

  3. Tror boligprisene når bunnen i starten av 2019

  4. SSB venter boligprisfall de tre neste årene

  5. Oljeinvesteringene gjør comeback som vekstmotor