Siv Jensen om prisen på innvandring: - I Norge trenger ikke somalierne å gå på jobb

Siv Jensen mener SSBs regnestykke for innvandring bekrefter partiets politikk. - Som å regne på kostnadene ved heterofili, svarer AUF-lederen.

BEKREFTER: Frp-leder Siv Jensen mener beregningene fra Statistisk sentralbyrå bekrefter det Frp har hevdet i innvandringsdebatten gjennom flere år.
Publisert:

Onsdag publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en rapport som blant annet belyser hvor lønnsom innvandringen er for norsk økonomi.

Den viser at innvandringen fra lavinntektsland har store kostnader forbundet med seg på kort sikt. På lengre sikt bedrer bildet seg noe, men regnestykket går aldri i pluss for den gruppen innvandrere.

For vestlige innvandrere er bildet et annet. Her tjener norsk økonomi på kort sikt, men også for denne gruppen går regnskapet i minus på veldig lang sikt.

Les mer: SSB: Innvandring lønner seg ikke

Det er arbeidsdeltagelsen som er nøkkelen til hvor lønnsom den enkelte innvandrer er for det norske samfunnet.

Jensen: - Dette visste vi

Fremskrittspartiets formann tar tallene for innvandringens kostnader som en bekreftelse på det hennes parti lenge har hevdet.

- Dette bekrefter det vi har sagt og visst lenge, sier Jensen til E24.

- Dessverre er dette en debatt venstresiden har fått skyve under teppet alt for lenge. De har vært livredde for å tråkke noen på tærne. Derfor har de feid dette under teppet og kun snakket om innvandringen som en berikelse for Norge, fortsetter Jensen.

HAR REGNET PÅ DET: Statistisk sentralbyrå presenterte onsdag en rapport som blant annet belyser hvor lønnsom innvandringen er for norsk økonomi.

Jensen mener langsiktige hensyn ofres for kortsiktig «nødhjelp» til norske bedrifter.

- Arbeidsinnvandring til Norge brukes som en løsning på kortsiktige problemer norske bedrifter har. Men disse kortsiktige skaper store langsiktige problemer for samfunnet vårt. De som kommer trenger skoler, barnehager og andre ting. Dette gir store ekstrakostnader, sier Jensen.

Skjult arbeidsledighet

Jensen mener at det finnes en stor ubenyttet reserve av arbeidskraft som er dyttet ut av det ordinære arbeidsmarkedet.

- Vi har en stor skjult arbeidsledighet i Norge. Mennesker med en funksjonshemming kan ha stor arbeidsevne, men får ikke muligheten til å bidra fordi de plasseres på uføretrygd. Det må være sårt for disse å høre at Norge har behov for arbeidskraft og at de selv er uegnet, mener Jensen.

Rapporten fra SSB mener Jensen viser at Norge er nødt til å bli mer selektive med innvandrerne som kommer inn til Norge.

- Det er et stort paradoks at somalierne i USA er godt integrerte borgere, mens det samme ikke kan sies her i landet. Dette har sammenheng med at i USA er de nødt til å gå på jobb, det trenger de ikke i Norge.

- Plikter først, så rettigheter

- Det må bli en sterkere sammenheng mellom rettigheter og plikter. Nå er det et veldig stort fokus på hvilke rettigheter innvandrerne har, men ikke like stort fokus på pliktene deres, sier Jensen.

- Er ikke flytting mellom land en del av den globale virkeligheten? Hvilke muligheter har Norge til å påvirke slike ting?

- Det er fortsatt sånn at en nasjon selv kan bestemme hvem den vil gi adgang til samfunnet. Vi skal overholde internasjonale forpliktelser, men må få strengere krav til både familiegjenforening, forsørgerevne og asylsøkere, sier Jensen.

Pedersen: - Totalt uinteressant

AUF-leder Eskil Pedersen har ikke fått lest rapporten, men har lest en del artikler som omhandler den.

Han mener hele problemstillingen om innvandrere gir pluss eller minus i regnskapet er irrelevant og uinteressant.

UENIG: AUF-leder Eskil Pedersen mener problemstillingen er irrelevant.

- Det er mange måter å sette grupper opp mot hverandre. Jeg har lest flere studier som peker på at homofile er mer produktive enn heterofile. De er høyt utdannede, kreative og har godt betalte jobber. Likevel er det meningsløst å regne på hvor mye heterofile koster samfunnet, sier Pedersen.

Pedersen håper denne sammenligningen kan være en vekker for de som roper på innvandringsregnskap.

- Ja, jeg tror at hvis en heterofil blir konfrontert med problemstillingen jeg nevnte så vil han kjenne regnestykket på kroppen. På samme måte blir det meningsløst å regne på hvor mye innvandrere koster det norske samfunnet, sier Pedersen.

- Norge skal følge våre forpliktelser overfor folk på flukt uavhengig av kostnad.

Vil doble kvoteflyktninger til Norge

I stedet mener Pedersen og AUF at Norge skal ta imot langt flere kvoteflyktninger enn det vi gjør i dag.

- I dag tar vi imot omtrent tusen kvoteflyktninger i året. Dette bør vi i første omgang øke til 1.500 og en dobling hadde vært enda bedre. Dette er de aller svakest stilte i verden, de som bor i flyktningeleire rundt omkring og som FN ber medlemslandene om å ta imot, sier Pedersen.

- Hva synes du om Siv Jensens påstand om at vi ikke trenger arbeidsinnvandrere siden vi har mange uføre som ønsker seg tilbaker til arbeidslivet?

- Siv Jensen har en utrolig naiv måte å se på hva vi trenger av arbeidskraft. De som kommer som arbeidsinnvandrere er høyt utdannede folk med god kompetanse. Har Jensen tall på hvor mange uføre bugningsarbeidere vi har, for eksempel, spør Pedersen retorisk.

Pedersen fortsetter:

- Retorikken til Jensen er meningsløs. Hun vil stoppe arbeidsinnvandringen og tror vi bare kan marsjere inn de uføre for å overta byggingen av bygninger. Det er ikke slik det fungerer i praksis, avslutter Pedersen.

Publisert: