Giske advarer mot svartmaling

Næringsminister Trond Giske (Ap) erkjenner at norske eksportbedrifter står overfor store utfordringer i 2012, men advarer mot svartmaling av situasjonen for norsk industri.

MÅ HOLDE ORDEN: Regjeringens beste kort er å holde orden i økonomien, og bremse bruken av oljepenger, sier Trond Giske.
Publisert:

Harald T. Nesvik fra Frp tok i Stortingets muntlige spørretime onsdag opp spørsmålet om nedleggelser og permitteringer og ville vite hva regjeringen gjør i forkant av de varslede nedgangstidene.

– Etterspørselen faller, og konjunkturene forverrer seg. Ifølge tall fra NHO sier én av fire eksportbedrifter at de vil kutte i bemanningen. Hva gjør regjeringen for å hindre at arbeidsplasser ikke blir lagt ned? spurte Nesvik.

Giske repliserte at bildet av Europa er mørkt, og at regjeringens beste kort er å holde orden i økonomien og bremse bruken av oljepenger. Økte renter og valutauro vil bare forsterke problemene, la han til.

Norge unikt

– Det er 25 millioner ledige i Europa. EU har nedjustert veksten i 2012 til 0,2 prosent. I Norge er situasjonen en helt annen. Vekstanslaget er 2,5 prosent, hele 12 ganger mer enn i EU. Samtidig er sysselsettingen historisk høy, og det går bra i store deler av industrien, understreket næringsministeren.

Han la til at norske eksportbedrifter like fullt vil bli rammet av fallende etterspørsel og budsjettkutt hos våre handelspartnere.

– Men vi må ikke svartmale situasjonen i norsk industri, slik at det skapes nederlagsstemning og svekket rekruttering, sa næringsministeren.

Nesvik mente at regjeringen burde legge fram en overordnet industrimelding for Stortinget, blant annet for å få ny debatt om rammevilkår, som for eksempel skatter og avgifter.

Giske avviste ikke forslaget blankt, men mente at ulike sider av næringspolitikken er under kontinuerlig debatt. Til våren kommer det også en melding om virkemidler for små og mellomstore bedrifter.

Maletime

Høyres Svein Flåtten sa seg enig i at man ikke skal svartmale, men advarte samtidig ministeren mot å skjønnmale. Også Høyre etterlyste tiltak i forkant av den utvikling som allerede rammer norske eksportnæring.

Giske viste til budsjettet som det viktigste virkemidlet for å motvirke denne utviklingen.

– Det er ikke ett land i Europa som ikke vil bytte tall med Norge. Dette er helt unikt. Og jeg er glad for at vi ikke er med i euroområdet, sa Giske.

Han påpekte at forhold som lønnsvekst, rentenivå og valutakurs er elementer det er avgjørende å ha kontroll over.

– Norge har et velstandsnivå som er 40-50 prosent over gjennomsnittet i EU. Men vi har også en produktivitetsevne som er 40-50 bedre enn i EU og som derfor kan forsvare den norske velferdsstaten, sa næringsministeren.

Publisert: