Dyre sjefer til ingen nytte

En sjef med fet lønn borger ikke nødvendigvis for at selskapet han eller hun leder gjør det bra. En ny undersøkelse slår fast at det ikke er noen sammenheng mellom lønn og avkastning.

DÅRLIGE RESULTATER: Konsernsjef i Rec hever i likhet med sin forgjenger en solid lønn. Men resultatene har uteblitt for eierne.
Publisert: Publisert:

Solcelleprodusenten Rec og flyselskapet Norwegian er to eksempler på dette, skriver Aftenposten.

Mens Rec sliter og nedlegger og aksjekursen er i fritt fall, hever sjefen selv, Ole Enger, en lønn på mellom 7 og 8 millioner kroner. Norwegian-sjef Bjørn Kjos har de siste årene hevet mellom 1 og 1,7 millioner kroner i lønn i et selskap som flyr høyt både på vingene og i verdi.

Det er livsforsikringsselskapet KLP som har gjennomgått 25 av selskapene på hovedlisten på Oslo Børs for å se om det er noen sammenheng mellom høy lønn og store overskudd i selskapene.

– Vi har ikke kunnet finne noen sammenheng, konstaterer Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Men undersøkelsen har funnet noen andre fellestrekk mellom de 25 selskapene. Disse er blant annet at godtgjørelsen til styret i et selskap også har noe å si for toppsjefens lønn: Jo høyere styrehonorarer, jo høyere lønn til konsernsjefen.

KLP ønsket å finne ut om lederlønningspakkene er utformet slik KLP mener at de bør være, og resultatet er nedslående. Blant annet reagerer KLP på at selskapene som regel ikke har noen begrensninger på hvor høye bonuser en sjef kan få.

– Over lang tid må vi se en sammenheng mellom avlønning og prestasjoner for at lønningene kan forsvares, mener Bergan.

Les også:

Publisert: