Laveste arbeidsledighet på fem år: – Vi kan trygt si at vi er over den verste kneiken

Etter den kraftige oljenedturen i norsk økonomi har tidene snudd. Arbeidsledigheten er nå på sitt laveste på fem år og lavere enn da regjeringen tok over i 2013, ifølge ferske Nav-tall.

OVER KNEIKEN: Arbeidsminister Anniken Hauglie.
Publisert:

– Dette er veldig gode tall, og det som er spesielt positivt er at ledigheten går så mye ned i fylkene som er hardest rammet av oljenedturen, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til E24 etter at Nav slapp deres nyeste ledighetsstatistikk fredag.

Oktober-tallene viser at antallet registrerte helt arbeidsledige falt med 1.700 personer i oktober til 66.000, noe som senker ledighetsraten fra 2,5 til 2,4 prosent. Bruttotallene, som inkluderer arbeidsledige på tiltak, falt med 1.900 personer til 85.400, tilsvarende et fall til 3,5 prosent.

Nav måler ledigheten basert på dem som registrerer seg og de som har krav på ledighetsstøtte. Ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå, som måler ledigheten ved hjelp av befolkningsundersøkelser, viser en ledighet på 4,1 prosent (les mer i faktaboksen).

Arbeidsministeren merker seg spesielt at ledigheten i både Rogaland og Vest-Agder er ned med godt over 20 prosent siden i fjor.
– Vi ser også at ledigheten faller innen yrkesgruppene som har vært hardt rammet, som industri, bygg og anlegg, ingeniører og IKT. Dette viser at innsatsen vi satte inn fra regjeringens side for å holde hjulene i norsk økonomi i gang, har hjulpet, fortsetter hun.

Da Nav-tallene for mai kom sommer hadde ledigheten falt fra 2,9 prosent året før til 2,6 prosent. Nå er den ytterligere 0,2 prosentpoeng lavere. Den gangen sa Hauglie at vi var over den verste kneiken, selv om ikke alle de mørke skyene var borte i arbeidsmarkedet.

– Er du enda tryggere på den analysen nå?

– Vi kan trygt si at vi er over den verste kneiken, samtidig vet vi at den store omstillingen norsk næringsliv står i til en virkelighet, der oljen spiller en mindre rolle i norsk økonomi, fortsatt pågår. Det er også fortsatt bedrifter og bransjer som sliter, men vi ser at det nå skapes jobber over hele landet og vi skal fra regjeringshold fortsette å bidra til at det går bedre, sier Hauglie.

Les også

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år

Færre ledige nå enn da regjeringen tok over

Selv om ledigheten har falt kraftig langs kysten, er det fortsatt slik at Rogaland har den høyeste ledigheten av landets fylker, med 3,3 prosent helt ledige.

Arbeidsledigheten har vært gjennom en regelrett berg- og dalbanetur de siste årene grunnet den tøffe oljebremsen som har rammet sentrale deler av Norge og økonomien.

Da dagens regjering (og Anniken Hauglies forgjenger Robert Eriksson) inntok regjeringskontorene i oktober 2013 var arbeidsledigheten 2,5 prosent, ifølge Navs statistikk.

Etter det traff oljebremsen og ledigheten begynte å stige kraftig. I januar 2016 toppet ledigheten seg på 3,4 prosent, men siden har den altså falt til 2,4 prosent.

Dermed er ledigheten nå lavere enn da regjeringen tok over.

PÅ VEI NED: Navs tall (den øverste grafen viser helt ledighet, inkludert de på tiltak) viser at arbeidsledigheten er på full fart nedover etter toppen i 2016.

Det er flere indikasjoner enn ledighetstallene på at tidene har snudd og at norsk økonomi er på vei oppover. Blant dem er den økonomiske veksten (BNP i fastlandsøkonomien), som fra en topp på 3,8 prosent vekst i 2014, bråbremset og falt ned til 1,0 prosent i fjor. I år estimerer SSB en vekst på 2,0 prosent.

«Vi står overfor en moderat konjunkturoppgang. Noen av de positive impulsene som bidro til å snu konjunkturutviklingen, som kronekursen, finanspolitikken og utviklingen i boliginvesteringene, vil ikke fortsette å gi like positive impulser i årene som kommer. Rentene forblir derimot lave i lang tid og bidrar dermed til oppsvinget. Etter hvert vil også petroleumsinvesteringene bidra positivt», skrev Statistisk sentralbyrå da de i september offentliggjorde sin siste konjunkturanalyse.

Det samme bildet gjenspeiler seg i Norges viktigste næring.

Statoil-sjef Eldar Sætre nylig selskapets anslag om at investeringene deres vil begynne å øke igjen neste år, etter flere år med kutt. E24 omtalte også Aker Solutions-ledelsens anslag om at deres inntekter trolig vil begynne å øke igjen neste år, gitt at de vinner noen viktige kontrakter de har lagt inn anbud på.

Les også

Nav: Ledigheten faller videre

Baksiden av medaljen

Alt skinner imidlertid ikke i det norske arbeidsmarkedet ennå. Sysselsettingen (andel av befolkningen som er i jobb) er fortsatt lavere enn hva den var for bare få år siden.

I tillegg er det heller ikke slik at alle som mistet jobber under oljekrisen har klart å skaffe seg jobb igjen. Nav-tallene for oktober viser nemlig at antallet langtidsledige fortsetter å øke. Økningen i antallet langtidsledige har også bekymret Anniken Hauglie lenge.

– De langtidsledige har vi hatt på radaren vår en stund. Vi la inn mer ressurser for å satse på denne gruppen både i revidert budsjett i våres og i 2018-budsjettet. Blant annet betyr det at Nav neste år får 37 millioner kroner for å kunne komme inn tidligere med oppfølging til denne gruppen, sier Hauglie og fortsetter:
– Vi vet jo at jo lenger man er arbeidsledig, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Derfor må Nav også tidligere inn med oppfølging.

Slik fordeler de 66.000 arbeidsledige seg per oktober:

  • Opptil fire uker: 10.300
  • Mellom fire uker og halvannet år: 43.400
  • Over halvannet år: 12.300

Mens gruppene av dem som har vært arbeidsledige i opptil fire uker og opptil halvannet år har blitt mindre siden oktober i fjor, har antallet som har vært ledige mer enn halvannet år faktisk økt med 700 siden oktober i fjor.

Anniken Hauglie peker også på at den generelle bedringen i arbeidsmarkedet også hjelper fordi det med flere ledige jobber også blir lettere å få seg jobb.

– Frykter du at mange av disse aldri kommer tilbake?

– Med den ekstra innsatsen vi setter inn og når Nav nå skal komme inn med oppfølging tidligere er jeg ganske trygg på at vi skal klare å få flere tilbake i arbeidsmarkedet, men det er ikke tvil om at mange av disse menneskene trenger ekstra oppfølging og ny kompetanse. Derfor er dette også et viktig og krevende arbeid, avslutter statsråden.

Les også

Økonomiprofessor støtter omorganisering av SSB

Les også

Ny årsbeste for oljeprisen - nå koster den 500 kroner fatet

Les også

Frykter gjeldsbyrde kan gi kommunale kutt

Publisert: