Stordalen mener det haster med digital skatt – her er forslagene hans til Stortinget

Petter Stordalens to forslag til digital skatt på de internasjonale gigantselskapene, som Google, Facebook og Booking.com, får gode tilbakemeldinger av finanskomiteen på Stortinget. 

HASTER: Petter Stordalen (styreleder i Choice) mener at Norge ikke kan sitte stille i båten når digitale bedrifter, som Facebook, Google og Booking.com, nesten ikke betaler skatt i Norge.
Publisert:

Norge har vært de snilleste i klassen mot de store internasjonale selskapene, ved at vi har et skattesystem hvor de nye digitale gigantselskapene slipper unna, mener hotellkonge Petter Stordalen.

Han mener at det ikke er noen logikk i at en bedrift skal skatte til Norge, mens konkurrenten med postadresse utenfor Norge skal slippe.

– Jeg begynte å se på hva som skjedde i innenfor hotell- og reiselivsnæringen, der jeg så at det var 300–400 millioner kroner som tidligere gikk til norske selskaper, og som ble beskattet, ikke beskattes nå. Skattesystemet vårt tar ikke høyde for nye, teknologiske løsninger, som gjør at digitale virksomheter som har mye av sin inntekt i Norge, ikke betaler skatt til Norge, sier han.

Les også

Regjeringen uenig med Stordalens visjon om nordisk skatteregime

To forslag

Ut fra dette startet han et arbeidet som har resultert i to forslag han la frem for finanskomiteen:

  • En avgift på digitale tjenester på to til fem prosent på omsetning fra online annonsering, delingsøkonomisider og utnyttelse av data og informasjon. I forslaget ligger et bunnfradrag for bedrifter som omsetter for under 50 millioner kroner. Stordalen mener vi bør vurdere unntaksregler for selskaper som går med underskudd.
  • Skatt på 25 prosent for inntekt fra fast eiendom i Norge med mulighet for å registrere seg og få nettoskatt på 22 prosent. Forslaget skal gjøre at aktører som Airbnb må skatte til Norge. Bedriftene skal kunne kreve unntak i eget hjemland for å unngå dobbeltbeskatning.

– Kan ikke sitte stille

For tiden jobber OECD med et forslag om beskatning av digitale bedrifter, og de skal etter planen legge frem resultatet av arbeidet i 2020.

– Det vi gjør her er å jobbe med det OECD skal gjøre. Problemet er at vi ikke kan vente i 10–15 år på å innføre det, og det er tiden det kommer til å ta for OECD. Det er veldig mange land i Europa innfører de tingene her i forskjellige varianter. Norge kan ikke sitte stille i båten som et av få land som ikke har innført et system som gjør at digitale bedrifter slipper unna skatt, sier han.

Deloitte, som har vært med på å vurdere forslagene opp mot Norges internasjonale avtaler, mener at forslagene er gjennomførbare.

En digital skatt på to til fem prosent vil ikke ramme norske bedrifter i særlig grad, mener Stordalen.

Les også

Facebook fyller 15 – en gigantisk tenåring med voksne problemer

– Skatten vil bli betalt, ingenting endres og verden går videre.

Det er ikke gjort beregninger av hvor mye Norge kan få inn i skatt dersom de klarer å innføre skattene de har skissert.

– Ut fra hva jeg ser Booking.com og Hotels.com får inn i min bransje, så er det snakk om milliarder.

– Markedet avgjør

Innledningsvis poengterte Stordalen at han ikke hadde noe å vinne på forslagene han la frem.

Les også

Stordalen krever at Facebook og Google skatter mer

– Airbnb blir en mer direkte konkurrent til norske hoteller. Vil ikke dette føre opp prisene for Airbnb slik at det blir mer attraktivt å leie fra norske hoteller?

– Her er det markedet som avgjør. Jeg kommer ikke til å sette opp prisene, det er konkurransen i markedet. De tar i dag ut makspris av det de kan få, og det kommer de til å fortsette med i fremtiden. Det forandrer ingenting at Hotels.com eller Booking.com må betale skatt på sine inntekter, svarer Stordalen.

– Er du på vei inn i politikken med dette?

– Overhodet ikke, jeg ville vært en elendig politiker, gliser han.

Les også

Regjeringen uenig med Stordalens visjon om nordisk skatteregime

Mer optimistisk

Frps Sivert Bjørnstad synes Stordalens forslag er gode ideer.

– Vi er avhengig av å ha et bredt skattegrunnlag. Inntektene vi kunne fått inn fra Google, Facebook og andre aktører, enten gjennom dette forslaget eller andre, kunne vi brukt for å redusere skatten for alle andre nordmenn, sier Bjørnstad.

Bjørnstad sier at de er interessert i et så høyt tempo som mulig, og at Norge har tatt en aktiv rolle inn mot arbeidet i OECD.

– Vi er like utålmodig som alle andre, fordi det utfordrer skattesystemet vårt. Jeg er mer optimistisk på at OECD-rapporten kommer med konkrete ting som kan innføres, men kanskje det er en løsning å innføre en digital avgift inntil vi har et globalt system, svarer han på spørsmål om Frp vil vente med å foreslå tiltak til OECD-rapporten er klar.

– Representer Frps syn resten av regjeringen?

– Det får du høre med dem om.

Les også

Amazon i USA: Har betalt null dollar i skatt de siste to årene

Mener det haster

Flere av finanskomiteens medlemmer stilte seg positiv til Stordalens forslag, men hvor mye hastverk de hadde med å få innført en ny skatt, varierte.

Kari Elisabeth Kaski (SV) hadde et håp om at Stortinget kunne få en om digital skatt inn for Stortinget allerede i år, og at Stordalens anslag på 10 til 15 år for å få innført forslagene fra OECD er realistiske.

– Dette er også noe vi har foreslått tidligere, selv om vi ikke har foreslått akkurat det samme som Petter Stordalen. Det er en kjempeinteressant modell med konkrete forslag, som vi kommer til å diskutere videre. Jeg ser ikke bort fra at vi kommer til å legge inn et forslag på det også, sier hun.

Også Miljøpartiet de grønne mener det haster.

– Vi foreslo allerede i 2017 å utrede enn sånn type løsning, men da fikk vi kun støtte fra SV og Rødt. Det som er befriende med Stordalens forsalg er at det er så konkret, så får vi se om vi må gå inn og gjøre tilpasninger før det kan bli praktisk politikk, sier Kristoffer Robin Haug.

Publisert:
Gå til e24.no