Oslo kommune venter kraftig økning i gjelden

ØKT GJELD: Gjelden i Oslo kommune stiger kraftig i perioden frem til 2023, og gjeldsgraden skal opp fra 54 prosent i 2019 til 91 prosent i 2023. Årsaken er store investeringer i boliger, bygningsstandard og ny brannstasjon og legevakt.
Publisert: Publisert:

Gjeldsgraden i Oslo kommune er ventet å stige fra 54 prosent i 2019 til 91 prosent i 2023, ifølge kommunens ferske økonomiplan.

Årsaken til den økte gjeldsbyrden i hovedstaden er blant annet at kommunen skal investere i hevet standard i eksisterende bygg, ny hovedbrannstasjon, ny storbylegevakt og nye omsorgsboliger og boliger for vanskeligstilte.

Oslo kommunes samlede låneopptak øker med 46,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden fra 2020 til 2023, og samtidig skal kommunen betale samlede avdrag på om lag 13,4 milliarder kroner.

Dette medfører en netto gjeldsøkning i løpet av økonomiplanperioden på i underkant av 32,8 milliarder, skriver Oslo kommune.

Den korrigerte lånegjelden i Oslo skal stige fra 34,4 milliarder kroner i 2019 til 63,8 milliarder kroner i 2023, ifølge økonomiplanen.

Det er fastrente på mesteparten av gjelden, men på sikt blir utviklingen i renten viktig, understreker kommunen i planen.

Les Oslo kommunes økonomiplanOslo kommunes budsjettsider med budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023
Publisert: