SSB: Arbeidsledigheten uendret på 3,9 prosent

Ledigheten holder seg under 4 prosent for andre måned på rad. 

MINDRE LEDIGHET: Den sesongjusterte arbeidsledigheten viser en nedgang med 3.000 personer fra desember (gjennomsnitt november-januar) til mars (gjennomsnitt februar-april).
Publisert:

Undersøkelsen viser at antallet sysselsatte økte med 21.000 fra desember 2017 til mars 2018, justert for sesongvariasjoner.

Sysselsettingsprosenten gikk dermed opp 0,4 prosentpoeng. Økningen kom blant de over 25 år, viser undersøkelsen.

Det var på forhånd forventet uendret ledighet på 3,9 prosent for mars måned.

Dermed holder ledigheten seg på under 4 prosent, som den forrige måned falt til for første gang siden 2014.

Undersøkelsen skiller seg fra ledighetstallene fra Nav, ved at den også fanger opp de som ikke er registrert som arbeidsledige, men er klare til å jobbe.

Publisert:
Gå til e24.no