Norges Bank varsler to rentehopp til i år – overbeviser ikke markedet

Sentralbanksjefen sier det mest sannsynlig blir tre rentehevinger i år, men markedet tviler og flere storbanker tror det blir vanskelig.

RENTEMØTE: Norges Bank hever renten til 1,0 prosent og varsler flere rentehevinger fremover.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • Camilla Knudsen
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

Norges Bank hevet renten til 1,0 prosent som ventet torsdag, men varslet samtidig mulighet for ytterligere to rentehevinger i år til 1,50 prosent, noe som umiddelbart styrket kronekursen. Men både HSBC og Handelsbanken tror toppen nås før det.

På pressekonferansen sier sentralbanksjefen at renten mest sannsynlig vil heves igjen i juni. I motsetning til sentralbankene i USA og Europa vil Olsen imidlertid ikke gi seg med det.

– Hvis utsiktene og risikobildet forblir slik vi ser det nå, så er det sannsynlighetsovervekt for at renten blir satt opp enda en gang mot slutten av året, sier han til E24.

Les også

Norges Bank hever renten som ventet

Norges Bank legger opp til en rentetopp på 1,75 prosent mot slutten av 2022, mot tidligere 2,0 prosent ved utgangen av 2021.

Det tror HSBC er for optimistisk, og mener toppen allerede er nådd på 1,0 prosent.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

Foto: John Thomas Aarø

– Gitt den globale situasjonen med lavere rentenivå blant de store sentralbankene, og spesielt etter de svært «duete» rentemøtene i Fed og ESB den siste tiden, er det vanskelig å forstå hvordan en liten økonomi skal kunne heve renten noe særlig under disse omstendighetene, skriver HSBC-økonom James Pomeroy i en analyse.

Handelsbanken mener også Norges Bank er for optimistisk med hensyn til både internasjonal vekst og lønnsveksten her hjemme, og tror renten topper ut på 1,25 prosent i denne omgang, ifølge en kommentar fra meglerhuset.

Markedet priser også inn kun én renteheving til i år.

Nordea Markets holder derimot foreløpig på sin prognose om neste renteøkning i september og to hevinger i 2020.

– Men det er klart at etter i dag så er det en vurderingssak om september-hevingen skal flyttes fram, sier Nordea Markets-økonom Joachim Bernhardsen til E24.

Les også

Ny renteheving kan komme allerede i juni: – Norge er annerledeslandet

KRONEN STYRKES: Prisen på en euro gikk fra rundt 9,7 kroner til 9,6 kroner etter rentebeslutningen tordag.

Foto: Infront

Venter mindre kronestyrking tross flere rentehevinger

Kronekursen styrket seg markant etter publiseringen av de nye utsiktene og handles i ettermiddagstimene til 9,61 mot euro, sammenlignet med 9,69 ved samme tid onsdag.

– Utslaget i kronekursen var om lag som vi ventet, sier Olsen til E24, men legger til at de venter en mindre kronestyrking fremover enn tidligere.

Les også

Setter opp renten: Anbefaler folk å betale mest mulig ned på lånene nå

På spørsmål om hvorfor kronen skal styrke seg mindre når de varsler raskere renteoppgang, svarer Olsen:

– Isolert sett bidrar økt rentedifferanse mot utlandet i retning av å styrke kronen, men vi har sett en svakere krone den siste tiden og kanskje er vårt behov for en svakere realkurs litt større enn tidligere.

I den ferske pengepolitiske rapporten trekker sentralbanken fram at en svakere krone enn tidligere lagt til grunn, bedrer den norske konkurranseevnen for eksportbedriftene. Det åpnes imidlertid for at en økende renteforskjell eller avtagende usikkerhet internasjonalt kan føre til at kronen styrker seg raskere enn anslått.

Les også

– Færre kommer til å få boliglån

Les også

Setter opp renten: Anbefaler folk å betale mest mulig ned på lånene nå

Les også

Økte oljeinvesteringer gir «vekst-boost» i norsk økonomi

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank
  2. Kronekurs

Flere artikler

  1. Utbyttebetalinger kan gi kronesvingninger i mai

  2. Uenige om Olsens neste grep: Store sprik i rentespådommene

  3. Sjeføkonom om rentehevingen: – Det var ikke behov for dette nå

  4. Sentralbanksjefen: – Sannsynlighetsovervekt for heving i juni, slik bildet ser ut nå

  5. Rentemøtet i Norges Bank: Kan gi hint om neste rentehopp