Sp med 2,4 milliarder i «KrF-vennlig» satsing på beredskap

Milliarder til politi, HV, lokalsykehus og bedre ambulansetjeneste. Det kunne KrF ha fått ved å samarbeide med Sp, viser partiets alternative budsjett.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.
Publisert: Publisert:

– Stortinget har vært opptatt av å ha gode lokaltilbud der folk bor. Det vet de i KrF at de kunne fått på plass med oss når det gjelder sykehus, politi, ambulanse og satsing på Heimevernet (HV), sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Dagens regjering har mye mer tro på at store enheter er svaret. Vi tror behovet er stort for tjenester nær der folk bor, sier han.

I sitt alternative budsjett, som legges fram mandag, kommer Senterpartiet med en rekke større satsinger som ifølge Vedum ville vært midt i blinken for KrF – som altså har bestemt seg for å søke samarbeid med Solberg-regjeringen.

Den totale satsingen på beredskap på 2,4 milliarder kroner finansieres blant annet gjennom høyere skatt for folk med inntekter på over 720.000 kroner.

Partiet henter også inn anslagsvis 1,7 milliarder kroner ved å fjerne det mye omtalte momsfritaket for småhandel på inntil 350 kroner, en ordning Sp mener går ut over industri og arbeidsplasser i Norge.

Tre hovedspor

Sps beredskapssatsing går langs tre hovedspor:

* For politiet legger partiet opp til 500 millioner kroner ekstra til politidistriktene og det lokale politiet. Det regjeringen kaller nærpolitireformen, er for lengst døpt fjernpolitireformen av Vedum, som peker på at også KrF-leder Knut Arild Hareide brukte dette begrepet i sin argumentasjon for Sp-samarbeid.

* Sp ønsker å bruke 1 milliard kroner mer på Hæren enn regjeringen legger opp til. Ett konkret forslag er å komme tidligere i gang med oppgradering av de norske stridsvognene. Med høstens harde debatt om manglende objektsikring som bakteppe, vil Sp ha 300 ekstra HV-millioner og gjenopprette Sjøheimevernet.

* Innenfor helse vil Vedum bruke en halv milliard kroner på ambulansetjeneste, lokalsykehus og fødetilbud, samt 100 millioner kroner ekstra på fastlegeordning og legevakt – og 1 million på å utrede nytt lokalsykehus i Alta.

– KrF har selv lagt inn 500 millioner ekstra til sykehus, sier Vedum.

Strid om reformer

Sp kan foreløpig se langt etter regjeringsmakt. Det skyldes at KrF for en uke siden valgte å se bort fra Hareides råd om å søke regjeringsmakt sammen med Sp og Ap og i stedet gå til høyre.

Men Sps kritikk av regjeringens reformer av kommune-, region-, politi- og sykehusstruktur har brakt partiet til nye høyder på meningsmålingene et knapt år før kommunevalget. Mens regjeringen sier reformene skaper større og mer robuste organer, mener Sp reformene svekker tjenestene ved å flytte dem bort fra folk.

For politiets del frykter Sp at mye av pengene havner i de sentrale organene og i Politidirektoratet eller at de blir brukt på omorganisering. Partiet viser til Politiets Fellesforbunds advarsler om et politi i krise.

– Politiet har en veldig krevende budsjettsituasjon, noe som går ut over den lokale beredskapen. Politiet blir tilført nye oppgaver, og det går ut over primæroppgavene, sier Vedum.

Samtidig har Sp gått i bresjen i kampen for de lokale tjenestene knyttet til sykehus og ambulanse. Sist uke fikk Sp støtte fra KrF og SV i Stortinget for et forslag om å lovfeste responstiden for ambulanser, men forslaget falt da Ap og regjeringspartiene gikk imot.

(©NTB)

Publisert: